Gå til indhold

Betaling og frister

Her er en oversigt over fristerne for at indberette og betale moms, lønsumsafgift, A-skat og EU-salg uden moms.

Er du i tvivl om din virksomheds frister for indberetning og betaling?
Med kalenderen i bunden af siden, kan du vælge din virksomheds pligter via indstillingerne på det lille hjul-ikon.
Vær dog opmærksom på, at kalenderen ikke indeholder de udskudte betalingsfrister for A-skat og am-bidrag ifm. corona-situationen.

Du kan også få en mail med påmindelse om dine frister.

14-dages fristen for betaling af en for sen angivelse ophører den 1. juli 2023. 

Fra og med den 1. juli 2023 vil en for sen angivelse, der betyder, at din virksomhed skal betale eller tilbagebetale et beløb til Skattestyrelsen, medføre, at kravet forrentes med virkning fra den oprindelige betalingsfrist for perioden. Det gælder også, hvis din virksomhed efter den 1. juli 2023 korrigerer en angivelse eller en foreløbig fastsættelse, der ligger før den 1. juli 2023.

Læs mere: Hvad betyder ændringerne om foreløbige fastsættelser og efterangivelser for mig?

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til virksomheder som følge af coronavirus
En del af hjælpepakkerne har medført, at en række frister er eller har været udskudt. Derudover har det været muligt at søge om corona-lån. Læs mere på skat.dk/corona

 

Frister for virksomheder

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Angivelse og afregning