Gå til indhold

22.078 - EMCS - Nødprocedure opsplitning

Blanketnr.

22.078

Om blanketten

Hent 22.078 Nødprocedureblanket.xls

Når EMCS ikke er tilgængeligt, skal vareafsendere og varemodtagere følge nødprocedurer, hvis de vil handle med harmoniserede punktafgiftspligtige varer enten som ubeskattet (under afgiftssuspensionsordningen) eller beskattet forsendelse, idet det ikke vil være muligt at oprette et udkast til elektronisk ledsagedokument eller sende og modtage meddelelser elektronisk.

Vareafsender skal anvende 22.078 ved opsplitning af en forsendelse af energiprodukter. Denne procedure skal følges både i tilfælde, hvor opsplitningen gælder for en allerede registreret forsendelse, dvs. der eksisterer et ARC, og i det tilfælde, hvor det besluttes at opsplitte en ny forsendelse, som identificeres ved et LRN, der bestemmes og tildeles af vareafsender. Vareafsender skal udfylde og sende 22.078 på mail til Skattestyrelsen:

EMCS.fallback@sktst.dk

Derefter udfyldes ligeså mange Midlertidige Ledsagedokumenter (blanket 22.074) som den oprindelige forsendelse ønskes fordelt på. Disse blanketter sendes i udfyldt stand til de respektive varemodtagere, samt kopier til os på e-mail:

EMCS.fallback@sktst.dk

Afsendervirksomheden skal under nødproceduren sikre, at data indtastes/indlæses i EMCS, når systemet igen er tilgængeligt.

Oplysningerne på blanketterne vises på engelsk, så de kan udskrives og vedlægges en forsendelse. Alle felter er desuden forsynet med kommentarfelter på dansk, som forklarer, hvilke inddata der forventes. Det er vigtigt at udfyldte felterne korrekt, således at blanketten er valid ved indlæsning. Ved fejl i forbindelse med indlæsning/indtastning, vil EMCS give besked om genbehandling. Bemærk desuden, at felter forsynet med * er obligatoriske (eller betinget obligatoriske). Betinget obligatoriske betyder, at udfyldelse er afhængig af tidligere felters udfyldelse.

Regnearket udbydes i tre filformater, .xls (til Microsoft Office 97, 2000 og 2003), og kan hentes her nedenfor.

Link til kodeliste brug for udfyldning af felter på blanketten. 

Link til Emballagekoder og emballagebeskrivelser til brug for udfyldelse af kind of package.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.