Når du handler med udlandet, afhænger momsreglerne blandt andet af, om du handler med varer eller ydelser, med virksomheder eller private. Når du eksporterer varer ud af EU (til 3.-lande), skal du ikke opkræve dansk moms af salget. For visse ydelser skal du dog. Du skal kunne dokumentere, at betingelserne for det momsfrie salg er opfyldt.

Bliv registreret som eksportør på indberet.virk.dk


For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter