Hvis din løn ændrer sig væsentligt, eller du fx kommer på dagpenge, kontanthjælp, pension eller efterløn, bør du rette din forskudsopgørelse. 

På den måde undgår du at skulle betale penge tilbage, når året er gået.

Du kan se og rette din forskudsopgørelse i TastSelv.

Ret din løn på forskudsopgørelsen, felt 201

Regn ud, hvad du får udbetalt

En lønændring får især betydning, når der er tale om store ændringer, fx når:

 • Din løn inkl. am-bidrag kommer over eller under 618.370 kr. i 2023 (600.543 kr. i 2022).
 • Du betaler topskat og stiger i løn.
 • Du går ned i tid, fx fra fuldtid til deltid.

I arbejde

Når du kommer i arbejde, skal du rette din forskudsopgørelse:

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg Nyt job under Oftest tilføjede felter.
 3. Skriv i felt 201, hvad du regner med få i løn i løbet af året (beløb før AM-bidrag).
 4. Har du fået dagpenge eller kontanthjælp, skal du rette beløbet i felt 304 (dagpenge) eller i felt 216 (kontanthjælp) til det, du forventer at modtage i løbet af året.

Ansat i en tidsbegrænset stilling

Det er en god idé, at du retter din forskudsopgørelse, hvis din jobsituation ændrer sig.
Hvis du i en periode er ansat i kortere, tidsbegrænsede stillinger og vikariater, kender du måske ikke din samlede lønindkomst for hele året. I den situation anbefaler vi, at du tager udgangspunkt i det beløb, du for tiden tjener om måneden og regner beløbet ud som en årsindkomst før skat. Skriv dernæst beløbet på din forskudsopgørelse i TastSelv.
Ret din forskudsopgørelse igen, når du får en et nyt job, eller hvis du måske bliver ledig.

Som ledig

Hvis du bliver ledig, skal du huske at ændre din forskudsopgørelse, fordi du ikke mere er berettiget til beskæftigelsesfradrag. Ændrer du ikke din forskudsopgørelse, betaler du for lidt skat, selvom din indtægt er lavere.

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg Arbejdsløs/Dagpenge/Fleksjob under Oftest tilføjede felter.
 3. Skriv i felt 304 (dagpenge) eller felt 216 (kontanthjælp), hvad du regner med at få i dagpenge eller kontanthjælp i løbet af året.
 4. Har du fået løn, skal du rette beløbet i felt 201 til det, du forventer at få i løn i løbet af året.

Ansat i fleksjob

Hvis du er blevet ansat i et fleksjob, skal du ændre din forskudsopgørelse i TastSelv.  

 • Hvis du har haft ordinær lønindkomst i noget af året, inden du startede i fleksjobbet, skal du skrive denne indkomst i felt 201.
 • Hvis du har modtaget andre ydelser i løbet af året, inden du startede på fleksjobbet, skal du skrive beløbet i andre felter. Det kan fx være felt 304: Sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og barselsdagpenge.
 • Dit fleksløntilskud fra kommunen (det beløb, du vil modtage i løbet af hele året) skriver du i felt 216: Kontanthjælp, delpension og orlovs-/fleks-/ledighedsydelse, flekslønstilskud mm.
 • Lønnen fra din arbejdsgiver skal du skrive i felt 201. Hvis du i samme år både har modtaget almindelig løn fra et tidligere job og løn fra fleksjobbet, skal du lægge de to tal sammen og skrive dem i felt 201.
 • Du skal bruge dit hovedkort hos den udbetaler, hvorfra du modtager mest i løn eller ydelse. Brug bikortet hos den anden udbetaler. Du skal selv give dine udbetalere besked om, hvilket skattekort de skal bruge.

Du starter eller stopper med at få SU

Læs mere om SU og skat

Du går på pension eller efterløn

Når du holder op med at arbejde, bør du rette din forskudsopgørelse, så du får betalt den rigtige skat:

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg På pension/efterløn under Oftest tilføjede felter.
 3. Skriv, hvad du regner med at få i pension/efterløn i løbet af året. 
 4. Husk også at rette din forventede lønindkomst i felt 201.

Hvis din ægtefælle eller samlever får social pension, skal du først ændre forskudsopgørelsen den dag, du faktisk går på pension. På den måde sikrer du den mest rigtige beregning af din og din ægtefælles eller samlevers sociale pension.

