Gå til indhold

Kost og logi og dobbelt husførelse

Når du har en midlertidig arbejdsplads meget langt fra din bolig, kan du enten få fradrag for kost og logi eller for dobbelt husførelse. Afstanden skal være så stor, at du ikke kan overnatte hjemme og rejse frem og tilbage hver dag.

Du kan højst få fradrag for 31.600 kr. i 2024 (30.500 kr. i 2023).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.