Folketinget har vedtaget flere lovforslag ifm. corona-situationen, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Her på siden kan du finde svar på spørgsmål om, hvad en række af tiltagene i hjælpepakkerne betyder for virksomheder som din. Vi kan desværre ikke vejlede dig om alle typer af hjælpepakker. Du kan finde meget mere information om andre hjælpepakker på virksomhedsguiden.dk.

Hvis du har indgået en kontrakt med Fødevarestyrelsen om at udføre arbejde, der vedrører aflivning af mink og rengøring mv. af tilhørende bygninger og lignende, skal du være opmærksom på, at du skal betale moms af betalingen for udførelse af ydelserne.

Oplysningsfristen for personligt ejede virksomheder og selskaber er forlænget for indkomståret 2020. 

Det sker for at give revisorerne bedre tid til at hjælpe erhvervslivet med at nå at oplyse til tiden. Hvad det betyder for dig afhænger af, om du har en virksomhed eller et selskab.

Hvem kan benytte den forlængede oplysningsfrist?

Både virksomheder og selskaber har mulighed for at benytte den forlængede oplysningsfrist. Det vil sige:

 • Personligt ejede virksomheder herunder enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskaber (I/S)
 • Selskaber, fonde, foreninger m.fl. herunder iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S)

Hvornår er oplysningsfristen forlænget til?

 • For personligt ejede virksomheder er fristen forlænget til 1. september 2021. Normalt er fristen 1. juli 2021.
 • For selskaber med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2020 den 30. juni 2021 og senere er fristen forlænget til den 1. september 2021.

Hvilke andre frister på oplysningsskemaet er udskudt?

Andre udskudte frister på oplysningsskemaet
Emne Oprindelig frist Ny udskudt frist
Virksomhedsordningen: Mulighed for at ændre valg af virksomhedsordningen for indkomståret 2019 
Læs mere om virksomhedsordningen
30. juni 2021 1. september 2021
Indbetalinger til ophørspension med fradragsret 30. juni 2021 1. september 2021
Indberetning af pensionsordninger 1. august 2021 1. oktober 2021
Ægtefælles virksomhed: Valg af status som medarbejdende ægtefælle eller ej i virksomheden 30. juni 2021 1. september 2021
Investeringsinstitut med minimumsbeskatning: oplysning om minimumsindkomsten Senest 6 måneder efter udløbet af indkomståret 2020 Forlænges til senest 9 måneder efter udløbet af indkomståret 2020
Investeringsselskabet skal indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen er overholdt  1. juli 2021 1. september 2021
Meddelelse om genanbringelse af ejendomsavance skal indgives sammen med rettidig selvangivelse oplysningsskema 1. juli 2021 1. september 2021
Mulighed for at udskyde beskatning af hele eller en del af ejendomsavancen med op til 10 % af afståelsessummen, når der i forbindelse med handlen udstedes et sælgerpantebrev. 1. juli 2021 1. september 2021
Meddelelse om succession skal senest meddeles i forbindelse med overdragerens afgivelse af oplysningsskema 1. juli 2021 1. september 2021
Ændring af afskrivningssats senest skal meddeles 3 måneder efter seneste frist for afgivelse af oplysningsskema 1. oktober 2021 1. december 2021
Meddelelse om køb af aktier 1. juli 2021 1. september 2021
Skattetillæg pålægges, hvis en skattepligtig omfattet af skattekontrollovens § 5 ikke rettidigt har givet oplysninger efter § 2 eller revisorerklæring fra finansieringsselskaber, jf. § 36, jf. skattekontrollovens § 73 1. juli 2021 1. september 2021
Gaveskemaer, der skal indsendes af skattefrie fonde og foreninger 31. maj 2021 1. september 2021
Dødsboet skal have besked, hvis der kommer en restskat for året før dødsåret. Fristen for at anmelde skattekravet skal fremsættes senest 3 måneder efter oplysningsfristen for indkomståret før dødsåret.  
Læs mere om skat ved dødsfald
1. maj 2021 / 1. juli 2021 1. december 2021

Fristen for frivillig betaling af restskat er ikke udskudt. Læs mere om at betale overskydende skat (restskat) tilbage.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at vente med at oplyse?

For dig som personligt ejet virksomhed kan der være både fordele og ulemper ved at vente med at oplyse til 1. september. Fristen for frivillig betaling af restskat er nemlig ikke udskudt.