Læs mere om at rette forskudsopgørelsen, når du går på pension eller efterløn

Når du går på barselsorlov, bør du tjekke og rette din indkomst i din forskudsopgørelse, så du løbende betaler det rigtige i skat. Du kan følge disse tringuides til TastSelv alt efter din indkomsttype og situation:

 1. Log på din forskudsopgørelse i TastSelv
 2. Vælg Arbejdsløs/Dagpenge/Fleksjob under Oftest tilføjede felter
 3. Skriv i felt 304 (Sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og barselsdagpenge), hvad du regner med at få i barselsdagpenge i løbet af året
 4. Har du fået løn, eller vil du få løn i løbet af året, skal du rette beløbet i felt 201 til det, du samlet forventer at få i løn i løbet af året (før skat og før AM-bidrag).
  Hvis du får løn under hele eller dele af barselsorloven, skal du medregne beløbet i felt 201.
 5. Hvis du inden barslen har fået kørselsfradrag, skal du huske, at du ikke kan få dette fradrag, mens du er på orlov, eller hvis du afholder ferie i forlængelse af orloven.
  Derfor skal du rette kørselsfradrag i felt 417 til de antal dage, du forventer at køre til og fra arbejde i løbet af året. Når du får din årsopgørelse i marts, skal du også på årsopgørelsen ind og registrere antal dage, du har kørt mellem hjem og arbejde i året, der er gået.

 1. Log på din forskudsopgørelse i TastSelv
 2. Gå til felt 363 Sygedagpenge mv., Selvstændig erhvervsdrivende, B-indkomst. Hvis feltet ikke er synligt, så gå til Oftest tilføjede felter og vælg Syg i 2023. I feltet skal du skrive, hvilket beløb du regner med at få i barselsdagpenge i løbet af året (beløb før skat)
 3. Har du fået overskud af virksomhed, eller vil du få overskud af virksomhed i løbet af året, skal du rette beløbet i felt 221 (Overskud af selvstændig virksomhed) til det, du samlet forventer at få i overskud af virksomhed for året (før skat og før AM-bidrag)
 4. Tilret andre relevante felter i forhold til virksomheden

Hvis du inden orloven modtager sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge, skal du rette følgende:

 1. Log på din forskudsopgørelse i TastSelv
 2. Vælg Arbejdsløs/Dagpenge/Fleksjob under Oftest tilføjede felter
 3. Skriv i felt 304 (Sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og barselsdagpenge), hvad du samlet regner med at få i både barselsdagpenge og andre dagpenge i løbet af året 

Hvis du inden orloven er i fleksjob, skal du rette følgende:

 1. Log på din forskudsopgørelse i TastSelv
 2. Vælg Arbejdsløs/Dagpenge/Fleksjob under Oftest tilføjede felter
 3. Skriv i felt 216 Kontanthjælp, delpension og orlovs-/fleks-/ledighedsydelse, flekslønstilskud mm., hvad du regner med at få i flekslønstilskud i løbet af året 
 4. Har du fået løn, eller vil du få løn i løbet af året, skal du rette beløbet i felt 201 til det, du samlet forventer at få i løn i løbet af året (før skat og før AM-bidrag).
  Hvis du får løn under hele eller dele af barselsorloven, skal du medregne beløbet i felt 201.
 5. Hvis du inden barslen har fået kørselsfradrag, skal du huske, at du ikke kan få dette fradrag, mens du er på orlov, eller hvis du afholder ferie i forlængelse af orloven. Derfor skal du rette kørselsfradrag i felt 417 til de antal dage, du forventer at køre til og fra arbejde i løbet af året. Når du får din årsopgørelse i marts, skal du også på årsopgørelsen ind og registrere antal dage, du har kørt mellem hjem og arbejde i året, der er gået

Hvis du inden orloven modtager kontanthjælp, orlov- eller ledighedsydelse, så skal du sandsynligvis ikke ændre din forskudsopgørelse. Du bør dog altid se og tjekke din forskudsopgørelse.

Beskæftigelsesfradrag

Alle, der får løn (også løntilskud), har et beskæftigelsesfradrag og et jobfradrag. Fradragene beregnes automatisk, når du ændrer din løn i din forskudsopgørelse.

Læs mere om beskæftigelses- og jobfradrag

Kørselsfradrag

Hvis du fx skifter arbejdsplads eller holder op med at arbejde, skal du huske at rette dit kørselsfradrag i felt 417.

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde.

Læs mere om kørselsfradrag

Når du arbejder hjemmefra

Du har ikke ret til kørselsfradrag, hvis du arbejder hjemmefra. 
Så husk at rette i felt 417 på forskudsopgørelsen, hvis du forventer at arbejde mere eller mindre hjemmefra i forhold til sidste år. For ellers risikerer du at skulle betale penge tilbage i skat.
Du skal oplyse, hvor mange arbejdsdage med transport du regner med at få.