Du skal beregne og betale moms af en vare eller ydelse, hvis du har fået momsfradrag for den i din virksomhed, men bruger den privat eller til andre ikke-momspligtige formål.

Indberet moms

Hvis du vælger at udtage nogle af din virksomhedens købte ejendele til privat brug, skal du opgøre en værdi af de pågældende ejendele, som du skal beregne moms af. Værdien af varerne fastsættes ud fra markedsprisen på tidspunktet for udtagningen. Det vil sige den pris, som din virksomhed ville kunne købe den samme vare til af samme alder og stand, hvis du skulle købe den i dag.


For varer der ikke er taget i brug, eller varer, der nok er taget i brug, men som er købt indenfor et kortere tidsrum før udtagningen, bør varernes restværdi være tæt på den oprindelige købspris, eller endda den samme pris. 


Når du har fastsat den nuværende værdi af varerne, du ønsker at udtage til privat brug, skal du beregne udtagningsmomsen med 25 procent af varens værdi eksklusive moms. Du skal tilbageføre momsen på varens eller ydelsens restværdi.


Du betaler udtagningsmomsen ved at indberette den som yderligere salgsmoms i den momsperiode, hvor du udtager varerne eller ydelserne til private eller ikke-momspligtige formål.

Når du bruger varerne eller ydelserne til eksempelvis et af disse formål, skal du betale udtagningsmoms:

  • Dit privatforbrug. Det gælder også, selvom din virksomhed selv sælger eller fremstiller varerne.
  • Repræsentation og gaver, for eksempel restaurantbesøg, tobaksvarer, chokolade, vin, spiritus og blomster.
  • Kost eller anden aflønning af personale i form af naturalier.
  • Hvis du bruger varer, som du har trukket momsen fra på, til momsfri virksomhed.
  • Præmier, for eksempel pokaler, som i reklameøjemed gives til sportsklubber og lignende.

Udtagning af varer til private formål mv. (Den juridiske vejledning)

Udtagning af varer og ydelser til ikke-fradragsberettigede formål (Den juridiske vejledning)

Lukning eller ændring af virksomheden

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.