Du skal afmelde din virksomhed på indberet.virk.dk, når du lukker, sælger eller overdrager den til en anden. Du skal skrive selve datoen for virksomhedens ophør, også selvom du først afmelder den senere.

Luk din virksomhed på virk.dk

Ret din forskudsopgørelse

  1. Log på og ret virksomhedens resultat på din forskudsopgørelse.
  2. Registrer din virksomhed som lukket: Frem til midten af september kan du sætte flueben i feltet Er du ophørt med virksomhed i år eller tidligere end i år? Herefter kan du først sætte flueben i november, hvor du får din forskudsopgørelse for det nye år.

Lav skatteregnskab og ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet

Du skal lave skatteregnskab for året, hvor du lukker din virksomhed, uanset hvornår på året, det sker. Du skal opgøre fortjeneste eller tab på de ting, du selv har taget ud af virksomheden eller har solgt til andre, for eksempel computere, varelager, møbler, biler og maskiner (avanceopgørelse). Sælger du ejendomme, skal du også opgøre fortjenesten eller tabet på det tidspunkt, hvor du sælger ejendommene.

Fortjenesten eller tabet skal du oplyse i oplysningsskemaet (det der tidligere var kendt som selvangivelsen). Fristen er senest 1. juli året efter din virksomhed lukker (dog 1. september i 2020 pga. corona). Glemmer du fristen, koster det 200 kr. i bøde pr. dag (dog højst 5.000 kr.).

Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet og oplys dit resultat og dine regnskabsoplysninger.

Du skal indberette og betale moms til og med den dato, du oplyste som ophørsdato, da du lukkede din virksomhed på virk.dk. Hvis du ikke har haft nogen aktivitet og du i øvrigt ikke har beholdt varer eller driftsmidler i perioden frem til,  at du lukkede din virksomhed, skal du indberette 0 kr. Glemmer du at indberette, laver vi et midlertidigt skøn for dig. Det kaldes også en foreløbig fastsættelse (FF) og koster 800 kr.

Log på TastSelv Erhverv og indberet din moms

Her kan du se, hvordan du skal opgøre momsen afhængigt af, om du sælger eller selv beholder varer og driftsmidler fra din virksomhed. Der gælder særlige regler for moms af varelager og driftsmidler, herunder computer, telefon, maskiner mv., når du lukker din virksomhed. Du skal derfor, udover moms af almindelige køb og salg, også tage stilling til moms af varelager og driftsmidler.

Du beholder selv varer og driftsmidler fra virksomheden

Beholder du varer fra virksomhedens varelager, skal du betale den moms tilbage, som du har trukket fra vedrørende de pågældende varer.

Beholder du driftsmidler til en værdi under 100.000 kr. fx en telefon, computer og maskiner, skal du tilbagebetale en del af den moms, som du har trukket fra. Denne moms fordeles over 5 år med 20 % om året.

Beholder du driftsmidler til en værdi over 100.000 kr. uden moms i anskaffelsespris, er der tale om investeringsgoder, som tilsvarende skal tilbagebetales over 5 år. Dette kaldes en reguleringsforpligtigelse. Der gælder særlige regler for fast ejendom.

Du sælger varer og driftsmidler fra virksomheden

Hvis du sælger virksomhedens varelager, maskiner, møbler og andre driftsmidler mv., skal du opkræve moms.

Dette gælder også investeringsgoder, hvor der dog er mulighed for, at en momsregistreret virksomhed kan overtage reguleringsforpligtelsen, altså den resterende moms, under særlige betingelser. 

Salg af virksomheden samlet set

Sælger du din virksomhed samlet, skal dette ske uden moms. Der kan også ske delvis overdragelse, hvis du overdrager en selvstændig fungerende del af din virksomhed. Hvis der indgår investeringsgoder i overdragelse af virksomheden, skal køberen overtage reguleringsforpligtigelsen af moms. Du skal inden 8 dage fra overdragelsen af virksomheden give Skattestyrelsen besked om den nye indehavers navn og adresse samt salgsprisen for de overdragne aktiver.

Kontakt os, hvis du er i tvivl

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til de specifikke regler. 

Selv om du afmelder din virksomhed fra registrering, skal du stadig gemme regnskaberne og andre relevante papirer i 5-10 år efter virksomhedens ophør.

Eksempler på, hvad du skal gemme:

  • Følgesedler og arbejdssedler
  • Kontokort
  • Z-bon
  • Journaler
  • Bestillingsbøger
  • Fabrikationsbøger
  • Lageroptællingslister

Fast ejendom

Har du anskaffet fast ejendom eller bygget om på bygninger, du brugte i forbindelse med din momsregistrerede virksomhed, skal du gemme regnskabsmaterialet i 10 år, efter at du købte den faste ejendom eller byggede om.

Når du lukker din virksomhed, skal du være opmærksom på, at virksomhedens NemID lukkes og dermed også adgangen til virksomhedens digitale postkasse.

Opret adgang til den digitale postkasse

Du skal derfor huske at oprette adgang til din virksomheds digitale postkasse via dit cpr-nr. og private NemID, inden du lukker virksomheden.

Læs, hvad du skal gøre, før du lukker din virksomhed (hjaelp.virk.dk).

Brug dit private NemID eller TastSelv-kode til at indberette

Hvis du skal indberette fx moms eller andet, efter du har lukket din virksomhed, kan du bruge dit private NemID, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMV).

Kan du ikke bruge dit private NemID, skal du bruge en TastSelv-kode.

Bestil en TastSelv-kode her.

Har du brug for hjælp, kan du ringe på 72 38 04 00.

Koden bliver sendt med posten, og der kan være op til 6 dages ekspeditionstid. Vær derfor i god tid, så du kan nå at modtage koden, inden du skal indberette.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.