Der kan være meget at holde styr på, når du står på tærsklen til livet som pensionist eller efterlønner. 
En af tingene er din indkomst og skat. For det er vigtigt, at du retter din forskudsopgørelse den første måned, når du er gået på pension eller efterløn. 

Vi bruger tallene til at sikre, at du hverken betaler for meget eller for lidt i skat. Udbetaling Danmark bruger tallene på din forskudsopgørelse til at beregne din pension. 
Ved at holde forskudsopgørelsen opdateret og se frem mod det kommende år undgår du at få udbetalt en for høj pension, som senere skal betales tilbage. Du undgår også at blive overrasket af en restskat senere.

Du skal både tjekke, at din forskudsopgørelse er korrekt på det tidspunkt, du går på pension eller efterløn og i slutningen af november det efterfølgende år (det kommende års forskudsopgørelse).
Her på siden finder du hjælp til at rette den og til at tjekke forskellige fradrag.

Modtager din ægtefælle eller samlever social pension, fx folkepension, skal du først ændre din forskudsopgørelse på dagen, hvor du går på pension. Det giver den mest præcise beregning af begge jeres pensioner.
Ret din forskudsopgørelse

Hvis du får pensioner og lønindkomst udbetalt flere steder fra, skal du sikre dig, at kun ét af dem bruger dit hovedkort (fx Udbetaling Danmark eller dit pensionsselskab). Du skal selv give udbetalerne besked på, om de skal bruge dit hovedkort eller dit bikort.

Du bør rette din forskudsopgørelse, når du holder op med at arbejde, så du får betalt den rigtige skat.
Du skal først ændre forskudsopgørelsen den dag, du går på pension/efterløn - ikke før.

Hvis din ægtefælle eller samlever får social pension, er det særligt vigtigt, at du først ændrer forskudsopgørelsen den dag, du faktisk går på pension. På den måde sikrer du den mest rigtige beregning af din og din ægtefælle eller samlevers sociale pension.
Hvis du har ændringer i din indkomst i løbet af året, skal du rette din forskudsopgørelse igen.

Sådan gør du:

 1. Log på forskudsopgørelsen i TastSelv

 2. Vælg På pension/efterløn under Oftest tilføjede felter på forskudsopgørelsen. Her skriver du, hvad du regner med at få i pension eller efterløn i løbet af 2023.
  Du skal bruge et eller flere af disse felter:

  - Social pension (felt 305) - alderspension, folkepension, førtidspension, seniorpension og tidlig pension fra det offentlige
  - Statslige pensioner, der udbetales af Udbetaling Danmark (felt 309)
  - Efterløn (felt 315)
  - Andre pensioner mv. (felt 317) - løbende udbetalinger fra privattegnede pensionsordninger og fra pensionsordninger oprettet i et ansættelsesforhold. Udbetalinger fra en ratepensionsordning

 3. Gå til felt 201 Lønindkomst mv. Tjek og ret din forventede lønindkomst. Beløbet skal være før skat og før AM-bidrag

 4. Vælg Godkend

Hvis du har problemer med at logge på eller har spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til os på nummeret, der står her på siden.

Husk at tjekke og rette forskudsopgørelsen igen, året efter du er gået på pension eller efterløn (ca. i slutningen af november).

Når du retter i forskudsopgørelsen, får du en ny pensionsberegning. Hver gang du retter i din forskudsopgørelse, beregner Udbetaling Danmark automatisk din pension igen. Hvis ændringerne betyder, at din folkepension bliver sat op eller ned, får du besked om det.

På borger.dk kan du læse, hvilke frister der er for at ændre forskudsopgørelsen hen over året, så ændringen kan nå at blive registeret ved næste udbetaling af din folkepension.

Har du udenlandske indkomster eller indkomster fra selvstændig virksomhed, mens du er folkepensionist, skal du give Udbetaling Danmark direkte besked.  

Læs mere, hvordan du i forskellige situationer oplyser om ændringer til din folkepension (borger.dk)

For at du hverken betaler for meget eller for lidt i skat, og for at du får det rette beløb i folkepension, skal du løbende opdatere din forskudsopgørelse, især når din indkomst eller økonomi ændrer sig.

