Her kan du få hjælp til at indberette feriepenge, der er optjent efter den 1. september 2020, hvor den nye ferielov er trådt i kraft.

Læs mere om, hvordan du skal indberette og beskatte feriepengene under den enkelte medarbejder-type.

Du kan også læse om feriepenge for overgangsåret

Corona: Tilbagebetaling af A-skattelån

Hvis du har fået et A-skattelån i forbindelse med Covid-19, skal du betale lånet tilbage til tiden. 
HUSK: Indberetter du for sent, så du får en foreløbig fastsættelse, skal du betale dit A-skattelån tilbage med det samme!

Se vores frister og betingelser for A-skattelån

Guide: Sådan indberetter du feriepenge efter 1/9 2020 (eIndkomst)

Log på og indberet feriepenge til eIndkomst

Når du indberetter feriepenge, der er optjent efter den 1. september 2020, skal du være særligt opmærksom på 3 ting:

 • Du skal kun indberette feriepenge for:
  • Timelønnede (medarbejdere uden ret til løn under ferie)
  • Fratrædende funktionærer (medarbejdere med ret til løn under ferie, der stopper på arbejdspladsen efter den 1. september 2020).
 • Hvis arbejdsgiver har overenskomst og skal udbetale feriepengene selv, skal du indberette feriepengene som brutto.
 • Når en funktionær stopper på arbejdspladsen, skal du indberette den måned og dato, hvor medarbejderen stopper, så måneden står registreret som lønperiode og datoen står registreret som dispositionsdato i eIndkomst.

Du kan læse mere under den enkelte medarbejdertype på denne side. Og du kan få hjælp til at indberette for den enkelte medarbejder i guide til indberetning af feriepenge efter 1/9 2020.

Her kan du få svar på ofte stillede spørgsmål om feriepenge.

Hvis du har spørgsmål om udbetaling af feriepenge, kan du kontakte Feriekonto eller kontakte Feriepengeinfo (udbetaling via FerieKonto, arbejdsgiver eller en anden feriekasse)

Vi har lavet flere guides til dig, så du kan få adgang til eIndkomst. Du kan også læse om, hvordan du giver dine medarbejdere eller din revisor adgang til eIndkomst.

Sådan får og giver du adgang til eIndkomst

Det afhænger af, hvilken feriekasse virksomheden er tilmeldt. Du skal derfor kontakte din feriekasse, Feriepengeinfo eller FerieKonto for vejledning. Vi hverken opkræver eller modtager betaling af feriepenge.

Kontakt Feriepengeinfo (udbetaling via FerieKonto, arbejdsgiver eller en anden feriekasse)

Kontakt Feriekonto

Du skal indberette på samme måde som for en ikke-pensionist, der er ansat som timelønnet eller funktionær. Læs hvordan her på siden under Timelønnede eller Funktionærer (løn under ferie).

En ferieberettiget bonus, som bliver udbetalt til en medarbejder efter fratrædelsesdatoen, skal indberettes samlet i den måned, hvor bonussen bliver udbetalt:

 • Hvis fx en bonus bliver udbetalt i april 2023, så skal både bonus og feriepenge af bonussen indberettes samlet i april 2023.

Du kan også læse om indberetning af feriepengefelter i eIndkomst Indberetningsvejledning afsnit 8.3.0 Beskrivelse af feriepengefelter.

Du har overenskomst og må beholde feriepengene i virksomheden

Hvis du har overenskomst, må du gerne vente med at indberette feriepengene, indtil bonussen skal udbetales. Det vil sige, at du indberetter bonus og feriepenge heraf i den måned, hvor bonussen bliver udbetalt.

Hvis fx en bonus bliver udbetalt i april 2023, så skal både bonus og feriepenge af bonussen indberettes samlet i april 2023.

Du kan også læse om indberetning af feriepengefelter i eIndkomst Indberetningsvejledning afsnit 8.3.0 Beskrivelse af feriepengefelter

Tilgodehavende feriepengegodtgørelse skal indberettes som en fratrædende funktionær.

