Du kan få fradrag for udvalgte serviceydelser, som fx rengøring, børnepasning og havearbejde, der er udført i hjemmet eller fritidsboligen.

Oplys servicefradrag i TastSelv:

  • For 2023: Du kan oplyse dit forventede servicefradrag for 2023 i forskudsopgørelsens felt 461.
    Hvis du allerede har modtaget og betalt regninger for serviceydelser, kan du oplyse dem i TastSelv. Vælg Forskudsopgørelsen 2023 og tryk på lommeregneren ud for Servicefradrag felt 461. Når beløbet er oplyst og betalingsdato er anført, bliver fradraget overført til din årsopgørelse for 2023.

  • For 2022: Vælg Ret årsopgørelsen og tryk på lommeregneren ud for Servicefradrag rubrik 461.

Arbejde, som er udført i 2022, skal være betalt senest 28. februar 2023, for at du kan få fradrag. Betales det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.

Oplys servicefradrag

Tjek om du kan få fradrag

Servicefradraget er op til 6.600 kr. pr. person i 2023 (6.400 kr. i 2022).

Servicefradragets værdi er ca. 26 % i 2023 (26 % i 2022). Hvis du har betalt 1.000 kr. for en serviceydelse, sparer du ca. 260 kr. i skat.

Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen - ikke for materialer.

Du kan få servicefradrag for:

  • Vask og aftørring af flader i boligen
  • Rengøring af toilet og bad
  • Støvsugning, gulvvask og boning
  • Opvask, tøjvask og strygning
  • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Bemærk: Udgifter til vask, strygning og rensning af tøj og tæpper m.m. giver kun fradrag, når arbejdet udføres i hjemmet.  

Du kan ikke få servicefradrag for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

  • Indvendig
  • Udvendig

  • Børnepasning i hjemmet eller fritidsboligen (ikke lektiehjælp som hovedopgave)
  • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

  • Græsslåning
  • Klipning af hæk
  • Lugning
  • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
  • Snerydning
  • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tag og tagrender giver ikke fradrag)

Bemærk: Udgifter til enkeltstående havearbejder som fx anlæg af ny græsplæne, ny terrasse og belægningsarbejde giver ikke fradrag.

Du kan ikke få servicefradrag, hvis din fritidsbolig har været udlejet. Læs mere under Håndværkerfradrag og servicefradrag for fritidsboliger.

Du kan godt få servicefradrag for ydelser som rengøring og børnepasning, der udføres af privatpersoner. Personen skal udfylde en serviceerklæring eller tilsvarende, være fyldt 18 år ved indkomstårets udløb og være fuldt skattepligtig i landet.

Læs mere om Salg af serviceydelser med servicefradrag (privatperson)

Blanket: Serviceerklæring

  • For at få fradrag for arbejde udført i 2022, skal det være betalt senest den 28. februar 2023. Betales det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.
  • Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay eller netbank (ikke med kontanter).
  • Gem din dokumentation for det udførte arbejde.

Læs mere om betingelser for servicefradrag.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.