Når du som arbejdsgiver stiller fri telefon til rådighed for en medarbejder, skal du indeholde A-skat og am-bidrag.

 • Medarbejderen skal betale skat af 3.100 kr. om året for fri telefon i 2023 (3.000 kr. i 2022).
 • Hvis medarbejderen både har fri telefon og frit internet, skal han eller hun stadig kun betale skat af 3.100 kr. om året for fri telefon i 2023 (3.000 kr. i 2022).
 • Du skal indberette værdien i rubrik 20. Beløbet skal også medregnes i rubrik 13.
 • Medarbejderen skal ikke betale skat af privat brug af arbejdscomputer.
 • Der gælder særlige regler for skat af frit internet.

Indberet fri telefon, computer og internet i eIndkomst

Medarbejderen skal betale skat af 3.100 kr. om året for fri telefon i 2023 (3.000 kr. i 2022), hvis:

 • medarbejderen bruger sin arbejdstelefon privat eller
 • du betaler alle eller nogle af medarbejderens udgifter til privat telefon.

Sådan indberetter du

 • Beløbet skal opdeles pr. lønperiode. Det er 258,33 kr. i 2023 (250 kr. i 2022) for månedslønnede.
 • Får en medarbejder stillet fri telefon til rådighed af flere arbejdsgivere, skal både du og den anden arbejdsgiver indeholde A-skat og am-bidrag. Skattestyrelsen sikrer, at din medarbejder kun bliver beskattet én gang.

Fri telefon omfatter:

 • En almindelig fastnettelefon
 • En mobiltelefon: Selvom en mobiltelefon også kan bruges til at gå på internettet med, bliver den skattemæssigt betragtet som en telefon. iPhones, PDA'er og lignende smartphones regnes derfor som telefoner.
 • Selve telefonapparatet, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen.
 • Sædvanlige telefonserviceydelser, fx telefonvækning, telefonsvarerfunktion, vis nummer-funktion og andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet. Dette ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området.

Arbejdstelefon

Hvis der udelukkende er tale om en arbejdstelefon, skal medarbejderen ikke betale skat af den. Du skal indgå en tro- og loveerklæring med din medarbejder om, at telefonen er en arbejdstelefon.

 • Du skal føre en vis kontrol med, at medarbejderen overholder aftalen.
 • Du kan ikke indgå en ny tro og love-erklæring, hvis du allerede har en med medarbejderen.
 • Det er tilladt for medarbejderen i enkeltstående tilfælde at lave private opkald, gå på internettet, sende sms eller mails, uden at det udløser skat.

Hent tro- og loveerklæring

Flere telefoner eller arbejdscomputere pr. medarbejder

Hvis du stiller flere af samme gode til rådighed for medarbejderne, skal der være en arbejdsmæssig begrundelse for det, hvis det stadig skal være skattefrit. Skattestyrelsen afgør konkret, om der er en reel arbejdsmæssig begrundelse.

Det medfører ikke yderligere beskatning, hvis medarbejderen får stillet flere computere eller telefoner til rådighed.

Uden reel arbejdsmæssig begrundelse for, at der stilles flere telefoner til rådighed, beskattes telefonudgifterne for yderligere telefoner særskilt. Her skal medarbejderen oplyse beløbet som skattepligtig B-indkomst uden am-bidrag. Det gælder også computer med tilbehør og internetforbindelse.

En arbejdsgiverbetalt internetforbindelse er skattefri, når netforbindelsen giver adgang til virksomhedens netværk.

Hvis internetforbindelsen ikke giver adgang til virksomhedens netværk, skal medarbejderen betale skat af 3.100 kr. årligt i 2023 (3.000 kr. i 2022).

Internetforbindelse, som en del af en tv-programpakke

Internetforbindelser, der indgår som en del af en tv-programpakke (fx telefon, internet og tv), skal medarbejderen betale skat af. Du skal indberette beløbet for hele pakken som et personalegode i eIndkomst, rubrik 55.

Hvis du betaler udgifter, som er en integreret del af abonnementet (fx gratis download af musik eller tv-kanaler), skal medarbejderen ikke betale skat af det.

Fri internetforbindelse omfatter:

 • Adgang til og brug af internet via både faste og trådløse forbindelser.
 • Engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen.
 • Abonnementsudgifterne til internetadgangen.

Hvis du har stillet en computer til rådighed for medarbejderen udelukkende til privat brug, skal der betales skat af computerens værdi.

