Du kan kun undtagelsesvis trække udgifter fra til øvrige lønmodtagerudgifter (fx mad, tøj eller arbejdsværelse), selv om de også har tilknytning til dit arbejde.

  • Der er ikke fradrag for de første 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022).

Skriv dine udgifter udover bundgrænsen på din årsopgørelse, rubrik 58

  • Der skal være tale om udgifter, som ikke er private, men nødvendige for at erhverve, sikre eller vedligeholde din indkomst.
  • Du skal kunne dokumentere dine udgifter.
  • Du skal være lønmodtager. SU tæller ikke som løn.
  • Hvis du er lønmodtager og samtidig driver selvstændig virksomhed, kan du kun få fradrag for udgifter, du ikke får fradrag for i din virksomhed.

Udgifter til arbejdsværelse i hjemmet kan i ganske særlige tilfælde trækkes fra, hvis arbejdets art eller omfang gør, at værelset ikke længere kan anvendes til almindeligt opholdsrum. Det gælder for eksempel, hvis værelset er indrettet til tegnestue eller laboratorium.

Skriv fradraget i rubrik 58 på årsopgørelsen. Bundgrænsen på 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022) skal du trække fra først.

Hvis du har arbejdet hjemmefra i forbindelse med corona, kan du som udgangspunkt ikke få fradrag. Læs mere på skat.dk/corona-borger.

Kursusudgifter kan trækkes fra, hvis kurset har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelse kan ikke trækkes fra.

Skriv fradraget i rubrik 58 på årsopgørelsen. Bundgrænsen på 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022) skal du trække fra først.

Samtaleudgifter til din egen telefon kan trækkes fra, hvis du har været nødt til at ringe erhvervsmæssigt fra den i et vist omfang.

Abonnementsudgifter eller køb af en telefon kan du ikke få fradrag for.

Skriv fradraget i rubrik 58 på årsopgørelsen. Bundgrænsen på 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022) skal du trække fra først.

Har du købt it-udstyr (for eksempel pc) til privat brug, kan du ikke få fradrag for udgifterne. Heller ikke, hvis it-udstyret er til studiebrug.

Er it-udstyret derimod et vigtigt og nødvendigt arbejdsredskab og bruges til erhverv, kan du afskrive på købsprisen. Det afhænger blandt andet af, i hvilket omfang der er it-udstyr til rådighed på din arbejdsplads. Du skal selv give et skøn over, hvor stor en del den erhvervsmæssige brug udgør.

Skriv fradraget i rubrik 58 på årsopgørelsen. Bundgrænsen på 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022) skal du trække fra først.

Udgifter til faglige tidsskrifter eller videnskabelige værker kan du trække fra, hvis de har været nødvendige, for at du i årets løb har kunnet varetage dit arbejde, og hvis der desuden er tale om egentlig faglitteratur.

Du kan ikke trække udgifter til populærvidenskabelige værker fra.

Skriv fradraget i rubrik 58 på årsopgørelsen. Bundgrænsen på 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022) skal du trække fra først.

Du kan normalt ikke få fradrag for udgifter til tøj og mad.

Hvis du skal købe særligt tøj til dit arbejde (fx en uniform), kan der være fradrag for udgiften, men du kan ikke trække dit tøj fra i skat, blot fordi din arbejdsgiver kræver, at du skal være "pæn" i tøjet (fx jakkesæt eller kjole).

Skriv fradraget i rubrik 58 på årsopgørelsen. Bundgrænsen på 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022) skal du trække fra først.

Du kan ikke få fradrag for udgifter til sundhedsbehandlinger. Det kan for eksempel være udgifter til privathospital, fysioterapeut, kiropraktor eller fitness-abonnement.

Ved udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme, hvor der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse, kan din arbejdsgiver betale udgifterne, uden at du bliver beskattet.

Læs mere om sundhedsydelser

De fleste lønmodtagere kan ikke trække udgifter til repræsentation fra.

Du kan dog trække repræsentation fra, hvis du på grund af aflønningsform (fx provision af omsætningen), har mulighed for at påvirke din indtægt ved at afholde repræsentationsudgifter. Dette gælder for eksempel handelsrejsende, repræsentanter og salgschauffører.

Du kan trække 25 % af udgifter til repræsentation fra. Udgifterne skal have været nødvendige for at erhverve indkomsten, og de må ikke være betalt eller dækket af arbejdsgiveren efter regning.

De bilag, du bruger til dokumentation, skal indeholde: dato, udsteder, leverede ydelser, eventuelt modtager og kvitteringspåtegning (kasseapparatspåtegning). På restaurationsbilag skal der stå, hvem der har deltaget i sammenkomsten, og hvorfor den blev holdt.

Har du som lønmodtager udgifter til driftsmidler, herunder afskrivninger på driftsmidler, der også bruges til erhverv (det vil sige blandet anvendelse), kan du få fradrag for udgifterne til den erhvervsmæssige brug.

Sælger du et driftsmiddel med blandet anvendelse til en pris, der er lavere end det beløb, som driftsmidlet er afskrevet til, kan du trække en forholdsmæssig andel af tabet fra.

Skriv beløbet i rubrik 58 på årsopgørelsen. Det gælder dog kun, hvis de samlede fradragsberettigede udgifter i rubrikken overstiger 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022).

Sælger du til en pris, der overstiger det beløb, driftsmidlet er afskrevet til, skal du skrive en forholdsmæssig andel af fortjenesten i rubrik 20 i din årsopgørelse.

Eksempel:

Du er klaverlærer og underviser hjemme, hvor du har et klaver. Halvdelen af den tid, du bruger ved klaveret, er arbejde og den anden halvdel er privat. Hvis du afskriver klaveret med for eksempel 5.000 kr., kan du få fradrag for 2.500 kr.

Er værdien afskrevet til 10.000 kr., og du sælger for 12.000 kr., skal du medregne 1.000.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.