Nedenfor kan du se eksempler på forskellige typer af opkrævninger og se, hvor du betaler, og hvordan du kontakter os.

Har du fået en opkrævning fra Skattestyrelsen, skal du bruge de oplyste betalingsmåder. 

For at din betaling er rettidig, skal den senest være foretaget inden kl. 20:45 dagen før fristen. Betalinger efter dette tidspunkt vil først blive registeret næste bankdag. Din egen netbank kan dog have en anden lukketid.

Dekorativ

Betaling af skat i det år, hvor du har indkomsten

Dekorativ

Periode:

i år

Dekorativ

Type:

B-skat (se forskudsopgørelsen)

Frivillig indbetaling af skat via TastSelv

Log på

 

Vælg fanebladet for 2022

vælg fanebladet for 2022

 

Særligt for betaling af B-skat

Du vil få vist betalingslinjerne for B-skat, som du skal betale via din netbank.

Hvis du vil vide mere om, hvordan din B-skat er opstået skal du tjekke din forskudsopgørelse.

 

Eller kontakt os:

 

Dekorativ

Hvis du har betalt for lidt i skat

Dekorativ

Periode:

Tidligere år

Dekorativ

Type:

Restskat på årsopgørelse

Modtaget rykker

Log på og betal

 

Skal du betale restskat

Vælg fanebladet for det relevante år.

 

Har du modtaget en påmindelse (rykker)

Klik på punktet "Se påmindelse for betaling", for at se mere om din påmindelse (rykker).

 

Eller kontakt os:

Oplysningerne på din forskudsopgørelse er grundlag for din betaling af skat i 2022. Din udbetaler sørger for at indeholde A-skat af din indkomst. I nogle tilfælde skal der dog betales B-skat. Det betyder, at der bliver dannet betalingsrater, som du selv skal sørge for at indbetale til Skattestyrelsen.  

Det fremgår af forskudsopgørelsen, om du skal betale B-skat. 

Log på TastSelv for at tjekke forskudsopgørelsen, og har du B-skat, finder du betalingslinjen ved at klikke på "Din B-skat".

Du kan kun betale din B-skat via pengeinstitut/netbank. Du har mulighed for at tilmelde din betaling betalingsservice.

Læs mere om Din skat 

Læs mere om B-indkomst (honorarer)

Har du betalt for lidt skat i løbet af året, vil du kunne se på din årsopgørelse, at du skal betale restskat.

Log på TastSelv for at tjekke din årsopgørelse for det år, det drejer sig om.

Der er forskellige betalingsmåder for betaling af restskat, som afhænger af, hvilket indkomstår din restskat tilhører.

Vær opmærksom på, at du ikke kan betale din restskat i et skattecenter.

Betal restskat for 2021

Restskat for 2021 kan betales på flere måder, som fastsættes på årsopgørelsen og afhænger af beløbets størrelse og tidspunkt for årsopgørelsens dannelse. Se, hvad der gælder for dig på din årsopgørelse.

 • Betaling af hele eller dele af beløbet via betalingsmodulet i TastSelv. Fristen for at betale med Dankort eller med betalingslinje til netbank er senest 1. juli 2022. Du får en lavere rente og sparer procenttillæg ved dette valg. Du skal runde beløbet op til hele kroner ved betaling. Når du betaler restskat, bliver din indbetaling først registreret 2-3 hverdage efter betalingsdatoen. Du kan se en kvittering i TastSelv under Betaling > Betalingshistorik.
  Hvis du bruger betalingskort, skal det være godkendt til køb på internettet. Kontakt dit pengeinstitut eller Nets for mere information om godkendelse af betalingskort til køb på internettet.
 • Står der på årsopgørelsen, at du skal betale beløbet i rater, så er det vigtigt, at du betaler på den måde, som det er oplyst. Indtil 1. juli 2022 har du dog stadig mulighed for at betale som beskrevet i det første punkt. 
 • Du kan i visse situationer vælge ikke at betale. Din restskat (max 22.192 kr.) vil så blive indregnet i din forskudsskat for 2023. Beløb over 22.192 kr. kan betales, som det står beskrevet i de to ovenstående punkter. Hvis dette er en mulighed for dig, står det anført på din årsopgørelse.
 • Efter 1. juli 2022 er det fortsat muligt at betale den indregnede restskat fra 2021 helt eller delvist. Du skal være opmærksom på, at betalingen skal ske som en frivillig indbetaling ved at vælge Betal skat på fanen 2022 i TastSelv. Du sparer ikke procenttillægget.