Mind også din ægtefælle eller samlever om, at han eller hun skal rette sin forskudsopgørelse, når du går på pension.

Du risikerer at få for meget udbetalt i folkepension, som senere skal tilbagebetales, hvis du eller din ægtefælle/samlever har haft kapitalindkomster (fx renteindtægter og aktieudbytte), som I ikke har oplyst på forskudsopgørelsen. 

Hvis du eller din ægtefælle/samlever får udbetalt andre pensioner, skal I også hver især skrive dem på forskudsopgørelsen. Ellers risikerer I at skulle betale for meget udbetalt folkepension tilbage senere. Se hvilke felter i afsnittet "Sådan retter du pension, efterløn og løn på forskudsopgørelsen" her på siden. 

Din ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst indgår ikke i beregningen af din pension fra 1. januar 2023. Ægtefællens/samleverens øvrige personlige indkomster, herunder indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er passiv i driften) og kapitalindkomst og aktieindkomst indgår stadig i beregningen af din pension. Læs mere om dette på borger.dk

Når du holder op med at arbejde, kan du ikke længere få kørselsfradrag.
Hvis du indtil nu har haft kørselsfradrag, skal du huske at slette kørselsfradraget i felt 417 på forskudsopgørelsen med virkning fra den dag, du holder op med at arbejde. 

Hvis du stadig arbejder ved siden af din pension/efterløn, skal du huske at rette kørselsfradraget på forskudsopgørelsen (felt 417), så det stemmer med det antal dage, du hver måned forventer at køre på arbejde (hvis du har mere end 12 km hver vej). Klik på lommeregner-ikonet ved feltet.

Kørselsfradraget på årsopgørelsen

Bemærk, at du også skal oplyse dit kørselsfradrag på din årsopgørelse (rubrik 51), selvom du også har skrevet det på forskudsopgørelsen. På årsopgørelsen opgør du dit kørselsfradrag ud fra de antal dage, du faktisk har kørt i løbet af året.

Du skal tjekke, om du fortsat betaler til a-kasse, efterløn eller fleksydelsesordning. Du har ret til fradraget for disse indbetalinger, indtil din betaling ophører. Hvis du stopper med at betale til dem, har du ikke længere ret til fradraget. I felt 439 skriver du dine bidrag betalt frem til skæringsdatoen.
Hvis du fortsat betaler delvist, skal du i stedet ændre til det nye beløb. Du skriver dine indbetalinger til efterlønsordning og fleksydelsesordning i felt 439.

Hvis du betaler kontingent til en fagforening, efter du er gået på pension, førtidspension eller efterløn, skal du huske at tjekke, om du fortsat har ret til fradrag for dette:

 • Hvis du bliver efterlønner, har du fortsat ret til fradrag for det faglige kontingent, så længe du betaler hertil.
  Hvis du stopper med at betale kontingent, skal du i felt 458 på forskudsopgørelsen skrive dit fagforeningskontingent betalt frem til skæringsdatoen.
  Hvis du betaler et mindre beløb i kontingent (fx i fagforeningens sektion for pensionister), skal du tjekke, at det nye kontingent står på din forskudsopgørelse.

 • Hvis du bliver alderspensionist eller førtidspensionist, kan du ikke længere få fradrag for fagforeningskontingentet. Pensionerede tjenestemænd kan dog i visse situationer fratrække kontingentet. Kontakt eventuelt din fagforening.
  Husk at slette fradraget fra din forskudsopgørelse i felt 458, hvis du ikke længere har ret til fradraget - også selvom du betaler til en fagforening.

Hvis du indbetaler mindre eller mere til din private pensionsopsparing, end der står på din forskudsopgørelse, bør du ændre beløbet i forskudsopgørelsen. Husk, at du også bør tjekke og evt. ændre beløbet igen det efterfølgende år.

Sådan ændrer du beløbet på forskudsopgørelsen:


Privattegnede ratepensioner og ophørende alderspension:
Skriv beløbet i felt 416. Hvis det ikke allerede ses i din forskudsopgørelse, finder du feltet under Oftest tilføjede felter. Vælg dernæst Indbetaling til ratepension.