 • Hvis du oplyser inden fristen, og du har en overskydende skat, vil du hurtigere få den udbetalt.
 • Hvis du har en restskat og betaler den inden 1. juli 2021, vil der blive beregnet en rente på 1,8 % til og med betalingsdagen. Hvis du betaler efter 1. juli 2021, skal du betale et fast procenttillæg på 3,8 %.
 • Hvis du har en restskat op til 21.798 kr. inklusive procenttillæg, vil restskatten blive indregnet i din skat for 2022.
 • Hvis du har en restskat over 21.798 kr. inklusive procenttillæg, vil det overskydende beløb blive opkrævet i tre rater i august, september og oktober. Du får besked i Digital Post, når det er tid til at betale den første rate. Bemærk: Den udskudte oplysningsfrist 1. september kan dog betyde, at dine rater ligger senere.

For selskaber har det ikke betydning for skattebetalingen, hvis I anvender den forlængede oplysningsfrist.

Andre oplysninger som følger oplysningsfristen for oplysningsskemaet forlænges også til 1. september 2021. Det gælder fx for TP-dokumentation, der skal udarbejdes løbende og senest foreligge på tidspunktet for oplysningsfristen og for anmodning om udbetaling efter skattekreditordningen.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en automatisk påmindelse om en af de oprindelige frister?

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt A-skat og am-bidrag, er omfattet af de lempede regler. Læs mere om, hvad der er relevant for din virksomhed herunder.

Offentlige myndigheder og institutioner, herunder kommuner og regioner, er generelt ikke omfattet af de udskudte frister, og skal derfor indberette og betale som hidtil.

 • Den oprindelige betalingsfrist 12. oktober 2020 udskydes til 31. marts 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. november 2020 udskydes til 31. maj 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. maj 2021 udskydes til 27. september 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. juni udskydes til 31. januar 2022

Indberetningsfristerne ændres ikke.

De kommende betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder ser derfor sådan ud:
Betalingsfrist Afregningsperiode Indberetningsfrist
10. marts 2021 (ikke udskudt) Februar 2021 10. marts 2021
31. marts 2021 (udskudt fra 12. oktober 2020) September 2020 12. oktober 2020
12. april 2021 (ikke udskudt) Marts 2021 12. april 2021
31. maj 2021 (udskudt fra 10. november 2020) Oktober 2020 10. november 2020
27. september 2021 (udskudt fra 10. maj 2021) April 2021 10. maj 2021
31. januar 2022 (udskudt fra 10. juni 2021) Maj 2021 10. juni 2021
Herefter er der sædvanlige betalingsfrister Juli - december 2021 Den 10. i måneden efter afregningsperioden

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for A-skat og am-bidrag her.

 • Den oprindelige betalingsfrist 30. september 2020 udskydes til 16. marts 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 30. oktober 2020 udskydes til 17. maj 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 31. maj 2021 udskydes til 15. oktober 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 30. juni 2021 udskydes til 17. januar 2022

Indberetningsfristerne ændres ikke.

De kommende betalingsfrister for store virksomheder ser derfor sådan ud:
Betalingsfrist Afregningsperiode Indberetningsfrist
26. februar 2021 (ikke udskudt) Februar 2021 26. februar 2021
16. marts 2021 (udskudt fra 30. september 2020) September 2020 30. september 2020
31. marts 2021 (ikke udskudt) Marts 2021 31. marts 2021
29. april 2021 (ikke udskudt) April 2021 29. april 2021
17. maj 2021 (udskudt fra 30. oktober 2020) Oktober 2020 30. oktober 2020
15. oktober 2021 (udskudt fra 31. maj 2021) Maj 2021 31. maj 2021
17. januar 2022 (udskudt fra 30. juni 2021) Juni 2021 30. juni 2021
Herefter er der sædvanlige betalingsfrister Juni - december 2021 Sidste hverdag i afregningsmåneden

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for A-skat og am-bidrag her.

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Skattestyrelsen har mulighed for at fritage en virksomhed for betaling af renter og gebyrer såfremt den manglende betaling skyldes "pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør, foretager betaling". Det er Skattestyrelsens vurdering, at corona-situationen kan karakteriseres som "pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse".

Herunder kan du se eksempler på virksomheder, der kan ansøge om fritagelse for betaling af renter og gebyrer for A-skat og am-bidrag.

Eksempler på virksomheder, der er påbudt at holde lukket
Virksomheder som på grund af corona-situationen har fået påbud om at holde deres lokaler midlertidigt lukket, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer der er pålagt A-skat og am-bidrag for marts måned 2020. Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal ske betaling straks efter hindringens ophør, det vil sige ophør af corona-situationen, og at der først kan ansøges, når virksomheden betaler marts måneds A-skat og am-bidrag.

Følgende virksomheder skal holde midlertidigt lukket: 

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.
 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.
 • Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og biografer.
 • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-, og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer fysisk kontakt til kunder, og solarier.