 • Du skal ikke trække skat af beløbet, men indberette det i felt 55.
 • Der skal ske månedlig indberetning af et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at leje computeren for en måned, men kun i den periode medarbejderen har computeren til rådighed. Der skal kun ske indberetning, hvis beløbet overstiger grænsen på 1.300 kr. pr. år i 2023 (1.200 kr. i 2022).
 • Din medarbejder skal oplyse beløbet i sin helhed, hvis det ikke er indberettet og samlet set overstiger 1.300 kr. pr. år i 2023 (1.200 kr. i 2022).

Privat brug af arbejdscomputere er skattefri

Tablets (fx iPads, Windows Surface, Galaxy Tab) bliver skattemæssigt betragtet som computere. De er derfor ikke skattepligtige, hvis de er anskaffet til arbejdsmæssigt brug .

Medarbejderen skal heller ikke betale skat af sædvanligt tilbehør til computeren. Sædvanligt tilbehør er fx computerskærm, softwareprogrammer og printer af almindelig størrelse og standard.

Computerskærme kan være skattepligtige

Computerskærm med tv-tuner i størrelsen op til 26" er sædvanligt tilbehør og er ikke skattepligtig. Computerskærme på 32", 37" og 42" betragtes pt. ikke som sædvanligt tilbehør og er derfor skattepligtigt.

Flere telefoner eller arbejdscomputere pr. medarbejder

Hvis du stiller flere af samme gode til rådighed for medarbejderne, skal der være en arbejdsmæssig begrundelse for det, hvis det stadig skal være skattefrit. Skattestyrelsen afgør konkret, om der er en reel arbejdsmæssig begrundelse.

Det medfører ikke yderligere beskatning, hvis medarbejderen får stillet flere computere eller telefoner til rådighed.

Uden reel arbejdsmæssig begrundelse for, at der stilles flere telefoner til rådighed, beskattes telefonudgifterne for yderligere telefoner særskilt. Her skal medarbejderen oplyse beløbet som skattepligtig B-indkomst uden am-bidrag. Det gælder også computer med tilbehør og internetforbindelse.

Du behøver kun kontrollere, når du som arbejdsgiver konstaterer, at der for en medarbejder sker væsentlige afvigelser fra det "sædvanlige samtalemønster", der strider mod det aftalte (tro og love erklæringen). Kontrollen af, om der er sket betaling af private udgifter med telefonen, er ikke anderledes end den kontrol, der fx skal foretages af, om et firmakreditkort er anvendt til betaling af private udgifter.

Du skal også lave en kontrol, hvis du konstaterer, at en af dine medarbejdere har brugt arbejdsmobiltelefonen til at betale private udgifter (fx doneret penge til indsamlinger eller køb af varer). Selv om betalingen af private udgifter ikke er omfattet af beskatningen af fri telefon, og derfor beskattes særskilt, er betalingen en indikation af, at der er behov for en nærmere kontrol af, om telefonen er anvendt i strid med den afgivne erklæring.

Krav om dokumentation
Du skal ikke aflevere dokumentationen til os med mindre, vi beder om det.

Dokumentation vil være:

 • Oversigt over hvilke medarbejdere, der har arbejdsmobiltelefon til rådighed.
 • Aftaler (tro og love-erklæring) om brug af arbejdsmobiltelefon med disse medarbejdere.
 • Dokumentation for at du kontrollerer, om der sker væsentlige afvigelser fra det "sædvanlige samtalemønster", eller om der sker betaling af private udgifter. Hvis det er muligt at indgå en sådan aftale med telefoniudbyderen eller evt. andre, vil det fx være tilstrækkeligt, hvis det er aftalt med telefoniudbyderen mv., at du bliver underrettet, hvis der sker væsentlige afvigelser fra det "sædvanlige samtalemønster", eller hvis der sker betaling af private udgifter, fx donationer.

Hvis medarbejderen får stillet en computer til rådighed mod at gå ned i løn (lønomlægning), vil medarbejderen blive beskattet af 50 % af udstyrets nypris i alle de år, hvor medarbejderen har udstyret til rådighed.

Medarbejderen kan ikke undgå at betale skat af en arbejdsmobiltelefon, hvis den er anskaffet ved lønomlægning.

Frivilligt ulønnede

Du skal ikke trække skat af fri telefon, hvis den frivillige får telefonen som led i den frivillige forenings skattefri virksomhed. Den frivillige kan ikke samtidigt modtage skattefri telefongodtgørelse. Hvis en frivillig ulønnet får en computer stillet til rådighed som led i den frivillige forenings skattefri virksomhed, skal du ikke trække skat eller indberette nogen værdi.

Du kan højst udbetale 2.400 kr. pr. år til dækning af udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.