Læs mere om Betaling af restskat

Betal restskat for 2020 og tidligere år

Oplysninger om restskat står på årsopgørelsen. Betalingsmåden afhænger af beløbets størrelse og af tidspunktet for dannelsen af årsopgørelsen. Log ind på TastSelv og se, hvad der gælder for dig på din egen årsopgørelse.

Får du en ny årsopgørelse fra året 2020 eller tidligere, vil din restskat skulle betales i betalingsrater. Disse kan kun betales via pengeinstitut eller netbank. Det er vigtigt at bruge den korrekte betalingslinje ved betaling. Du finder betalingslinjerne og dine rater på TastSelv under Betaling. Husk at vælge det indkomstår, din restskat stammer fra (året for din årsopgørelse).

Lav en betalingsaftale med os

Hvis du har restskat, som du ikke kan betale, har du mulighed for at lave en betalingsaftale. Herved undgår du, at opkrævningen bliver til gæld og overgår til Gældsstyrelsen.

Du skal ringe til Skattestyrelsen på 72 22 28 21 for at høre mere om dine muligheder for en aftale.

Når du skal betale restskat opkrævet via årsopgørelsen eller B-skat opkrævet via forskudsopgørelsen

 • IBAN-koden: DK94 3000 0007540531
 • SWIFT-BIC-koden: DABADKKK. 
 • Husk at oplyse dit personnummer og det år, du betaler for.

Når du vil foretage en frivillig indbetaling af restskat

 • IBAN-kode: DK5502164069075312
 • SWIFT-BIC-kode: DABADKKK.
 • Husk at oplyse dit personnummer og det år, du betaler for.

Adresse

Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Sådan betaler du afgiften

Du vil modtage en opkrævning på den periodiske afgift fra Skattestyrelsen i Digital Post på borger.dk. Er du ikke tilmeldt Digital Post, bliver opkrævningen sendt til dig med posten.

Du kan herefter vælge at:

 • Tilmelde betalingen til Betalingsservice.
  Med Betalingsservice-appen kan du tilmelde og betale opkrævningen samtidig. Du skal bruge tilmeldingsoplysningerne nederst på opkrævningen første gang (download i App Store eller Google Play).
 • Betale manuelt via netbank eller mobilbank (brug betalingslinjen nederst på opkrævningen).

Hvis du betaler for sent

Får du ikke betalt din regning til tiden, beregner vi renter dag for dag fra den betalingsfrist, der står på opkrævningen. Sender vi dig en rykker, koster det et gebyr på 65 kr. 

Læs mere om vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift

Sådan betaler du en gaveafgift

Via netbank:

Brug indbetalingskort med kortart-kode +73 og kreditornummer 8140 6731. Skriv i oplysningsfeltet, at betalingen er gaveafgift, og skriv givers og modtagers cpr-numre.

I pengeinstitut:

Oplys kreditornummer 8140 6731, at indbetalingen er gaveafgift, og både givers og modtagers cpr-numre.

Frist for betaling

Gaveafgiften skal betales, når du sender gaveanmeldelsen.

Fristen for at anmelde og betale gaveafgift er den 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Betaler og anmelder du for sent, skal du betale renter.

Hvis enten giveren eller modtageren dør, efter at gaven er givet, er fristen senest otte uger efter dødsfaldet.

Læs mere om gaver og hvordan du betaler.

Du skal bruge forskellige koder til at betale din restskat alt efter, om du har fået indbetalingskort eller ej.

Betaler du ikke det, du skylder, vil du modtage en rykker fra os. Bliver rykkeren ikke betalt, vil din gæld blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Mener du ikke, at du skylder gælden eller er uenig i beløbets størrelse, kan du ringe til Skattestyrelsen på 72 22 28 28.

Vil du vide, hvordan du betaler din gæld, eller har du spørgsmål til dette, kan du ringe til Gældsstyrelsen på 70 15 73 04.

Find mere information på gældst.dk