Gå til indhold

29.102 - Forskelsbeløb for motoransvarsforsikringsafgift

Blanketnr.

29.102

Om blanketten

Blanketten anvendes til indberetning af årsopgørelse for forskelsbeløb for motoransvarsforsikringsafgift. 

Forskelsbeløbet er baseret på en minimumsafgift, som gælder for forsikringer under kategorier af køretøjer, der er omfattet af lovens regler om præmieafgift, det vil sige busser (turistbusser, andre busser til bestillingskørsel) og andre køretøjer (undtaget knallerter). Opgørelsen af minimumsafgiften for et givent år sker på grundlag af en opgørelse af erstatningsbeløbene i året for de to kategorier af køretøjer, og foretages derfor først efter årets udløb. Opgørelsen for et givent år skal senest sendes den 1. april året efter. 

Hvis opgørelsen af minimumsafgiften fører til, at der skal indbetale et forskelsbeløb til Skattestyrelsen, skal det indberettes i TastSelv Erhverv sammen med indberetningen for motoransvarsforsikringsafgift for marts måned, der har indbetalingsfrist d. 15. april.


Link til online løsning