Fra og med den 5. september 2022 vil du opleve et nyt design, når du skal indberette moms via TastSelv Erhverv. Det nye design ligner det design, som du kender fra skat.dk.

Der er enkelte steder i momsindberetningen, der ikke kun har fået et designløft, men hvor felter også er blevet grupperet anderledes end tidligere og har fået ny placering under nye overskrifter. De konkrete ændringer kan du se skærmbilleder af på denne side. 

Der sker ingen ændringer i selve dataflowet, selvom rækkefølgen af felterne på momsangivelsen bliver ændret. Hvis I anvender Skatteforvaltningens API-løsning via et regnskabssystem, kan denne også bruges fremover uden tilretninger. 

Formålet med det nye momsdesign i TastSelv Erhverv er at gøre momsindberetningen mere overskuelig og brugervenlig, så du får det bedst mulige udgangspunkt for at indberette moms korrekt. Vi har derfor udformet det nye design med udgangspunkt i de mange gode input, vi har fået fra virksomheder og selskaber. Det nye design er også blevet grundigt brugertestet. Samtidig har det været vigtigt for os at sikre, at det nye design understøtter vores målsætning om, at ingen skal betale for meget eller for lidt i skat. 

Her kan du se skærmbilleder af det nye design af momsindberetningen i TastSelv Erhverv og beskrivelser af, hvad der konkret er blevet ændret i designet i forhold til tidligere.

Når du skal vælge den periode, du vil indberette moms for, vil du fra og med den 5. september 2022 se denne skærm.

Øverst (1) kan du se en proceslinje med de 6 trin, du skal igennem i din momsindberetning: Vælg periode, Kontaktoplysninger, Indberet, Kvittering, Betaling og Kvittering for betaling. Proceslinjen gør det nemmere for dig hele tiden at se, hvor i indberetningsprocessen du befinder dig.

Hvor der tidligere var links til Indberet, Nulindberet og Ret/slet indberetning vil du nu i stedet se de runde, blå knapper med ikoner (2). Funktionaliteten er præcis den samme som tidligere.

Teksten i boksen under "Bemærk" er kun til eksempel. I denne boks vil vi skrive vigtige meddelelser, der er relevante for din indberetning.

Kontaktoplysninger på indberetter har i det nye design fået sit eget trin, trin 2 i proceslinjen, for at markere vigtigheden af emnet.

Du vil kun se dette skærmbillede, hvis du under trin 2 "Kontaktoplysninger på indberetter" ændrer på for-og efternavn og/eller mailadresse i forhold til de oplysninger, du tidligere har oplyst, da du tilmeldte dig vores servicemails på momsområdet inde i TastSelv Erhverv.

Der er lavet nye grupperinger og omrokeringer på selve indberetningen. Grupperingerne har fået nye overskrifter og hedder nu følgende:

  1. Felterne Salgsmoms (udgående moms) og Købsmoms (indgående moms) er nu samlet under overskriften Dansk salgs- og købsmoms.
  2. Alle felter vedrørende handel med andre lande, der tidligere lå under Supplerende Oplysninger, er nu samlet under overskriften Handel med udlandet.
  3. Felterne, der tidligere lå under Fradrag for energiafgifter, er nu samlet under overskriften Energiafgifter.
  4. Moms i alt er blevet fremhævet i det nye design, så du tydeligt kan se, om du skal betale moms eller have moms tilbage. Er beløbet positivt, skal du betale moms. Er beløbet negativt, har du penge til gode.  
  5. Uddyb negativ angivelse hed tidligere Forklaring på negativ angivelse. Din forklaring kan lette sagsbehandlingen i Skattestyrelsen, hvis sagen udtages til kontrol. Hvis teksten ikke er fyldestgørende, kan vi tage kontakt til dig. Feltet kan ikke bruges til øvrige meddelelser eller spørgsmål til os. Du kan i stedet skrive til Skattestyrelsen via menupunktet Kontakt

Der er kommet ny funktionalitet under Energiafgifter. Hvis du klikker af i boksen (1) "Vi er omfattet af ordningen vedr.: Olie-og flaskegasafgift, Naturgas-og bygasafgift, Kulafgift og/eller CO2-afgift" bliver inputfelterne (Olie- og flaskegasafgift, Naturgas- og bygasafgift, Kulafgift, CO2-afgift), som er grå på billedet (2), aktive, så I får mulighed for at indberette i felterne.

Kvitteringen for at du har indberettet moms ser således ud i det nye design.

Vi har øverst på kvitteringen fremhævet informationen om, at din indberetning er registreret i en tydelig informationsboks.

Nederst på kvitteringen, under Moms i alt, har vi også fremhævet, hvilket beløb du skal betale eller har til gode. 

De ændrede overskrifter i momsindberetningen afspejler sig også på kvitteringen.

Du skal trykke på øje-ikonet i kolonnen Vis, for at få vist kvitteringer for tidligere indberetninger. Hvis du ønsker at rette i en tidligere indberetning, skal du trykke på blyant-ikonet i kolonnen Ret.

Når du vil rette en tidligere momsindberetning, kan du som noget nyt se, hvad du ændrer beløbet fra. Det vil stå i kolonnen "Tidligere indberettet".

Betalingsmetoderne for at betale moms er uændrede i det nye design. 

Du kan ligesom tidligere indbetale moms på følgende måder:

  • Leverandørservice
  • Netbank
  • Visa/Dankort og MobilePay

Læs mere om betaling af moms