Når du bor i Danmark og har en fritids- eller helårsbolig i udlandet, skal du som udgangspunkt betale ejendomsværdiskat i Danmark af din udenlandske ejendom. Det afhænger af, om der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land.

Skriv din udenlandske ejendom på årsopgørelsen, rubrik 212-214

  • Du skal selv sørge for at oplyse din udenlandske ejendom.
  • Du kan få nedslag i ejendomsværdiskatten for skat betalt i udlandet af ejendommens værdi.
  • Udlejer du din ejendom i udlandet, gælder samme regler, som hvis den lå i Danmark.
  • Vi kan ikke give dig information om skatteforholdene i andre lande. 

Læs mere om ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme.