Hvis virksomheden ønsker at betale åbne poster på Skattekontoen i rater, kan du oprette en betalingsordning. Det kræver dog, at virksomheden opfylder en række betingelser. Bl.a. kan virksomheden kun have én betalingsordning ad gangen, og du kan ikke oprette en betalingsordning, hvis virksomheden har skattekontogæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. 

Lige nu koster betalingsordningen 0,7 % i rente om måneden. Renterne skal betales på betalingsordningens sidste rate. Renterne er ikke fradragsberettigede.

Læs mere her på siden, hvad du skal tjekke på forhånd, før du opretter en betalingsordning. Se også videoen herunder om betalingsordninger.

(1:46 minutter)

Der er en række betingelser en virksomhed skal opfylde for, at virksomheden kan få mulighed for at oprette en betalingsordning. Det drejer sig blandt andet om:

 • Virksomheden må ikke have skattekontogæld, der er til inddrivelse
 • Virksomheden kan kun have 1 betalingsordning ad gangen
 • Virksomheden må ikke have en eller flere indberetninger, der er blevet foreløbig fastsat, fordi virksomheden ikke har indberettet A-skat, moms eller øvrige afgifter

Guide til at opfylde betingelserne

Herunder kan du finde hjælp til, hvordan virksomheden opfylder betingelserne, så du kan få mulighed for at oprette en betalingsordning.
Hvis virksomheden opfylder alle betingelserne, kan du gå videre til trin 2: Sådan opretter du en betalingsordning.

Sådan bruger du guiden

Markér den eller de situationer, som er gældende for din virksomhed. Herefter får du en beskrivelse af, hvad der gælder for den valgte situation.
Hvis du ikke ved, om virksomheden opfylder betingelserne, kan du trykke på spørgsmålstegnene ud for hver enkelt linje og få en beskrivelse af, hvordan du tjekker det.

Virksomheden har skattekontogæld til inddrivelse

Hvis virksomheden har skattekontogæld, som er sendt til inddrivelse, kan du ikke oprette en betalingsordning. 

Hvis virksomheden har andre poster på Skattekontoen, skal du betale dem, før du kan betale skattekontogælden sendt til inddrivelse.

Den ældste gæld bliver betalt først

Alle virksomhedens indbetalinger og udbetalinger indgår i en samlet saldo. Derfor kan du ikke øremærke en betaling til en bestemt postering - fx til at dække den skattekontogæld, der er sendt til inddrivelse. 

Når vi modtager din betaling, bliver pengene brugt til at dække posteringer, der står på kontoen og er klar til at blive betalt. Det vil sige, at dit indbetalte beløb måske først går til at dække andre poster end gælden.

Du kan altid se på Skattekontoen, hvordan og hvornår en indbetaling er brugt, og hvordan en postering er betalt. Se detaljevisningen, som du får frem ved at trykke på den enkelte indbetaling eller postering.

Sådan betaler du din skattekontogæld til inddrivelse

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Skattekontoen
 3. Vælg Kontostatus
 4. Tjek evt. hvor meget, der er sendt til inddrivelse i bunden af siden
 5. Se om virksomheden har andre poster på Skattekontoen
 6. Indbetal det fulde beløb for gæld og andre poster. Læs mere om, hvordan du kan betale.
 7. Når gælden er fjernet, opfylder virksomheden betingelsen om ikke at have skattekontogæld til inddrivelse

Virksomheden har allerede en betalingsordning

Du kan kun have én betalingsordning ad gangen. Hvis du vil oprette en ny, kræver det derfor, at du først indfrier virksomhedens eksisterende betalingsordning. Det betyder, at du skal betale alle resterende rater samt renter på den eksisterende betalingsordning. Derudover skal du også betale anden gæld på Skattekontoen.

Den ældste gæld bliver betalt først

Alle virksomhedens indbetalinger og udbetalinger indgår i en samlet saldo. Derfor kan du ikke øremærke en betaling til en bestemt postering - fx til at dække de resterende rater på en betalingsordning. 