Det vil sige, at fx frisører, der har fået påbud om at holde lukket som følge af restriktionerne, kan søge om fritagelse fra renter og gebyrer, hvis virksomheden i øvrigt opfylder betingelsen om at betale straks efter hindringens ophør.

Eksempler på virksomheder, der stadig må holde åbent
Virksomheder, der ikke har fået påbud om at holde lukket, men som på grund af corona-situationen enten har set sig nødsaget til at holde lukket på grund af manglende kundegrundlag, eller som på grund af manglende kundegrundlag grundet corona-situationen har haft en væsentlig omsætningsnedgang, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer der er pålagt A-skat og am-bidrag for marts måned 2020. Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal ske betaling straks efter hindringens ophør, det vil sige ophør af corona-situationen, og at der først kan ansøges, når virksomheden betaler marts måneds A-skat og am-bidrag. Om din ansøgning kan godkendes, vil afhænge af en konkret vurdering af, om der er tale om en væsentlig nedgang i omsætningen.

Følgende forretninger må stadig holde åbent:

 • Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.
 • Serveringssteder med henblik på at sælge take-away.
 • Lokaler og steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, hvis der i disse lokaler udøves nødvendig genoptræning af personer. Lokalet kan holdes åbent for disse personer.
 • Butikker der sælger udvalgsvarer, og ikke ligger i indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.

Det vil sige, at fx et serveringssted, der har fået påbud om at holde lukket for servering og indtagelse af mad på stedet, men som nu holder åbent og sælger take-away, men hvor kunderne udebliver på grund af corona-situationen, vil kunne ansøge om fritagelse, hvis den straks betaler efter hindringens ophør.

Det vil også sige, at fx en tøjforretning, som stadig må holde åbent, men som på grund af manglende kundegrundlag selv har valgt at holde lukket, vil kunne ansøge om fritagelse, hvis den straks betaler efter hindringens ophør.

Du kan først ansøge, når corona-situationen er normaliseret, og når den forfaldne A-skat og am-bidrag for marts faktisk betales. Du skal sende din ansøgning til Skattestyrelsen via denne ansøgningsblanket (virk.dk) eller via kontaktformularen på TastSelv Erhverv.

Der kan ikke på nuværende tidspunkt gives et klart svar på hvornår corona-situationen er ophørt, og hindringen for betaling af A-skatten og am-bidraget for marts måned 2020 dermed er ophørt. Dette vil afhænge af en række forhold, der er ukendte på nuværende tidspunkt, og som hænger sammen med, hvordan og i hvilken takt Danmark igen lukkes op. Når der tegner sig et tydeligere billede af, hvordan der lukkes op efter corona-situationen, vil Skattestyrelsen udsende nærmere retningslinjer for ansøgning om fritagelse.

Skattekontoen fungerer, som den plejer, så den ældste gæld betales først. Det vil sige, at hvis du ikke betaler virksomhedens A-skat, men efterfølgende indbetaler et beløb til Skattekontoen i maj til at dække fx punktafgifter, vil denne betaling først dække den ubetalte A-skat. Derefter vil et eventuelt overskydende beløb blive anvendt til at dække punktafgifter. Den ældste gæld dækkes altså først, jf. opkrævningsloven.

Læs mere om, at den ældste gæld betales først.

Hvad hvis jeg skal have penge tilbage?
Hvis du fx skal have penge tilbage i form af negativ moms, vil det først dække ubetalt gæld (fx manglende betaling af A-skat) på Skattekontoen. Hvis der ikke er ubetalt gæld på Skattekontoen, vil tilgodehavendet i stedet blive brugt til at dække eventuel anden gæld, der tidligere er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Hvis der er et beløb tilbage af tilgodehavendet, vil resten efterfølgende blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. 

Hvordan sikrer Skattestyrelsen, at jeg ikke skal betale renter og gebyrer?
Når du har søgt om og er blevet fritaget for renter, vil de enkelte indbetalinger blive identificeret ved en manuel gennemgang. Dette sikrer, at der ikke bliver tilskrevet renter på den manglende indbetaling af A-skat og/eller am-bidrag, eller at en eventuelt allerede tilskrevet rente kan nedskrives.

Fristen for betaling af registreringsafgift for marts 2021 er udskudt for alle selvanmeldere (virksomheder registreret for registreringsafgift). Betalingsfristen for marts bliver automatisk rykket til den nye frist den 15. november 2021. Der skal ikke betales renter af det udskudte beløb.

Det er kun betalingen, der udskydes. Selvanmeldere skal derfor stadig angive registreringsafgift på deres månedsangivelse for marts, som de skal godkende senest den 15. april 2021.

