Nedenfor kan du se eksempler på forskellige typer af opkrævninger og se, hvor du betaler, og hvordan du kontakter os.

Har du fået en opkrævning fra Skattestyrelsen, skal du bruge de oplyste betalingsmåder. 

Hvis du laver en frivillig indbetaling med Dankort, kan du betale indtil kl. 23.59. Så bliver din indbetaling registreret samme dag. Hvis du laver en indbetaling ved brug af betalingslinjer, skal du lave indbetalingen indenfor din netbanks lukketid, for at din betaling bliver registreret korrekt.

Betaling af skat i det år, hvor du har indkomsten

Periode:

i år

Type:

B-skat (se forskudsopgørelsen)

Frivillig indbetaling af skat via TastSelv 1. Log på skat.dk/tastselv
 2. Vælg Betal B-skat

Særligt for betaling af B-skat

Du vil få vist betalingslinjerne for B-skat, som du skal betale via din netbank.

Hvis du vil vide mere om, hvordan din B-skat er opstået skal du tjekke din forskudsopgørelse.


Eller kontakt os:

Hvis du har betalt for lidt i skat

Periode:

Tidligere år

Type:

Restskat på årsopgørelse

Modtaget rykker


Skal du betale restskat

 1. Log på skat.dk/tastselv
 2. Vælg Betal restskat

Har du modtaget en påmindelse (rykker)

 1. Log på skat.dk/tastselv
 2. Vælg Betaling i menuen
 3. Vælg Se påmindelse for betaling. Her kan du se mere om din påmindelse (rykker).

Eller kontakt os:

Oplysningerne på din forskudsopgørelse er grundlag for din betaling af skat i 2023. Din arbejdsgiver eller udbetaler sørger for at indeholde A-skat af din indkomst. I nogle tilfælde skal der dog betales B-skat. Det betyder, at der bliver dannet betalingsrater, som du selv skal sørge for at indbetale til Skattestyrelsen.

Hvis du har indtægter fra fx honorarer og konsulentopgaver og modtager engangsbeløb og andre mindre B-indkomster, skal du selv sørge for at betale B-skat af dem. Det kan du gøre med dankort eller via netbank. Læs hvordan du beregner din B-skat og am-bidrag.

Det fremgår af forskudsopgørelsen, om du skal betale B-skat. 

Log på TastSelv for at tjekke forskudsopgørelsen, og har du B-skat, finder du betalingslinjen ved at klikke på "Din B-skat".

Du kan kun betale din B-skat via pengeinstitut/netbank. Du har mulighed for at tilmelde din betaling betalingsservice.

Læs mere om Din skat 

Læs mere om B-indkomst (honorarer)

Har du betalt for lidt skat i løbet af året, vil du kunne se på din årsopgørelse, at du skal betale restskat.

Log på TastSelv for at tjekke din årsopgørelse for det år, det drejer sig om.

Der er forskellige betalingsmåder for betaling af restskat, som afhænger af, hvilket indkomstår din restskat tilhører.

Vær opmærksom på, at du ikke kan betale din restskat i et skattecenter.

Betal restskat for 2022

Restskat for 2022 kan betales på flere måder, som fastsættes på årsopgørelsen og afhænger af beløbets størrelse og tidspunkt for årsopgørelsens dannelse. Se, hvad der gælder for dig på din årsopgørelse.

 • Betaling af hele eller dele af beløbet via betalingsmodulet i TastSelv. Fristen for at betale med Dankort eller med betalingslinje til netbank er senest 1. juli 2023. Du får en lavere rente og sparer procenttillæg ved dette valg. Du skal runde beløbet op til hele kroner ved betaling. Når du betaler restskat, bliver din indbetaling først registreret 2-3 hverdage efter betalingsdatoen. Du kan se en kvittering i TastSelv under Betaling > Betalingshistorik.
  Hvis du bruger betalingskort, skal det være godkendt til køb på internettet. Kontakt dit pengeinstitut eller Nets for mere information om godkendelse af betalingskort til køb på internettet.
 • Står der på årsopgørelsen, at du skal betale beløbet i rater, så er det vigtigt, at du betaler på den måde, som det er oplyst. Indtil 1. juli 2023 har du dog stadig mulighed for at betale som beskrevet i det første punkt. 
 • Du kan i visse situationer vælge ikke at betale. Din restskat (max 22.192 kr.) vil så blive indregnet i din forskudsskat for 2023. Beløb over 22.192 kr. kan betales, som det står beskrevet i de to ovenstående punkter. Hvis dette er en mulighed for dig, står det anført på din årsopgørelse.
 • Efter 1. juli 2023 er det fortsat muligt at betale den indregnede restskat fra 2022 helt eller delvist. Du skal være opmærksom på, at betalingen skal ske som en frivillig indbetaling ved at vælge Betal restskat. Gå dernæst til afsnittet Frivillig indbetaling gældende for 2023 og vælg Betal skat for 2023. Du sparer ikke procenttillægget.

Læs mere om Betaling af restskat

Betal restskat for 2021 og tidligere år

Oplysninger om restskat står på årsopgørelsen. Betalingsmåden afhænger af beløbets størrelse og af tidspunktet for dannelsen af årsopgørelsen. Log ind på TastSelv og se, hvad der gælder for dig på din egen årsopgørelse.

Får du en ny årsopgørelse fra året 2021 eller tidligere, vil din restskat skulle betales i betalingsrater. Disse kan kun betales via pengeinstitut eller netbank. Det er vigtigt at bruge den korrekte betalingslinje ved betaling. Du finder betalingslinjerne og dine rater på TastSelv under Betaling. Husk at vælge det indkomstår, din restskat stammer fra (året for din årsopgørelse).

Lav en betalingsaftale med os

Hvis du har restskat, som du ikke kan betale, har du mulighed for at lave en betalingsaftale. Herved undgår du, at opkrævningen bliver til gæld og overgår til Gældsstyrelsen.

Du skal ringe til Skattestyrelsen på 72 22 28 21 for at høre mere om dine muligheder for en aftale.

Når du skal betale restskat opkrævet via årsopgørelsen eller B-skat opkrævet via forskudsopgørelsen

 • IBAN-koden: DK94 3000 0007540531
 • SWIFT-BIC-koden: DABADKKK. 
 • Husk at oplyse dit personnummer og det år, du betaler for.

Når du vil foretage en frivillig indbetaling af restskat

 • IBAN-kode: DK5502164069075312
 • SWIFT-BIC-kode: DABADKKK.
 • Husk at oplyse dit personnummer og det år, du betaler for.

Adresse

Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Sådan betaler du afgiften

Du vil modtage en opkrævning på den periodiske afgift fra Skattestyrelsen i Digital Post på borger.dk. Er du ikke tilmeldt Digital Post, bliver opkrævningen sendt til dig med posten.

Du kan herefter vælge at:

 • Tilmelde betalingen til Betalingsservice.
  Med Betalingsservice-appen kan du tilmelde og betale opkrævningen samtidig. Du skal bruge tilmeldingsoplysningerne nederst på opkrævningen første gang (download i App Store eller Google Play).
 • Betale manuelt via netbank eller mobilbank (brug betalingslinjen nederst på opkrævningen).

Hvis du betaler for sent

Får du ikke betalt din regning til tiden, beregner vi renter dag for dag fra den betalingsfrist, der står på opkrævningen. Sender vi dig en rykker, koster det et gebyr på 65 kr. 

Læs mere om vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift

Skal du betale gaveafgift, kan du gøre det på en af følgende måder:

Betal via den digitale gaveanmeldelsesblanket, hvis gaveafgiften er 100.000 kr. eller derunder: 

Brug den digitale gaveanmeldelsesblanket til at anmelde gaven, hvis gaven er en kontantgave, værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked eller andet fx bil, båd eller gældseftergivelse.

Hvis gaveafgiften er på 100.000 kr. eller derunder, betaler du gaveafgiften med betalingskort via den digitale blanket.

Anmeld og betal gaveafgift via Den digitale gaveanmeldelsesblanket (07.016)

Betal via netbank eller pengeinstitut, hvis gaveafgiften er over 100.000 kr.:

Er gaveafgiften på 100.001 kr. eller derover skal du betale gaveafgiften via netbank eller pengeinstitut samme dag, som du har anmeldt gaven via den digitale blanket. Du får flere betalingsinformationer i blanketten. 

Anmeld gave via Den digitale gaveanmeldelsesblanket (07.016)

Ønsker du ikke at bruge den digitale gaveanmeldelsesblanket til at anmelde gaven, skal du i stedet anmelde gaven på en af følgende blanketter:

Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.


Betal via netbank:

Brug indbetalingskort med kortart-kode +73 og kreditornummer 8140 6731. Skriv i oplysningsfeltet, at indbetalingen er gaveafgift og oplys både gavegivers og - modtagers CPR-numre.


Betal via pengeinstitut:

Brug kortart 73 og indbetal til kreditornummer 8140 6731. Skriv at indbetalingen er gaveafgift og oplys både gavegivers og - modtagers CPR-numre. 

Bemærk! Det oplyste nummer er ikke et kontonummer, men et kreditornummer.


Betal fra udlandet til:

Danske Bank
Kontohaver: Skatteforvaltningen
IBAN: DK72 0216 4069 0628 81
SWIFT/BIC-kode: DABADKKK

Skriv i tekstfeltet, at indbetalingen er gaveafgift og oplys både gavegivers og - modtagers CPR-numre.


Frist for betaling

Fristen for at anmelde en afgiftspligtig gave og betale gaveafgiften heraf er den 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Gaveafgiften skal betales og modtages hos Skattestyrelsen samme dag, som gaveanmeldelsen er indsendt. Betales og anmeldes der for sent, skal der betales renter. Skattestyrelsen opkræver renterne særskilt.

Bemærk: Dør gavegiver eller gavemodtager inden fristens udløb, bliver fristen forkortet til 8 uger efter dødsfaldet. Sker dødsfaldet under 8 uger før gaven skulle have været anmeldt, er fristen fortsat den 1. maj. Vær opmærksom på, at såvel boets kontaktperson (bobestyrer) som afdødes arvinger og legatarer alle er ansvarlige for, at gaven bliver anmeldt.   

Modtageren hæfter for gaveafgiften. Hvis modtageren ikke betaler, hæfter giveren solidarisk.

Læs mere om gaver.   

Betaler du ikke det, du skylder, vil du modtage en rykker fra os. Betaler du ikke rykkeren, vil din gæld blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Få mere information om din gæld hos Gældsstyrelsen på gældst.dk.