Gå til indhold

Indberet feriepenge

Sådan indberetter du feriepenge for dine medarbejdere

Her kan du få hjælp til at indberette feriepenge, der er optjent efter den 1. september 2020, hvor den nye ferielov er trådt i kraft.

Læs mere om, hvordan du skal indberette og beskatte feriepengene under den enkelte medarbejdertype.

Betalingsfrister for A-skat og am-bidrag er udskudt i juli og august 2023

Folketinget har vedtaget at udskyde de ordinære betalingsfrister i juli og august for A-skat og am-bidrag. Det skyldes de højere energiafgifter og deraf presset på likviditeten.
Vær opmærksom på, at indberetningsfristen ikke er udskudt.

Læs mere om de nye frister under "Frister for A-skat og am-bidrag" på skat.dk/frister

Guide: Sådan indberetter du feriepenge (eIndkomst)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om feriegodtgørelse