Gå til indhold

Fradrag for søfarende (sømænd)

Når du som søfarende (sømand) skal betale skat i Danmark, kan du være berettiget til et sømandsfradrag. Det afhænger af, om skibet, du arbejder på: 

  • Er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) eller Dansk Almindeligt Skibsregister (DAS)
  • Sejler i begrænset fart eller uden for begrænset fart 
  • Er et udenlandsk skib

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om beskatning af søfolk