Når vi modtager din betaling, bliver pengene brugt til at dække posteringer, der står på kontoen og er klar til at blive betalt. Det vil sige, at dit indbetalte beløb måske først går til at dække andre poster end din betalingsordning.

Du kan altid se på Skattekontoen, hvordan og hvornår en indbetaling er brugt, og hvordan en postering er betalt. Se detaljevisningen, som du får frem ved at trykke på den enkelte indbetaling eller postering.

Sådan indfrier du en betalingsordning 

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Skattekontoen
 3. Vælg Betalingsordning
 4. Se det beløb inkl. renter, som virksomheden mangler at betale
 5. Vælg herefter Skattekontoen igen
 6. Vælg Kontostatus
 7. Hvis du har andre poster på din skattekonto, skal du være opmærksom på, at du skal betale dem sammen med den resterende del af betalingsordningen. Vær dog opmærksom på, at hvis der kommer nye åbne poster på din skattekonto inden for 5 hverdage, skal du også betale dem
 8. Indbetal hele beløbet på din skattekonto. Du kan betale via netbank, Visa/Dankort eller MobilePay. Læs mere om betalingsmetoder
 9. Når betalingsordningen er indfriet, kan du efter 4 hverdage oprette den nye ordning

På billedet herunder kan du se et eksempel på en virksomhed med en eksisterende betalingsordning. Det er beskrevet som en Aktuel betalingsordning.
Tryk på skærmbilledet, hvis du vil se det i en større version.

Skærmbillede fra TastSelv Erhverv, hvor man opretter en betalingsordning. Billedet viser en fiktiv virksomhed med en eksisterende betalingsordning i TastSelv Erhverv under Kontostatus.

Virksomheden har en eller flere foreløbige fastsættelser

Hvis du ikke får indberettet fx moms for en momsperiode, fastsætter Skattestyrelsen momsen ud fra et skøn. Det kaldes en foreløbig fastsættelse. Når virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse, skal du efterfølgende ind i TastSelv Erhverv og erstatte det midlertidige skøn med det korrekte momsbeløb. Det er dig selv, der er ansvarlig for, at beløbet er korrekt. Hvis du ikke har noget at indberette, skal du indberette 0 kr.

Sådan erstatter du en foreløbig fastsættelse

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Tryk på det område (fx moms), du mangler at indberette. Her kan du se, hvilke perioder du mangler at indberette for
 3. Indberet de manglende perioder
 4. Tjek om dine indberetninger kan ses på Skattekontoen, og at den foreløbige fastsættelse er erstattet. Der kan i visse tilfælde gå op til 4 hverdage, før du kan se det

Når din virksomhed opfylder alle ovenstående betingelser, kan du gå videre til trin 2: Sådan opretter du en betalingsordning.

Før du kan oprette en betalingsordning, skal du være opmærksom på følgende:

 • Virksomhedens gæld skal være på mindst 800 kr.
 • Betalingsordningen kan ikke omfatte toldfordringer/toldposter.
 • Virksomheden skal have overholdt eventuelle andre betalingsordninger på Skattekontoen inden for den sidste måned.
 • Betalingsordningen kan højst gælde i 1 år. 
 • Første betaling af en rate af betalingsordningen skal være mellem 8-30 dage efter, du har oprettet den. Første betalingsdato skal være en hverdag.
 • Særligt for betalingsordninger ifm. coronalån: Hvis virksomheden ikke overholder betingelserne for lånet, og vi derfor opsiger det, så ophører betalingsordningen, hvis den inkluderer lånet.

Sådan opretter du betalingsordningen:

 

 • Log på TastSelv Erhverv
 • Vælg Skattekontoen
 • Vælg Betalingsordning
 • Vælg Opret ny betalingsordning
 • Vælg de fordringer, du ønsker at medtage i betalingsordningen - fx coronalån (Vær opmærksom på, om der er flere sider med fordringer). Du kan selv vælge, hvilke og hvor mange fordringer, du vil medtage i betalingsordningen. Husk dog, at de fordringer, du ikke tager med i betalingsordningen, også skal betales til tiden. Hvis du ikke overholder virksomhedens betalingsfrister, afbryder vi betalingsordningen og sender en rykker for hele gælden.
  Skærmbillede fra TastSelv Erhverv, hvor man opretter en betalingsordning. Billedet viser en fiktiv virksomhed med flere åbne fordringer, herunder bl.a. et coronalån. Derudover viser billedet hvilke felter, man skal udfylde, inden man kan beregne betalingsordningen.
 • Vælg, hvor ofte du vil betale en rate (hver måned eller hver 14. dag)
 • Vælg beregningsmetode (enten beløb pr. rate eller antal rater)
 • Vælg, hvilken dato du vil betale første rate (mellem 8-30 dage efter oprettelsen af ordningen. Første betalingsdato skal være en hverdag).
  Har du valgt månedsvis betaling, kan rateantal maksimalt være 12 rater. Er der valgt betaling hver 14. dag - kan rateantal maksimalt være 26 rater. Hvis du får en fejlkode med teksten "162: Ikke muligt at beregne renter", skal du ændre første betalingsdato til en hverdag (bankdag).
 • Vælg Beregn
 • Kontroller, om det er de korrekte oplysninger på betalingsordningen, og accepter herefter betingelserne for betalingsordningen.
 • Vælg Godkend
 • Du har nu oprettet en betalingsordning.

 

Når du godkender betalingsordningen, vil du få en kvittering tilsendt i virksomhedens Digitale Post.

Hjælp til at oprette betalingsordning

Ring på telefon 72 22 28 00, hvis du skal have hjælp til at oprette betalingsordningen. Log på TastSelv Erhverv, inden du ringer. Så kan vi hurtigere hjælpe dig.

Særligt for betalingsordninger ifm. coronalån

Hvis virksomheden ikke overholder betingelserne for lånet, og vi derfor opsiger lånet, så ophører betalingsordningen, hvis den inkluderer lånet.

Herunder kan du læse om de forskellige betingelser, som virksomheden skal overholde for at beholde betalingsordningen.

Du skal huske at betale raterne på betalingsordningen til tiden.

Sådan betaler du

Du kan betale via

 • Netbank
 • Visa/Dankort eller Dankort
 • MobilePay

Du kan også betale via Betalingsservice. Du kan finde tilmeldingsoplysningerne i kvitteringsbrevet, "Her er din aftale", som vi sendte til din virksomheds Digitale Post, da du oprettede betalingsordningen.

Læs mere om betaling til Skattekontoen.

Betalingen er ikke øremærket betalingsordningen
Du skal være opmærksom på, at betalingen ikke er øremærket betalingsordningen. Det vil sige, at din betaling kan gå til at dække andre poster på Skattekontoen. Hold derfor løbende øje med din Skattekonto, så du sikrer, at du har nok penge på Skattekontoen til at dække afdragene og evt. renter og andre poster.

Husk at indberette din virksomheds pligter (fx moms eller A-skat) til tiden og husk at betale dem. Hvis du ikke betaler dem, kan det betyde, at de penge, du indbetaler til raterne på betalingsordningen, går til at dække anden gæld, og derfor overholder virksomheden ikke længere betingelserne for betalingsordningen. Læs mere i afsnittet Den ældste gæld bliver betalt først.

Særligt for coronalån: Hvis du ikke indberetter til tiden og får en foreløbig fastsættelse, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for lånet, og derfor opsiger vi det. Det betyder samtidig, at betalingsordningen ophører, hvis den inkluderer lånet. 

Særligt for negative indberetninger: Hvis virksomheden har penge til gode ifm. en negativ indberetning, vil pengene blive modregnet i både poster og den eksisterende betalingsordning.