Sådan gør du i eIndkomst

Beskat feriepengene med bikortet og indberet beløbene i disse felter:

 • felt 13 (bruttoferiepenge)
 • felt 15 (A-skat)
 • felt 16 (am-bidrag)
 • felt 113 (bruttoferiepenge)
 • felt 200 (løntimer) indberettes med "0"

Du må aldrig rette felterne 198 og 203 til “0". Hvis du skriver “0", vil Feriepengeinfo få besked om, at medarbejderen ikke har feriepenge til gode og trække udbetalings-anmodningen tilbage.

Hvis den afdøde medarbejder har tilgodehavende feriepenge, skal du som arbejdsgiver indberette og beskatte feriepengene i den måned, hvor medarbejderen er død. Du skal bruge den afdøde medarbejders bikort til beregning af skatten.

Tilgodehavende feriepenge skal indberettes som en fratrædende funktionær. Se evt. mere i Indberetningsvejledningen.

Du skal altid rette fejl i feriepenge i den lønperiode, som du har indberettet feriepengene i. Uanset om lønperioden er 14 dage eller 1 måned. Hvis du har indberettet feriepenge for lønperioden 1. - 14. november, skal du lave rettelsen i samme lønperiode. Du må aldrig lave dine rettelser i en anden lønperiode, fx 15. - 30. november eller 1. - 14. december.

Læs mere i indberetningsvejledningen om, hvordan du laver rettelser af feriepenge.

Når du retter feriepenge, skal du bruge nøjagtigt samme medarbejdernummer, som i den oprindelig indberetning. Feriekonto kan kun rette indberetningen, når medarbejdernumrene er nøjagtig ens.

Vi anbefaler derfor, at du retter fejl i feriepenge ved at kopiere den indberetning, som skal rettes.

Sådan retter du feriepenge med medarbejdernummer

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn
 5. Vælg Forespørg/kopier og tilbagefør indberetninger for at kopiere indberetningen, der skal rettes.
 6. Vælg den periode, hvor fejlen er. Hvis fejlen er i august 2020, skal du vælge august 2020 i både Angivelsesperiode fra og Angivelsesperiode til.
 7. Skriv medarbejderens cpr-nr. i feltet Vis indberetninger for CPR.nr.
 8. Klik på Søg
 9. Sæt prik i cirklen ud for den linje, som du vil kopiere
 10. Klik på Kopier
 11. Klik på Ryd datafelter
 12. Skriv rettelsen i de felter du skal rette. Er der indberettet for meget, skal du sætte et minustegn foran det beløb, som du skal trække tilbage.
 13. Sæt prik ved den korrekte Feriepengeudbetaler.
 14. Klik Fortsæt
 15. Klik på Bekræft

Du har nu rettet fejlen i medarbejderens feriepenge.

Du kan logge på TastSelv Erhverv og i eIndkomst få en oversigt per medarbejder. Oversigten er enten med et samlet beløb for perioden eller med de enkelte indberetninger for perioden. Du kan afstemme beløbene med oversigten, så du er sikker på, at du har rettet rigtigt.

Se et samlet beløb for perioden

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn
 5. Vælg Afstemning af indberetninger
 6. Vælg Alle indberetninger
 7. Under Vælg afstemninger: sæt prik ved Sumoplysninger pr. medarbejder
 8. Under Vælg medarbejder: sæt prik ved Specifik medarbejder med CPR-nr.
 9. Skriv medarbejderens cpr-nummer
 10. Vælg måned og år under Afregningsperiode
 11. Vælg Start
 12. Vælg Vis kun beløbsfelter og antalsfelter

Du kan nu se en oversigt med beløbene i felterne og tjekke, at du har fået alle rettelser med. Du kan finde flere oplysninger ved at køre frem og tilbage på pilene i billedet.

Se de enkelte indberetninger for perioden

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn
 5. Vælg Afstemning af indberetninger
 6. Vælg Alle indberetninger
 7. Under Vælg afstemninger: sæt prik ved Detailoplysninger pr. medarbejder
 8. Under Vælg medarbejder: sæt prik ved Specifik medarbejder med CPR-nr.
 9. Skriv medarbejderens cpr-nummer
 10. Vælg måned og år under Afregningsperiode
 11. Vælg Start
 12. Vælg Vis kun udvalgte kolonner

Du kan nu se en oversigt med beløbene i felterne og tjekke, at du har fået alle rettelser med. Du kan finde flere oplysninger ved at køre frem og tilbage på pilene i billedet.

