Gå til indhold

Sundhedsydelser

Hvis din arbejdsgiver betaler sundhedsydelser for dig, vil du skulle betale skat af nogle sundhedsydelser. Andre er skattefrie.

Skattefriheden for arbejdsrelaterede skader og sygdomme kan omfatte både forebyggelse og egentlig behandling.

  • En sundhedsydelse er skattefri, hvis den enten er konkret arbejdsbetinget eller en del af den almindelige personalepleje hos din arbejdsgiver. Det kan både omfatte skader og sygdomme samt forebyggelse og egentlig behandling.
  • Hvis du skal betale skat af en sundhedsydelse, skal din arbejdsgiver indberette beløbet til Skattestyrelsen.
  • Arbejdsgiverbetalingen kan ske på flere måder, fx ved at arbejdsgiveren refunderer din udgift, betaler direkte eller via lønomlægning.