Betal renter

Tilskrives der renter på Skattekontoen, som ikke er omfattet af betalingsordningen, skal du betale disse til Skattekontoen. Ellers risikerer du, at betalingsordningen bliver afbrudt. Renterne er ikke fradragsberettigede.

Den ældste gæld bliver betalt først

Alle virksomhedens indbetalinger og udbetalinger indgår i en samlet saldo. Derfor kan du ikke øremærke en betaling til en bestemt postering - fx til at dække de resterende rater på en betalingsordning. 

Når vi modtager din betaling, bliver pengene brugt til at dække posteringer, der står på kontoen og er klar til at blive betalt. Det vil sige, at dit indbetalte beløb måske først går til at dække andre poster end virksomhedens gæld.

Du kan altid se på Skattekontoen, hvordan og hvornår en indbetaling er brugt, og hvordan en postering er betalt. Se detaljevisningen, som du får frem ved at trykke på den enkelte indbetaling eller postering.

Hold løbende øje med virksomhedens saldo på Skattekontoen og sørg for at betale til tiden. De beløb, som ikke er omfattet af betalingsordningen, skal du også betale til tiden. Det gælder også renter og gebyrer. Ellers bliver betalingsordningen afbrudt, og vi sender en rykker for hele gælden.

Hvis du ikke overholder betalingsordningens frister eller andre betalingsfrister, afbryder vi betalingsordningen og sender en rykker for hele gælden. Du vil først kunne oprette en ny betalingsordning 30 dage efter, den tidligere betalingsordning er afbrudt.
Hvis virksomheden i mellemtiden har fået skattekontogæld til inddrivelse, vil du ikke kunne indgå en ny betalingsordning, før du får betalt skattekontogælden.

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en meddelelse fra os, hvis vi afbryder din virksomheds betalingsordning. Du kan se på virksomhedens Skattekonto under Betalingsordning, om din virksomheds betalingsordning er blevet afbrudt.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har en betalingsordning på din Skattekonto, og du indberetter en negativ angivelse/efterangivelse (fx moms, A-skat, m.v) og/eller overskydende selskabsskat, eller hvis du har en skattekreditordning, vil beløbene blive brugt til at dække rater på din betalingsordning. 
Raterne vil derfor blive fremrykket, og din løbetid på betalingsordningen vil blive forkortet. 

Du kan løbende følge med i din betalingsordning i TastSelv Erhverv under Skattekonto. Vælg Betalingsordning og klik på Vis ud for den aktuelle betalingsordning.

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Skattekontoen
 3. Vælg Betalingsordning
 4. Se det beløb inkl. renter, som du mangler at betale
 5. Vælg herefter Skattekontoen igen
 6. Vælg Kontostatus
 7. Hvis du har andre poster på din skattekonto, skal du være opmærksom på, at du skal betale dem sammen med den resterende del af betalingsordningen. Vær dog opmærksom på, at hvis der kommer nye åbne poster på din skattekonto inden for 5 hverdage, skal du også betale dem
 8. Indbetal hele beløbet på virksomhedens skattekonto. Du kan betale via netbank, Visa/Dankort eller MobilePay. Læs mere om betalingsmetoder
 9. Når betalingsordningen er indfriet, kan du efter 4 hverdage oprette den nye ordning

Den ældste gæld bliver betalt først

Alle virksomhedens indbetalinger og udbetalinger indgår i en samlet saldo. Derfor kan du ikke øremærke en betaling til en bestemt postering - fx til at dække de resterende rater på en betalingsordning. 

Når vi modtager din betaling, bliver pengene brugt til at dække posteringer, der står på kontoen og er klar til at blive betalt. Det vil sige, at dit indbetalte beløb måske først går til at dække andre poster end betalingsordningen.

Du kan altid se på Skattekontoen, hvordan og hvornår en indbetaling er brugt, og hvordan en postering er betalt. Se detaljevisningen, som du får frem ved at trykke på den enkelte indbetaling eller postering.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.