Når du skal indberette lønsumsafgift, skal du logge på TastSelv Erhverv. Nedenfor kan du finde oplysninger om, hvordan du indberetter lønsumsafgift, frister for at indberette lønsumsafgift, og hvordan du betaler din lønsumsafgift.

Husk, at hvis du er registreret for lønsumsafgift, skal du altid indberette, også hvis du ikke har haft aktiviteter i perioden. Læs mere længere nede.

Log på og indberet lønsumsafgift

Inden du indberetter din lønsumsafgift første gang, skal du være registreret til det. Du kan læse mere om at blive registreret på siden Intro til lønsumsafgift.

For at være bedst forberedt til at indberette, skal du vide, hvilken metode, du skal beregne lønsumsafgiften efter. Du kan se, hvilken metode du beregner lønsumsafgiften efter, på dit registreringsbevis, som du finder i TastSelv Erhverv. Alternativt kan du sammenligne dig med de eksempler, der er beskrevet i foldeteksterne på siden Beregning af lønsumsafgift.

Når du skal til at indberette kan du støtte dig op ad vores guide til indberetning, som du finder på siden Beregning lønsumsafgift.

For at kunne indberette, bør du desuden sikre dig, at du har den korrekte adgang til TastSelv Erhverv.

Fristerne for, hvornår du skal indberette og betale lønsumsafgift, afhænger af, hvilken metode du skal beregne lønsumsafgiften efter.

Fristerne for de forskellige metoder og perioder står også i virksomhedskalenderen på forsiden af skat.dk under Erhverv.

Du kan også logge på TastSelv Erhverv og se de åbne perioder, som systemet har dannet.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
3. kvartal 2021 15. oktober 2021
4. kvartal 2021 17. januar 2022
1. kvartal 2022 19. april 2022
2. kvartal 2022 15. juli 2022
3. kvartal 2022 17. oktober 2022
4. kvartal 2022 16. januar 2023

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
September 2021 15. oktober 2021
Oktober 2021 16. november 2021
November 2021 15. december 2021
December 2021 15. januar 2022
Januar 2022 15. februar 2022
Februar 2022 15. marts 2022
Marts 2022 19. april 2022
April 2022 16. maj 2022
Maj 2022 15. juni 2022
Juni 2022 15. juli 2022
Juli 2022 15. august 2022
August 2022 15. september 2022
September 2022 17. oktober 2022
Oktober 2022 15. november 2022
November 2022 15. december 2022
December 2022 16. januar 2023

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
3. kvartal 2021 15. oktober 2021
4. kvartal 2021 17. januar 2022
1. kvartal 2022 19. april 2022
2. kvartal 2022 15. juli 2022
3. kvartal 2022 17. oktober 2022
4. kvartal 2022 16. januar 2023

Hvis virksomheden, der skal afregne lønsumsafgift efter metode 4, har ansatte, skal du både indberette aconto hvert kvartal og for hele indkomståret. Hvis virksomheden ikke har ansatte, skal du kun indberette for indkomståret.

På årsangivelsen skal du indberette lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud. Har du ansatte, skal du foruden lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud også indberette lønsumsafgiften af indkomstårets samlede lønsum og fratrække den lønsumsafgift, du har indberettet aconto hvert kvartal.

Har virksomheden ingen ansatte, skal du kun indberette en gang om året.

Udskydelse af frister for lønsumsafgift som følge af coronavirus

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til virksomheder, som følge af coronavirus. Visse frister for lønsumsafgift er derfor udskudt.

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen)skat.dk/corona.

Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt betalingsfrist
2. kvartal 2020 15. juli 2020 1. september 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020 16. november 2020

 Læs mere på skat.dk/corona

Kvartalsvis indberetning for virksomheder med ansatte 2020/21
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
3. kvartal 2021 15. oktober 2021
4. kvartal 2021 17. januar 2022
1. kvartal 2022 19. april 2022
2. kvartal 2022 15. juli 2022
3. kvartal 2022 17. oktober 2022
4. kvartal 2022 16. januar 2023

Årsindberetning for virksomheder med og uden ansatte:

Når virksomheden har forskudt indkomstår
Hvis du har forskudt indkomstår, afhænger fristen for at indberette og betale årsangivelsen af virksomhedens driftsform, og af hvornår virksomhedens indkomstår udløber.

