Gå til indhold

Ansøg eller genansøg om udbyttefrikort

Blanketnr.

06.036

Om blanketten

Digital blanket


Her kan I ansøge eller genansøge om:

  • Ansøge eller genansøge om udbyttefrikort
  • Meddele ophør af eksisterende frikort 

I kan søge om et udbyttefrikort, hvis I hører under en af følgende grupper:

  • Danske kontoførende investeringsforeninger
  • Foreninger, fonde, kooperationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 - vær dog opmærksom på, at I fra og med indkomståret 2023 udelukkende må have et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål
  • Danske øvrige institutioner, der er undtaget fra skattepligt efter reglerne i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, dog ikke investeringsselskaber (selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19)
  • Danske PAL-pligtige institutioner, der er undtaget fra skattepligt efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 8, 9, 13 eller 18, men er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven 
  • Skatteimmune internationale organisationer eller medlemmer af kongehuset, der er fritaget for dansk indkomstskattepligt
  • Udenlandske foreninger, kooperationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, der udelukkende har almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål - vær dog opmærksom på, at I først kan søge fra og med indkomståret 2023.

Afhængigt af hvilken ansøgning du udfylder, vil du blive bedt om at vedhæfte forskellige dokumenter f.eks. Gældende vedtægter, regnskab, registeringsbevis, hjemstedsattest mm. der efterspørges alene information relevant for vurderingen af din ansøgning.

Er betingelserne for frikortet ændret siden udstedelsen skal dette meddeles i blanketten.

Såfremt du ikke kan gøre brug af den digitale blanket, kan du kontakte os ved at kontakte Skattestyrelsen på Skat.dk.
Reglerne om, hvem der kan søge om et udbyttefrikort, står i kildeskattebekendtgørelsens § 30, stk. 2. 
Du kan læse mere på i Den Juridiske Vejledning A.B.4.1.4.1 eller på Skat.dk om indberet og betal udbytteskat