Gå til indhold

60-dages-reglen for skattefri kørselsgodtgørelse

En medarbejder kan få skattefri kørselsgodtgørelse af sin arbejdsgiver for 60 dages kørsel mellem sit hjem og en arbejdsplads inden for en forudgående periode på 12 måneder. Medarbejderen kan desuden under visse betingelser få skattefri kørselsgodtgørelse for mere end 60 dage, hvis han eller hun arbejder flere steder.

  • På dag 61 med kørsel til samme arbejdsplads inden for de sidste 12 måneder kan medarbejderen ikke længere få skattefri kørselsgodtgørelse.
  • Medarbejderen skal bruge sin egen bil for at få kørselsgodtgørelsen.
  • Kun kørsel med start eller slut i hjemmet bliver talt med i de 60 dage.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.