Gå til indhold

51.069 - Klagebetinget henstand

Blanketnr.

51.069

Om blanketten

Link til digital blanket

Du logger på med MitID. Den elektroniske blanket udfyldes og indsendes digitalt.

Blanketten guider dig igennem, så du kan indtaste de oplysninger, som vi skal bruge for at kunne behandle din sag.

Det er en fordel, at du har dokumentation og alle oplysninger klar inden, at du starter.


Denne blanket bruges til at søge henstand (vente med at betale), hvis du:

  • søger om genoptagelse af en skatte- eller afgiftssag
  • klager over en afgørelse i en skatte- eller afgiftssag til Skatteankestyrelsen
  • indbringer en afgørelse i en skatte- eller afgiftssag for domstolene

Det vil sige, at du kan søge om at få lov til at vente med at betale den del af skatten, som du klager over, indtil din klagesag er afgjort.

I forbindelse med din ansøgning, skal vi bruge:

  • kopi af klagen/stævningen
  • kopi af klageinstansens kvittering for modtagelse af klagen/stævningen
  • eventuelt kopi af den afgørelse, du klager over

Du kan læse mere om klagebetinget henstand i den juridiske vejledning.


Hent blanket 51.069

Hvis du er fritaget for Offentlig Digital Post, kan du hente blanketten i en PDF-udgave og udskrive denne.

Den udfyldte blanket og tilhørende dokumentation skal sendes til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.