Du kan få fradrag for kost, logi og småfornødenheder, hvis din arbejdsgiver ikke dækker dine rejseudgifter i forbindelse med arbejdet eller udbetaler skattefri godtgørelse.

Du kan enten bruge standardsatserne eller få fradrag for dine dokumenterede udgifter. Det reelle fradrag er ca. 26 %, så hvis dit fradrag er 3.000 kr., betaler du ca. 780 kr. mindre i skat.

 • Du kan højst få fradrag for 30.500 kr. i 2023 (29.600 kr. i 2022).

Skriv rejsefradrag på din årsopgørelse, rubrik 53

Skriv rejsefradrag på din forskudsopgørelse, felt 429

 • Rejsen skal vare i mindst 24 timer, og du skal overnatte uden for hjemmet.
 • Din arbejdsgiver dækker ikke dine udgifter hverken som udlæg efter regning eller som fri kost og/eller frit logi.
 • Din arbejdsgiver udbetaler ikke skattefri godtgørelse.
 • Din arbejdsgiver udbetaler skattefri godtgørelse, men med et beløb lavere end standardsatserne.
 • Du udlejer ikke din sædvanlige bolig, mens du er bortrejst.

Derudover er afstanden og arbejdet afgørende.

Afstanden

Afstanden bliver bedømt ud fra, om du kan køre mellem dit hjem og det midlertidige arbejdssted inden for et tidsrum, der gør det muligt at overnatte hjemme.

Arbejdet

Jo kortere periode, des mere sandsynligt er det, at der er tale om et midlertidigt arbejdssted.

Derudover har det betydning, hvad arbejdet går ud på. Det kan fx være, at du:

 • skal være tilkaldevagt, og derfor skal blive på eller i nærheden af det midlertidige arbejdssted mens du har vagt.
 • skal blive på et kursussted om aftenen, fordi aftenens ikke-faglige aktiviteter har et teambuilding-formål med relation til arbejdet.
 • har lange eller skiftende arbejdstider, så der er kort tid mellem, at en arbejdsdag slutter, og en ny begynder.

Læs mere om betingelserne i Den juridiske vejledning

Personer som ikke (helt eller delvist) kan få rejsefradrag

 • Værnepligtige og frivilligt personel
 • Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere
 • Frivillige
 • Turist- og langturschauffører
 • Personer, der arbejder på luftfartøjer
 • Personer, der arbejder på skibe (herunder fiskere)
 • Personer udsendt af den danske stat
 • Personer der arbejder på fartøjer og i installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster.

Læs om de særlige regler for disse grupper i Den juridiske vejledning

Du kan vælge mellem at få fradrag for dine dokumenterede udgifter eller at bruge standardsatserne.

 • Du kan højst få fradrag for 30.500 kr. i 2023 (29.600 kr. i 2022), uanset hvilken metode du bruger.
 • Hvis rejsen varer mere end 1 døgn, beregnes fradraget for kost herudover med 1/24 af satserne pr. påbegyndt time.
 • Satsen for logi kan du få for antal fulde døgn, som rejsen har varet.
 • Hvis du har fået skattefri rejsegodtgørelse, der er mindre end satserne, kan du få fradrag for forskellen. Du skal da selv skrive det beløb, der udgør forskellen, i rubrik 53 på din årsopgørelse.
Standardsatser
Satser pr. døgn 2023 2022
Logi 238 kr. 231 kr.
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere 555 kr. 539 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i Danmark 75 kr. 75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet 150 kr. 150 kr.

Større fradrag for selvstændige

Som selvstændig erhvervsdrivende er der ingen beløbsgrænse, hvis du tager fradrag for dine dokumenterede udgifter.

Hvis du bruger standardsatserne, gælder grænsen på 30.500 kr. i 2023 (29.600 kr. i 2022) også for dig.

Ved B-indkomst kan du ikke bruge standardsatser

Modtager du B-indkomst (indkomst, som du selv skal sørge for at betale skat af), kan du ikke bruge standardsatserne. Det gælder fx, hvis du er honorarmodtager. Du skal i stedet bruge dine dokumenterede udgifter.

Du kan få fradrag for småfornødenheder, hvis din arbejdsgiver ikke dækker disse udgifter. Småfornødenheder er fx en kop kaffe, avis eller busbillet.

Du kan få fradrag for 25 % af standardsatsen for kost. Det svarer til 138,75 kr. i 2023 (134,75 kr. pr. døgn i 2022). Det gælder også, hvis du har fri kost på rejsen.

Hvis din arbejdsgiver udbetaler mindre end 138,75 kr., kan du få fradrag for differencen. Hvis din arbejdsgiver fx udbetaler 80 kr. pr. døgn, kan du få fradrag for 58,75 kr. pr. døgn.

Hvem kan ikke få 25 % godtgørelse?

Du kan ikke få 25 % godtgørelsen, hvis du:

 • har fået skattefri rejsegodtgørelse efter standardsatserne
 • er turistchauffør

Skriv dit fradrag på årsopgørelsen, rubrik 53

Ved arbejde i udlandet må dit årlige rejsefradrag sammen med eventuelle andre fradrag, der vedrører lønnen i udlandet, ikke overstige den udenlandske løn, der skal beskattes i Danmark eller 30.500 kr. i 2023 (29.600 kr. i 2022).

Hvis du får stillet morgenmad, frokost eller aftensmad til rådighed, får du fri kost.

Når du får fri kost, skal du reducere dit fradrag med disse procentsatser:

 • Fri morgenmad: 15 %
 • Fri frokost: 30 %
 • Fri aftensmad: 30 %

Du kan dog altid få et fradrag på 25 % af kostsatsen til at dække småfornødenheder.

Eksempel

Søren har i 2023 været på en rejse i 26 timer og fået 2 gange gratis frokost og 1 gang gratis morgenmad.

Sådan skal Søren reducere sit fradrag:

Fradrag for 26 timer (555 kr. x 26/24): 601,25 kr.
Morgenmad (15 % af 555): - 83,25 kr.
Frokost (2 x 30 % af 555 = 2 x 166,5):       - 333,00 kr.
Sørens fradrag = 185,00 kr.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.