Blanketnr.
02.015 NT1
Formål med blanketten

Arbejdsgiver rekvirerer og udfylder blanketten og sender den til Skattestyrelsen. Vi attesterer blanketten og sender den til det andet nordiske land med kopi til arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejdsgiver bekræfter ved udfyldelse af blanketten, at der fortsat indeholdes A-skat i Danmark, og at der ikke skal indeholdes skat i det nordiske land, hvor arbejdet udføres.
Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i trækaftalen.

PDF-udgave

Hent blanket 02.015 NT 1

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.