Når din virksomhed køber varer eller ydelser, der overstiger 8.000 kr. inklusive moms, skal du:

 • Betale dine regninger digitalt.
 • Eller betale kontant og sende besked om kontanthandlen via TastSelv Erhverv senest i forbindelse med din virksomheds oplysningsfrist 1. september 2021. 

  Du skal som minimum give følgende oplysninger i beskeden:
  1. Betalt beløb
  2. Betalingsdato
  3. Virksomhedens cvr-nummer
  4. Virksomhedens navn
  5. Fakturanummer
  6. Faktureringsdato

Betaler du beløb, der overstiger 8.000 kr. inklusive moms kontant uden at sende besked til os, må du ikke trække udgiften fra i skat. Hvis din leverandør snyder, kan du også komme til at betale den moms, som din leverandør skulle have betalt.

Send besked om kontanthandel

Når du køber varer eller ydelser, der overstiger 8.000 kr. inklusive moms og betaler kontant, skal du give besked om kontanthandlen via TastSelv Erhverv.

Gælder også ved delvis digital og kontant betaling

Det gælder både, hvis du betaler det hele eller en del af beløbet kontant.

Betaler du en del af beløbet kontant, skal du give os besked om den del af købet, der er betalt kontant.

Du skal indberette det senest i forbindelse med din oplysningsfrist 1. september 2021.

Giver du os ikke besked, har din virksomhed ikke fradrag for den del af købet, der er betalt kontant. Samtidig risikerer du, at din virksomhed skal betale momsen af det kontante beløb til os, hvis leverandøren ikke afregner momsen.

Sådan sender du besked om kontanthandel

Du skal være tilmeldt kommunikation med os for at kunne sende en besked om kontanthandel.

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg et af emnerne:
  • Moms, lønsum og punktafgifter og vælg derefter Moms
  • Selvstændige (fx start og luk virksomhed)
  • Selskaber, fonde og foreninger
 5. Vælg Indberet kontanthandel
 6. Skriv besked og tryk Send

Hvis du fast får leveret en ydelse (fx telefoni, rengøring, husleje, vagt, revision eller har en vedligeholdelsesaftale), hvor de enkelte regninger er på mindre end 8.000 kr., skal du også betale disse regninger digitalt eller sende besked via TastSelv Erhverv, hvis regningerne til den enkelte leverandør overstiger 8.000 kr. inklusive moms på et år.

Eksempel:

Hvis du får gjort rent for 1.000 kr. om måneden, svarer det til 12.000 kr. på et år. Du skal derfor sørge for at betale digitalt (fx med dankort, via netbank eller i banken). Så mister du ikke din fradragsret for skat, og du slipper for at betale, hvis din leverandør snyder med momsen.

En digital betaling kan være en af disse måder:

 • Betaling fra konto til konto.
 • Betaling på anden måde til modtagerens konto (fx med betalingskort), som sikrer en entydig digital identifikation af betaler og betalingsmodtager.
 • Betaling af indbetalingskort i et pengeinstitut.
 • Betaling, der fuldt ud afvikles ved byttehandel, modregning eller udligning af mellemregningskonti. Hvis betalingen ikke afvikles fuldt ud, tæller det som kontant betaling.

Hvis du ikke betaler fuldt ud med det samme, men der er en restbetaling ved bytte, modregning eller udligning ved mellemregning tæller det som kontant betaling. Du skal indberette disse betalinger i TastSelv Erhverv senest 14 dage efter betalingen for at få fradrag og undgå at komme til at betale for eventuelt snyd.

Eksempler:

Eksempel 1:

Samlet betaling for varer eller ydelser 15.000 kr., hvoraf 6.000 kr. betales, og 9.000 kr. tages i bytte, modregnes eller udlignes ved mellemregning.

 • Der er ikke krav om digital betaling eller indberetning, idet de 6.000 kr. er under 8.000 kr.

Eksempel 2:

Samlet betaling for varer eller ydelser 15.000 kr., hvoraf 11.000 kr. betales, og 4.000 kr. tages i bytte, modregnes eller udlignes ved mellemregning.

 • Der er krav om enten digital betaling eller indberetning af de 11.000 kr., der skal betales i forbindelse med byttehandlen, som beløb efter modregning eller ved udligning af mellemregningskonti.
 • Der er ikke krav om digital betaling eller indberetning af de 4.000 kr.

Hvis du har taget fradrag for en udgift, der overstiger 8.000 kr. inklusive moms, som du har betalt kontant, men ikke indberettet inden for fristen, skal du gøre følgende:

 • Hvis betalingen skete i dette år, skal du regulere det fratrukne beløb tilbage, så du ikke tager fradraget.
 • Hvis betalingen sker efter udløbet af indkomståret, skal du skrive det tidligere fratrukne beløb på som en indtægt i det indkomstår, hvor betalingen sker.

Hvis det er en udenlandsk virksomhed, der udfører arbejde for dig, skal du bede om dokumentation for, at virksomheden står i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Hvis du ikke får denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er gået i gang. Ellers risikerer du en bøde på 10.000 kr.

Du kan selv slå virksomheder op i RUT-registeret:

Slå op i RUT-registret (virk.dk)

Kontakt Arbejdstilsynet (amid.dk)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.