Folketinget har vedtaget flere lovforslag ifm. COVID-19-situationen, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Her på siden kan du finde svar på spørgsmål om, hvad en række af tiltagene i hjælpepakkerne betyder for virksomheder som din. Vi kan desværre ikke vejlede dig om alle typer af hjælpepakker. Du kan finde meget mere information om andre hjælpepakker på virksomhedsguiden.dk.

Hvis du har indgået en kontrakt med Fødevarestyrelsen om at udføre arbejde, der vedrører aflivning af mink og rengøring mv. af tilhørende bygninger og lignende, skal du være opmærksom på, at du skal betale moms af betalingen for udførelse af ydelserne.

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt A-skat og am-bidrag, var omfattet af de lempede regler. Læs mere om, hvad der er relevant for din virksomhed herunder.

Offentlige myndigheder og institutioner, herunder kommuner og regioner, er generelt ikke omfattet af de udskudte frister, og skal derfor indberette og betale som hidtil.

For små og mellemstore virksomheder

 • Den oprindelige betalingsfrist 11. maj 2020 blev udskudt til 10. september 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. juni 2020 blev udskudt til 12. oktober 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. juli 2020 blev udskudt til 10. november 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. september 2020 blev udskudt til 29. januar 2021

Indberetningsfristerne blev ikke ændret. 

De udskudte betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder så sådan ud:
Betalingsfrist Afregningsperiode Indberetningsfrist
10. marts 2021 (ikke udskudt) Februar 2021 10. marts 2021
31. marts 2021 (udskudt fra 12. oktober 2020) September 2020 12. oktober 2020
12. april 2021 (ikke udskudt) Marts 2021 12. april 2021
31. maj 2021 (udskudt fra 10. november 2020) Oktober 2020 10. november 2020
27. september 2021 (udskudt fra 10. maj 2021) April 2021 10. maj 2021
31. januar 2022 (udskudt fra 10. juni 2021) Maj 2021 10. juni 2021
Herefter er der sædvanlige betalingsfrister Juli - december 2021 Den 10. i måneden efter afregningsperioden

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for A-skat og am-bidrag her.

For store virksomheder

 • Den oprindelige betalingsfrist 30. april 2020 blev udskudt til 31. august 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist 29. maj 2020 blev udskudt til 30. september 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist 30. juni 2020 blev udskudt til 30. oktober 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist 31. august 2020 blev udskudt til 15. januar 2021

Indberetningsfristerne blev ikke ændret. 

De udskudte betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder så sådan ud:
Betalingsfrist Afregningsperiode Indberetningsfrist
26. februar 2021 (ikke udskudt)
Februar 2021  26. februar 2021
16. marts 2021 (udskudt fra 30. september 2020) September 2020 30. september 2020
31. marts 2021 (ikke udskudt) Marts 2021 31. marts 2021
29. april 2021 (ikke udskudt) April 2021 29. april 2021
17. maj 2021 (udskudt fra 30. oktober 2020) Oktober 2020 30. oktober 2020
15. oktober 2021 (udskudt fra 31. maj 2021) Maj 2021 31. maj 2021
17. januar 2022 (udskudt fra 30. juni 2021) Juni 2021  30. juni 2021
Herefter er der sædvanlige betalingsfrister  Juni - december 2021  Sidste hverdag i afregningsmåneden

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for A-skat og am-bidrag her.

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Skattestyrelsen har mulighed for at fritage en virksomhed for betaling af renter og gebyrer såfremt den manglende betaling skyldes "pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør, foretager betaling". Det er Skattestyrelsens vurdering, at COVID-19 kan karakteriseres som "pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse".

Herunder kan du se eksempler på virksomheder, der kan ansøge om fritagelse for betaling af renter og gebyrer for A-skat og am-bidrag.

Eksempler på virksomheder, der er påbudt at holde lukket
Virksomheder som på grund af COVID-19 har fået påbud om at holde deres lokaler midlertidigt lukket, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer der er pålagt A-skat og am-bidrag for marts måned 2020. Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal ske betaling straks efter hindringens ophør, det vil sige ophør af COVID-19, og at der først kan ansøges, når virksomheden betaler marts måneds A-skat og am-bidrag.

Følgende virksomheder skal holde midlertidigt lukket: 

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.
 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.
 • Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og biografer.
 • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-, og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer fysisk kontakt til kunder, og solarier.