Privattegnede livsvarige pensionsordninger:
Skriv beløbet i felt 436. Hvis feltet ikke allerede ses i din forskudsopgørelse, finder du det under Fradrag, dernæst Fradrag i personlig indkomst og Bidrag og præmier til andre pensionsordninger herunder til privattegnede livsvarige pensionsordninger (felt 436).

Tjek og ret din forskudsopgørelse


Det er for eksempel:
•    Begyndende udbetaling af private pensionsordninger fx ratepension
•    Overskud i virksomhed eller udlejningsejendom
•    Honorarer (B-indkomst)
•    Aktieindkomst og udbytte

Ret også forskudsopgørelsen, hvis du får nye renteindtægter og renteudgifter.

Hvis du har haft ret til ferie med løn, bliver dine feriepenge beregnet, når du stopper på arbejdspladsen.
De ubrugte feriedage (restferie) bliver overført til et feriekort, og beløbet bliver beskattet i den måned, hvor ansættelsen stopper. Beløbet kommer til at stå i din årsopgørelse, rubrik 11.

Undrer du dig over, at din samlede indkomst i året er højere end forventet, kan det altså skyldes, at du har fået beregnet og beskattet dine feriepenge i forbindelse med din fratrædelse.

Tilsvarende skal du huske at angive øvrige indkomster, som du har fået i forbindelse med din fratrædelse, i rubrik 11 på årsopgørelsen. Det kan fx være udbetalt overarbejde.

Har du fået udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, ville den være angivet i rubrik 14 på årsopgørelsen. Du har ikke selv mulighed for at skrive i rubrikken. Så hvis beløbet ikke er korrekt, bør du kontakte indberetteren, der skal foretage en ny indberetning.

Du kan godt arbejde ved siden af din pension eller din efterløn. Vær opmærksom på, at din folkepension kan blive sat ned eller helt bortfalde, hvis du tjener et beløb af en vis størrelse. Læs om, hvor meget du må tjene, før din folkepension bliver sat ned (borger.dk).
Husk at skrive din forventede lønindkomst for året på forskudsopgørelsen.

Hvis du har en samlever/ægtefælle, skal du også være opmærksom på, at din indkomst kan påvirke din ægtefælle/samlevers udbetaling. 
Din ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst indgår ikke i beregningen af din pension fra den 1. januar 2023. Ægtefællens/samleverens øvrige personlige indkomster, herunder indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er passiv i driften) og kapitalindkomst og aktieindkomst indgår stadig i beregningen af din pension. Læs mere om dette på borger.dk.

Husk at ændre dit skattekort, hvis du har et arbejde

Du skal huske at tjekke, at du kun anvender dit hovedkort ét sted.
Hvis du har flere former for indkomst, når du er folkepensionist, skal du huske at anvende dit bikort.
Hvis du fx sætter din løbende udbetaling af pension hos dit pensionsselskab i gang, eller hvis du begynder at arbejde og får en lønindkomst, skal du vælge dit bikort til udbetalingen. Giv pensionsselskabet og/eller din arbejdsgiver besked om dette. Ellers benytter du dit fradrag flere gange og risikerer at skulle betale penge tilbage i skat.

Du kan se, om en udbetaler bruger dit hovedkort eller bikort, ved at logge på TastSelv. Klik dernæst på Søg i indkomstoplysninger.

Selvstændig virksomhed, når du er gået på pension eller efterløn

Du kan fortsætte med at arbejde som selvstændig, når du er folkepensionist. Din indtægt kan have betydning for din pensions størrelse. Det kan du læse mere om på borger.dk.

Har du som folkepensionist indkomster fra selvstændig virksomhed, skal du give Udbetaling Danmark direkte besked, når der sker ændringer.  

Er du på efterløn og har selvstændig virksomhed, kan du læse mere om reglerne på borger.dk.

Læs om også om særlige skatteregler, når du sparer op i din virksomhed (borger.dk)

Skattefrit arbejde i private hjem for pensionister 

Hvis du er folkepensionist, kan du arbejde i private hjem for op til 12.200 kr. i 2023 (11.900 kr. i 2022) uden at skulle betale skat. Bemærk, at der skal være tale om småopgaver for privatpersoner. 
Læs mere om pensionister og skattefrit arbejde

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.