Idræts- og sportsklubber kan udbetale løn, skattefrie godtgørelser og give personalegoder efter samme regler som andre virksomheder. 

Læs også Er du frivillig i en idrætsforening?

Sportsklubber kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til lønansatte trænere, medhjælpere og spillere for arbejdsmæssig kørsel i egen bil efter faste satser (se satserne nedenfor).

Frivillige (ulønnede) hjælpere i idrætsforeningers skattefri virksomhed er omfattet af andre regler (Se Skattefrie godtgørelser i foreninger).

Udgifter til færgebilletter, motorvejs- eller broafgifter ved arbejdsmæssig kørsel kan sportsklubben vælge at betale efter regning.  Originalbilag skal afleveres til sportsklubben.

Skattefri kørselsgodtgørelse kan udbetales:

  • Fra bopæl til fast træningssted i egen bil i højst 60 arbejdsdage inden for en periode på 12 måneder (læs mere om 60-dages reglen her)
  • Fra bopæl til andet træningssted eller udebane i egen bil i højst 60 arbejdsdage inden for en periode på 12 måneder
  • Kørsel mellem arbejdspladser i egen bil. Fx kørsel mellem træningssteder, fra træningssted til udebane, kursus, "spiontogt" m.m.

Bruttoløn, fleksibel lønpakke eller lønomlægning - er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver (fx telefon, bredbånd, massage, uddannelse eller aviser). Der er enkelte regler der skal være opfyldt for, at du kan få en bruttolønsordning.

Læs mere om Bruttolønsordning

Der må ikke fortages lønomlægning, så noget af lønnen konverteres til skattefri kørselsgodtgørelse.

Her er to eksempler med og uden skattepligt.

Eksempel  1: Kørselsgodtgørelsen bliver skattepligtig

Det er ikke muligt at modregne den skattefri kørselsgodtgørelse i en forud aftalt "bruttoløn". I så fald er godtgørelsen skattepligtig.

Aftalt samlet aflønning for en sæson  120.000 kr.
Lønnen sammensættes efter den ansattes eget valg således:
Løn  24.000 kr.
Fri helårsbolig 48.000 kr.
Kørselsgodtgørelse   48.000 kr.
I alt 120.000 kr.

Ud fra ansættelseskontrakten kan den ansatte vælge, at få hele beløbet udbetalt som løn, altså en garanti for en udbetaling på i alt 120.000 kr. for ansættelsesperioden (sæsonen). Hvis den ansatte ved årets udgang ikke har fået udbetalt 48.000 kr. i skattefri kørselsgodtgørelse, så bliver det resterende beløb udbetalt som yderligere løn.

Kørselsgodtgørelsen bliver her modregnet i en forud aftalt bruttoløn, og derfor bliver den i dette tilfælde skattepligtig.

Eksempel 2: Kørselsgodtgørelsen kan udbetales skattefrit

Aftalt fast årlig løn på 120.000 kr. Den aftalte løn betales månedsvis bagud med 10.000 kr. pr. måned.

Den ansatte får udbetalt kørselsgodtgørelse til kampe, stævner m.v. samt til træning i den udstrækning dette kan udbetales som skattefri godtgørelse. Det er en forudsætning, at der udbetales efter satserne og sportsklubben har ført den fornødne kontrol.  

Klubber bør kontrollere , at de udbetaler skattefrie godtgørelser korrekt. Her er nogle af de typiske fejl:

  • der udbetales kørselsgodtgørelse til ansatte uden egen bil
  • der udbetales kørselsgodtgørelse til ansatte med fri bil fra anden arbejdsgiver
  • der udbetales kørselsgodtgørelse til ansatte, som ikke får løn
  • løn omlægges til skattefri godtgørelse
  • der udbetales efter et forkert regelsæt (klubber drevet i selskabsform kan ikke benytte reglerne om udbetaling af skattefrie godtgørelser i foreninger)
  • ved fri bolig bruges reglerne om bopæls- og fraflytningspligt ikke korrekt.

Se katalog over fejltyper (PDF)

Reglerne om kontrol og administration i forbindelse med skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse - 2000-03-13 nr. 173 om rejse- og befordringsgodtgørelse.

For de aktuelle beløbssatser og uddybning af reglerne - 2021-11-23 nr. 2106 om Skatterådets satser for 2022.

Omkostningsgodtgørelse til frivillige ulønnede medhjælpere - 2021-11-23 nr. 2103 om udbetaling af skattefri godtgørelser til ulønnede bestyrelses medlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere.