Du skal som arbejdsgiver kontrollere, at alle betingelserne for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) er opfyldt.

På denne side kan du læse mere om:

 • Hvad du skal kontrollere
 • Hvordan du dokumenterer din kontrol
 • Skemaer til kørselsafregning

Du skal som arbejdsgiver kontrollere, at disse oplysninger passer:

 • kørslens formål
 • kørslens mål med eventuelle delmål
 • dato
 • antal kørte kilometer
 • beregning efter satser
 • kørslen er i medarbejderens eget køretøj.

Opfylder medarbejderens kørsel ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Medarbejderen kan i stedet få kørselsfradrag (befordringsfradrag).

Læs mere om kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Der er krav til dokumentationen af udbetaling af skattefri godtgørelse og arbejdsgiverens kontrol.

De følgende oplysninger skal både fremgå af arbejdsgiverens bilag til bogføringen og være synligt kontrolleret af arbejdsgiveren, fx med underskrift, stempel eller fejlrettelse:

 • kørslens formål
 • kørslens mål med eventuelle delmål
 • dato
 • antal kørte kilometer
 • beregning efter satser
 • kørslen er i medarbejderens eget køretøj.

Der er ikke krav om, at man bruger en bestemt blanket, men det kan være en fordel at bruge den samme systematik fra gang til gang.

Du finder skemaer til kørselsafregning herunder.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.