En timelønnet medarbejder har ikke ret til ferie med løn.

Sådan indberetter du

Du skal løbende indberette feriepenge for dine timelønnede medarbejdere til eIndkomst. Hvordan du skal indberette, afhænger af, hvem der skal udbetale feriepengene.

Få hjælp i guiden til indberetning af feriepenge efter 1/9 2020.

Læs, hvordan du indberetter feriepenge for en timelønnet i vejledningen.

Funktionærer er medarbejdere, der har ret til løn under ferie. Dette afsnit handler kun om funktionærer, der stadig er ansat på arbejdspladsen. De kaldes også "fortsættende funktionærer".

Du skal ikke indberette feriepenge

Du skal ikke længere indberette feriepenge for dine funktionærer til eIndkomst. Det skyldes, at medarbejderen holder ferie med løn og derfor ikke skal have sine feriepenge udbetalt.

Kun hvis medarbejderen stopper på arbejdspladsen, skal du indberette optjente feriepenge til eIndkomst. Læs mere under Fratrædende funktionærer (stopper på arbejdspladsen).

Fratrædende funktionærer er medarbejdere med ret til løn under ferie, der stopper på arbejdspladsen.

Sådan indberetter du

Du skal være opmærksom på, hvordan du skal beskatte feriepenge, der er optjent efter den 1. september 2020, når medarbejderen stopper på arbejdspladsen. Den nye ferielov betyder nemlig ændringer i beskatningen i forhold til den gamle ferielov og overgangsåret. Se hvordan du indberetter i skemaet herunder.

FerieKonto/feriekasse udbetaler feriepengene

Du skal indberette en fratrædelse med medarbejderens tilgodehavende feriedage og nettoferiepenge (efter am-bidrag og A-skat) til eIndkomst.

Husk at:

 • den måned og dato, hvor medarbejderen stopper, skal være hhv. lønperiode og dispositionsdato i eIndkomst.
 • feriepengene skal beskattes i den måned, hvor medarbejderen stopper på arbejdspladsen (fratrædelsesmåneden).

Arbejdsgiver selv udbetaler feriepengene

Du skal indberette en fratrædelse med medarbejderens resterende feriedage og bruttoferiepenge (før fradrag af am-bidrag og A-skat) til eIndkomst.

Husk at:

 • den måned og dato, hvor medarbejderen stopper, skal være hhv. lønperiode og dispositionsdato i eIndkomst.
 • feriepengene skal ikke beskattes i fratrædelsesmåneden. Du skal først beskatte feriepengene, når medarbejderen vil have dem udbetalt.

Administrativ feriepengeudbetaler udbetaler feriepengene

Du skal indberette en fratrædelse med medarbejderens resterende feriedage og bruttoferiepenge(før fradrag af am-bidrag og A-skat) til eIndkomst.

Husk at:

 • lønperiode og dispositionsdato i eIndkomst skal være den måned og dato, hvor medarbejderen stopper.
 • feriepengene skal ikke beskattes i fratrædelsesmåneden. Du skal først beskatte feriepengene, når medarbejderen vil have dem udbetalt.

Prøv også guiden "Sådan indberetter du feriepenge efter 1/9 2020", hvor du kan se felterne i eIndkomst.

Læs, hvordan du indberetter feriepenge for en fratrædende funktionær i indberetningsvejledningen.

Din medarbejder forlader det danske arbejdsmarked

Når en medarbejder forlader det danske arbejdsmarked, så må arbejdsgiveren udbetale feriepengene direkte til medarbejderen sammen med den sidste lønudbetaling i fratrædelsesmåneden. Feriepengene indberettes således:

Bruttoferiepenge i felterne:

 • 13 Am-bidragspligtig A-skat.
 • 113 A-indkomst udbetalt som feriepenge.
 • Løntimer i felt 200.
 • A-skat i felt 15.
 • Am-bidrag i felt 16.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.