Det vil sige, at fx frisører, der har fået påbud om at holde lukket som følge af restriktionerne, kan søge om fritagelse fra renter og gebyrer, hvis virksomheden i øvrigt opfylder betingelsen om at betale straks efter hindringens ophør.

Eksempler på virksomheder, der stadig må holde åbent
Virksomheder, der ikke har fået påbud om at holde lukket, men som på grund af COVID-19 enten har set sig nødsaget til at holde lukket på grund af manglende kundegrundlag, eller som på grund af manglende kundegrundlag grundet COVID-19-situationen har haft en væsentlig omsætningsnedgang, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer der er pålagt A-skat og am-bidrag for marts måned 2020. Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal ske betaling straks efter hindringens ophør, det vil sige ophør af COVID-19, og at der først kan ansøges, når virksomheden betaler marts måneds A-skat og am-bidrag. Om din ansøgning kan godkendes, vil afhænge af en konkret vurdering af, om der er tale om en væsentlig nedgang i omsætningen.

Følgende forretninger må stadig holde åbent:

 • Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.
 • Serveringssteder med henblik på at sælge take-away.
 • Lokaler og steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, hvis der i disse lokaler udøves nødvendig genoptræning af personer. Lokalet kan holdes åbent for disse personer.
 • Butikker der sælger udvalgsvarer, og ikke ligger i indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.

Det vil sige, at fx et serveringssted, der har fået påbud om at holde lukket for servering og indtagelse af mad på stedet, men som nu holder åbent og sælger take-away, men hvor kunderne udebliver på grund af COVID-19-situationen, vil kunne ansøge om fritagelse, hvis den straks betaler efter hindringens ophør.

Det vil også sige, at fx en tøjforretning, som stadig må holde åbent, men som på grund af manglende kundegrundlag selv har valgt at holde lukket, vil kunne ansøge om fritagelse, hvis den straks betaler efter hindringens ophør.

Du kan først ansøge, når COVID-19-situationen er normaliseret, og når den forfaldne A-skat og am-bidrag for marts faktisk betales. Du skal sende din ansøgning til Skattestyrelsen via denne ansøgningsblanket (virk.dk) eller via kontaktformularen på TastSelv Erhverv.

Der kan ikke på nuværende tidspunkt gives et klart svar på hvornår COVID-19 er ophørt, og hindringen for betaling af A-skatten og am-bidraget for marts måned 2020 dermed er ophørt. Dette vil afhænge af en række forhold, der er ukendte på nuværende tidspunkt, og som hænger sammen med, hvordan og i hvilken takt Danmark igen lukkes op. Når der tegner sig et tydeligere billede af, hvordan der lukkes op efter COVID-19, vil Skattestyrelsen udsende nærmere retningslinjer for ansøgning om fritagelse.

Skattekontoen fungerer, som den plejer, så den ældste gæld betales først. Det vil sige, at hvis du ikke betaler virksomhedens A-skat, men efterfølgende indbetaler et beløb til Skattekontoen i maj til at dække fx punktafgifter, vil denne betaling først dække den ubetalte A-skat. Derefter vil et eventuelt overskydende beløb blive anvendt til at dække punktafgifter. Den ældste gæld dækkes altså først, jf. opkrævningsloven.

Læs mere om, at den ældste gæld betales først.

Hvad hvis jeg skal have penge tilbage?
Hvis du fx skal have penge tilbage i form af negativ moms, vil det først dække ubetalt gæld (fx manglende betaling af A-skat) på Skattekontoen. Hvis der ikke er ubetalt gæld på Skattekontoen, vil tilgodehavendet i stedet blive brugt til at dække eventuel anden gæld, der tidligere er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Hvis der er et beløb tilbage af tilgodehavendet, vil resten efterfølgende blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. 

Hvordan sikrer Skattestyrelsen, at jeg ikke skal betale renter og gebyrer?
Når du har søgt om og er blevet fritaget for renter, vil de enkelte indbetalinger blive identificeret ved en manuel gennemgang. Dette sikrer, at der ikke bliver tilskrevet renter på den manglende indbetaling af A-skat og/eller am-bidrag, eller at en eventuelt allerede tilskrevet rente kan nedskrives.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 12 39.

Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.