Gå til indhold

Dansk pension, når du flytter til udlandet

Du kan søge om at modtage sociale pensioner som for eksempel folkepension og førtidspension, selv om du flytter til et EU-land eller til et land uden for EU. Du kan også søge om ATP Livslang Pension. Du kan først få udbetalt ATP Livslang Pension, når du når den danske folkepensionsalder.

Du er begrænset skattepligtig til Danmark af pensionsudbetalingerne. Det betyder, at du skal betale en gennemsnitlig skatteprocent, fordi du ikke hører til en bestemt dansk kommune.

Vil du have din folke-, førtids- eller seniorpension med til udlandet? (borger.dk) 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.