Årsindberetning 2020/21 (personligt ejede virksomheder)
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. april 2020 - 31. marts 2021 15. august 2022
1. maj 2020 - 30. april 2021 15. august 2022
1. juni 2020 - 31. maj 2021 15. august 2022
1. juli 2020 - 30. juni 2021 15. august 2022
1. august 2020 - 31. juli 2021 15. august 2022
1. september 2020 - 31. august 2021 15. august 2022
1. oktober 2020 - 30. september 2021 15. august 2022
1. november 2020 - 31. oktober 2021 15. august 2022
1. december 2020 - 30. november 2021 15. august 2022
1. januar 2020 - 31. december 2020 15. august 2022
1. februar 2021 - 31. januar 2022 15. august 2022
1. marts 2021 - 28. februar 2022 15. august 2022
1. april 2020 - 31. marts 2021 15. august 2023
Årsindberetning 2020/21 (ikke-personligt ejede virksomheder - fx et APS eller et IVS)
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. marts 2020 - 28. februar 2021 15. oktober 2021
1. april 2020 - 31. marts 2021 15. november 2021
1. maj 2020 - 30. april 2021 15. december 2021
1. juni 2020 - 31. maj 2021 17. januar 2022
1. juli 2020 - 30. juni 2021 15. februar 2022
1. august 2020 - 31. juli 2021 15. marts 2022
1. september 2020 - 31. august 2021 19. april 2022
1. oktober 2020 - 30. september 2021 16. maj 2022
1. november 2020 - 31. oktober 2021 15. juni 2022
1. december 2020 - 30. november 2021 15. juli 2022
1. januar 2021 - 31. december 2021 16. august 2022
1. februar 2021 - 31. januar 2022 15. september 2022
1. marts 2021 - 28. februar 2022 17. oktober 2022
1. april 2021 - 31. marts 2022 15. november 2022
1. maj 2021 - 30. april 2022 15. december 2022
1. juni 2021 - 31. maj 2022 17. januar 2023

 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Tryk på Lønsumsafgift.
 3. Tryk på Indberet og betal lønsumsafgift.
 4. Vælg Indberet ud for den periode, du vil indberette.
 5. Vælg Se satsen og hvordan du beregner lønsum over indberetningssiden og find den aktuelle sats.
 6. Skriv det beløb, du har beregnet. Alle beløb skal være i hele kroner.
 7. Vælg Godkend.
 8. Tjek, at du har indberettet korrekt (vælg Fortryd, hvis du har lavet en fejl).
 9. Du får nu vist et kvitteringsbillede. Her kan du se, hvor meget du skal betale.
 10. Du har nu indberettet din lønsumsafgift.
 11. Log af TastSelv.

Nulindberetning

Er du registreret for lønsumsafgift, skal du også indberette lønsumsafgift, selvom du ikke har haft nogen aktiviteter i perioden (nulindberet).

 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Tryk på Lønsumsafgift.
 3. Tryk på Indberet og betal lønsumsafgift
 4. Vælg Indberet ud for den periode, du vil indberette.
 5. Vælg derefter Nul indberet, hvis din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet i perioden.
 6. Du har nu indberettet din lønsumsafgift.
 7. Log af TastSelv.

Hvis lønsumsafgiftsgrundlaget er under 80.000 kr.

Hvis du er lønsumsafgiftsregistreret, men afgiftsgrundlaget ikke har oversteget 80.000 kr. for indkomståret, skal du ikke betale lønsumsafgift for perioden. Har du allerede indberettet og betalt lønsumsafgift for perioden, skal du rette indberetningerne. Hvis din virksomhed er registreret efter metode 4 uden ansatte, skal du dog lave en nulindberetning.

Hvis du regner med, at afgiftsgrundlaget fortsat vil være under 80.000 kr. for indkomståret, skal virksomheden ikke være registreret for lønsumsafgift. Du kan afmelde virksomheden for lønsumsafgift på indberet.virk.dk.

Leverandørservice

Vil du betale med Leverandørservice, kan du tilmelde dig i TastSelv Erhverv.

Læs mere om Tilmelding til Leverandørservice.

Netbank

Brug betalingslinjen, som du har fået på kvitteringen for din indberetning. Du kan også finde betalingslinjen under Stamoplysninger i din Skattekonto i TastSelv Erhverv.

Læs mere om Betaling til skattekontoen.

Visa/Dankort, Dankort og MobilePay

Fra din kvitteringsside bliver du tilbudt at betale med Visa/Dankort, Dankort eller MobilePay.

Udenlandsk konto

Tilføj dit SE-nummer, fx i kommentarfeltet.

Betal til Skattestyrelsen fra en udenlandsk konto
IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: Skattestyrelsen

Regler for rettidig betaling

Din betaling er rettidig hvis:

 • Du betaler via netbank, og beløbet bliver trukket på din konto senest på dagen for udløbet af betalingsfristen. Betalingen skal være sket efter bankens forretningsbetingelser for overførsler. Bemærk venligst, at banker har forskellige tidspunkter for, hvornår en overførsel bliver klaret samme dag.
 • Du betaler via indbetalingskort senest på dagen for udløbet af betalingsfristen.
 • Du betaler via Leverandørservice og har godkendt betalingstrækket på TastSelv Erhverv senest kl. 16 bankdagen før betalingsfristens udløb.
 • Du betaler ved at anmode din bank om at overføre beløbet. Beløbet skal være overført fra din konto til vores konto senest dagen for udløbet af betalingsfristen.

Vi anbefaler desuden, at du betaler til betalingsfristen og tidligst 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Læs mere om vores anbefaling under Betaling til Skattekontoen

Læs også mere om, hvordan du kan oprette en betalingsordning for betalingen af din lønsumsafgift.