Selskaber og personligt ejede virksomheder, der bruger virksomhedsordningen, og som har underskud i indkomståret 2019, kan søge om at få tidligere udbetaling end normalt af skatteværdien af den del af underskuddet, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter (også kaldet for skattekreditordningen). Fremrykningen betyder, at skattekreditten kan udbetales i juni i stedet for i november.

Fristen for at søge om den tidligere udbetaling var 15. maj 2020.

Se vejledning om skattekreditordningen

Oplysningsfristen for virksomheder og selskaber er forlænget for indkomståret 2019. Det samme gælder for selskaber, der har oplysningsfrist i oktober 2020 for indkomståret 2020.

Det sker for at give revisorerne bedre tid til at hjælpe erhvervslivet med at nå at oplyse til tiden. Hvad det betyder for dig afhænger af, om du har en virksomhed eller et selskab.

Du skal hverken betale B-skat i april eller maj som personligt ejet virksomhed. Betalingerne rykkes til to måneder, der i dag er betalingsfri:

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

Betaler du B-skat via Betalingsservice, skal du ikke gøre noget, da de automatisk bliver rykket til de udskudte frister. Betaler du via netbank, skal du blot betale til de nye frister.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en automatisk påmindelse om en af de oprindelige frister?
Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Hvis du betaler B-skat, og dit overskud af virksomhed pludselig er blevet mindre, kan du allerede nu rette dit overskud på din forskudsopgørelse i TastSelv Borger.

På den måde nedsætter du dine B-skatterater, så din B-skatterate bliver mindre og eventuelt helt bortfalder. Du får automatisk nye indbetalingskort eller betalingslinje i TastSelv Borger til de resterende måneder af året.

Log på TastSelv Borger
Ret dit overskud af virksomhed i felt 221 på forskudsopgørelsen for 2020

Husk at hæve overskuddet igen, når situationen ændrer sig
Det er vigtigt, at du husker at rette overskuddet igen, når situationen ændrer sig, så du undgår en restskat. Så når situationen ændrer sig og du igen får overskud, skal du hæve overskuddet igen, og så får du nye B-skatterater.

Risikerer jeg at blive udtaget til kontrol, når mit overskud pludselig falder?Vi er opmærksomme på, at der er tale om en helt særlig situation. Så det tager vi højde for i vores kontrolpolitik. Vi holder dog øje med, om virksomhederne husker at hæve deres overskud, når situationen ændrer sig igen. Du skal selv ind og hæve overskuddet igen, når din situation ændrer sig.

Skattestyrelsen sendte den 17. marts brev til 140.000 personligt ejede virksomheder, der 20. marts 2020 skulle indbetale den næste B-skatterate. Her stod, at virksomhedsejere kunne nedjustere årets overskud på forskudsopgørelsen i TastSelv, hvis de vurderede, at årets overskud bortfaldt eller faldt væsentligt. For nogle virksomheder kunne det betyde, at B-skatteraten for marts, som skulle betales den 20. marts, ville bortfalde.

Se brevet til de personligt ejede virksomheder.

Hvis du senest den 18. marts 2020 kl. 16 ændrede dit overskud på din forskudsopgørelse, og din B-skatterate for marts blev mindre eller bortfaldt, ville B-skatteraten for marts ikke blive opkrævet via Betalingsservice.

Hvis du skulle betale et mindre beløb, har du modtaget et indbetalingskort, som du skal betale. Indbetalinger af evt. B-skatter for resten af året vil derimod automatisk blive trukket til de udskudte frister via Betalingsservice.

Hvis du ændrede i forskudsopgørelsen senere end kl. 16 den 18. marts 2020, ville ændringen ikke slå igennem. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 ville derfor som udgangspunkt blive trukket på din konto.

Hvis du indbetalte for meget, vil det overskydende beløb blive overført til dig i løbet af april - medmindre du har restancer, som vi først modregner i.

Hvordan ændres indberetnings- og betalingsfristen for lønsumsafgift?

For virksomheder omfattet af den såkaldte metode 4 (fx tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vognmænd mv.) rykkes betalingsfristen for lønsumsafgift for:

 • 2. kvartal 2020 fra 15. juli 2020 til 1. september 2020
 • 3. kvartal 2020 fra 15. oktober 2020 til 16. november 2020

Betalingsfristen for lønsumsafgift vedr. sidste års overskud udskydes ikke.

Lønsumsafgift (metode 4)
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
2. kvartal 2020 15. juli 2020 1. september 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020 16. november 2020

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for lønsumsafgift her.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en automatisk påmindelse om en af de oprindelige frister?

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 12 39.

Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.