Gå til indhold

Sådan indberetter du løn (eIndkomst)

Her kan du få hjælp til din lønadministration, når du skal indberette løn eller honorarer til os - uanset om du indberetter selv eller laver løn for en kunde.

Du kan indberette via eget lønsystem eller direkte i eIndkomst. eIndkomst er et register, der indeholder oplysninger om alle danskeres indkomst (løn, SU, dagpenge og pension). Over 150 myndigheder bruger eIndkomst og oplysningerne fra din indberetning, når de beregner og udbetaler offentlige ydelser. Dit arbejde kan derfor have stor betydning for din medarbejders økonomi.

Betalingsfrister for A-skat og am-bidrag er udskudt i juli og august 2023

Folketinget har vedtaget at udskyde de ordinære betalingsfrister i juli og august for A-skat og am-bidrag. Det skyldes de højere energiafgifter og deraf presset på likviditeten.
Vær opmærksom på, at indberetningsfristen ikke er udskudt.

Læs mere om de nye frister under "Frister for A-skat og am-bidrag" på skat.dk/frister

14-dages fristen for betaling af en rettelse eller en foreløbig fastsættelse ophører den 1. juli 2023

Fra og med 1. juli 2023 ophører 14-dages fristen for betaling af rettelser, hvis du har indberettet for lidt, og for betaling af foreløbige fastsættelser (når Skattestyrelsen laver et midlertidigt skøn, fordi du ikke har indberettet). Det betyder, at der løber renter på beløbet, du skylder, fra periodens oprindelige betalingsfrist. Det gælder også, hvis indberetninger eller foreløbige fastsættelser før 1. juli 2023 korrigeres.

 

Se Driftslog for eIndkomst og LetLøn

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning .