Gå til indhold

Betaling og frister

Her er en oversigt over fristerne for at indberette og betale moms, lønsumsafgift, A-skat og EU-salg uden moms.

Er du i tvivl om din virksomheds frister for indberetning og betaling?
Med kalenderen i bunden af siden, kan du vælge din virksomheds pligter via indstillingerne på det lille hjul-ikon.
Vær dog opmærksom på, at kalenderen ikke indeholder de udskudte betalingsfrister for A-skat og am-bidrag ifm. corona-situationen.

Du kan også få en mail med påmindelse om dine frister.

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til virksomheder som følge af coronavirus
En del af hjælpepakkerne har medført, at en række frister er eller har været udskudt. Derudover har det været muligt at søge om corona-lån. Læs mere på skat.dk/corona

 

Frister for virksomheder

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Angivelse og afregning