Gå til indhold

Indberet til tiden og undgå foreløbige fastsættelser

Hvis du ikke indberetter til tiden, laver vi et midlertidigt skøn over din indberetning (foreløbig fastsættelse). Den koster 800 kr. i afgift for hver periode, du ikke indberetter til tiden. Der beregnes også renter af beløbet. Det bliver altså dyrere, jo længere du venter med at betale.

Hvis du ikke indberetter til tiden, laver vi et midlertidigt skøn over din indberetning. Det kaldes en foreløbig fastsættelse. Det gælder både ved for sen indberetning af moms, punktafgifter, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag.  

Du er ansvarlig for at indberette korrekt og til tiden. Det er derfor vigtigt, at du erstatter vores midlertidige skøn med din indberetning.  

En foreløbig fastsættelse koster dig 800 kr. i afgift for hver periode, du ikke indberetter til tiden. Der beregnes også renter af beløbet, indtil beløbet er betalt. Det bliver altså dyrere, jo længere du venter med at betale. Afgiften skal betales, uanset om du efterfølgende indberetter og betaler det korrekte beløb. 

Er der overskud på din Skattekonto, vil der i perioden mellem den overskredne indberetningsfrist og frem til, at vi laver en foreløbig fastsættelse ikke ske udbetaling. Overskuddet vil blive anvendt til at betale den foreløbige fastsættelse inden en evt. udbetaling.