Hvis din løn ændrer sig væsentligt, eller du fx kommer på dagpenge, kontanthjælp, pension eller efterløn, bør du rette din forskudsopgørelse. 

På den måde undgår du at skulle betale penge tilbage, når året er gået.

Du kan se og rette din forskudsopgørelse i TastSelv.

Ret din løn på forskudsopgørelsen, felt 201

Regn ud, hvad du får udbetalt

 

En lønændring får især betydning, når der er tale om store ændringer, fx når:

 • Din løn inkl. am-bidrag kommer over eller under 600.543 kr. i 2022 (592.174 kr. i 2021).
 • Du betaler topskat og stiger i løn.
 • Du går ned i tid, fx fra fuldtid til deltid.

I arbejde

Når du kommer i arbejde, skal du rette din forskudsopgørelse:

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg Nyt job under Oftest tilføjede felter.
 3. Skriv i felt 201, hvad du regner med få i løn i løbet af året (beløb før AM-bidrag).
 4. Har du fået dagpenge eller kontanthjælp, skal du rette beløbet i felt 304 (dagpenge) eller i felt 216 (kontanthjælp) til det, du forventer at modtage i løbet af året.

Ansat i en tidsbegrænset stilling

Det er en god idé, at du retter din forskudsopgørelse, hvis din jobsituation ændrer sig.
Hvis du i en periode er ansat i kortere, tidsbegrænsede stillinger og vikariater, kender du måske ikke din samlede lønindkomst for hele året. I den situation anbefaler vi, at du tager udgangspunkt i det beløb, du for tiden tjener om måneden og regner beløbet ud som en årsindkomst før skat. Skriv dernæst beløbet på din forskudsopgørelse i TastSelv.
Ret din forskudsopgørelse igen, når du får en et nyt job, eller hvis du måske bliver ledig.

Som ledig

Hvis du bliver ledig, skal du huske at ændre din forskudsopgørelse, fordi du ikke mere er berettiget til beskæftigelsesfradrag. Ændrer du ikke din forskudsopgørelse, betaler du for lidt skat, selvom din indtægt er lavere.

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg Arbejdsløs/fleksjob under Oftest tilføjede felter.
 3. Skriv i felt 304 (dagpenge) eller felt 216 (kontanthjælp), hvad du regner med at få i dagpenge eller kontanthjælp i løbet af året.
 4. Har du fået løn, skal du rette beløbet i felt 201 til det, du forventer at få i løn i løbet af året.

Ansat i fleksjob

Hvis du er blevet ansat i et fleksjob, skal du ændre din forskudsopgørelse i TastSelv.  

 • Hvis du har haft ordinær lønindkomst i noget af året, inden du startede i fleksjobbet, skal du skrive denne indkomst i felt 201.
 • Hvis du har modtaget andre ydelser i løbet af året, inden du startede på fleksjobbet, skal du skrive beløbet i andre felter. Det kan fx være felt 304: Sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og barselsdagpenge.
 • Dit fleksløntilskud fra kommunen (det beløb, du vil modtage i løbet af hele året) skriver du i felt 216: Kontanthjælp, delpension og orlovs-/fleks-/ledighedsydelse, flekslønstilskud mm.
 • Lønnen fra din arbejdsgiver skal du skrive i felt 201. Hvis du i samme år både har modtaget almindelig løn fra et tidligere job og løn fra fleksjobbet, skal du lægge de to tal sammen og skrive dem i felt 201.
 • Du skal bruge dit hovedkort hos den udbetaler, hvorfra du modtager mest i løn eller ydelse. Brug bikortet hos den anden udbetaler. Du skal selv give dine udbetalere besked om, hvilket skattekort de skal bruge.

Du starter eller stopper med at få SU

Læs mere om SU og skat

Du går på pension eller efterløn

Når du holder op med at arbejde, bør du rette din forskudsopgørelse, så du får betalt den rigtige skat:

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg På pension/efterløn under Oftest tilføjede felter.
 3. Skriv, hvad du regner med at få i pension/efterløn i løbet af året. 
 4. Husk også at rette din forventede lønindkomst i felt 201.

Hvis din ægtefælle eller samlever får social pension, skal du først ændre forskudsopgørelsen den dag, du faktisk går på pension. På den måde sikrer du den mest rigtige beregning af din og din ægtefælle eller samlevers sociale pension.

Læs mere om pension og efterløn

Beskæftigelsesfradrag

Alle, der får løn (også løntilskud), har et beskæftigelsesfradrag og et jobfradrag. Fradragene beregnes automatisk, når du ændrer din løn i din forskudsopgørelse.

Læs mere om beskæftigelses- og jobfradrag

Kørselsfradrag

Hvis du fx skifter arbejdsplads eller holder op med at arbejde, skal du huske at rette dit kørselsfradrag i felt 417.

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde.

Læs mere om kørselsfradrag

Når du arbejder hjemmefra

Du har ikke ret til kørselsfradrag, hvis du arbejder hjemmefra. 
Så husk at rette i felt 417 på forskudsopgørelsen, hvis du forventer at arbejde mere eller mindre hjemmefra i forhold til sidste år. For ellers risikerer du at skulle betale penge tilbage i skat.
Du skal oplyse, hvor mange arbejdsdage med transport du regner med at få.