Når du skal indberette lønsumsafgift, skal du logge på TastSelv Erhverv. Nedenfor kan du finde oplysninger om, hvordan du indberetter lønsumsafgift, frister for at indberette lønsumsafgift, og hvordan du betaler din lønsumsafgift.

Husk, at hvis du er registreret for lønsumsafgift, skal du altid indberette, også hvis du ikke har haft aktiviteter i perioden. Læs mere længere nede.

Log på og indberet lønsumsafgift

Inden du indberetter din lønsumsafgift første gang, skal du være registreret til det. Du kan læse mere om at blive registreret på siden Intro til lønsumsafgift.

For at være bedst forberedt til at indberette, skal du vide, hvilken metode, du skal beregne lønsumsafgiften efter. Du kan se, hvilken metode du beregner lønsumsafgiften efter, på dit registreringsbevis, som du finder i TastSelv Erhverv. Alternativt kan du sammenligne dig med de eksempler, der er beskrevet i foldeteksterne på siden Beregning af lønsumsafgift.

Når du skal til at indberette kan du støtte dig op ad vores guide til indberetning, som du finder på siden Beregning lønsumsafgift.

For at kunne indberette, bør du desuden sikre dig, at du har den korrekte adgang til TastSelv Erhverv.

Fristerne for, hvornår du skal indberette og betale lønsumsafgift, afhænger af, hvilken metode du skal beregne lønsumsafgiften efter.

Fristerne for de forskellige metoder og perioder står også i virksomhedskalenderen på forsiden af skat.dk under Erhverv.

Du kan også logge på TastSelv Erhverv og se de åbne perioder, som systemet har dannet.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2022 16. januar 2023
1. kvartal 2023 17.april 2023
2.kvartal 2023 17. juli 2023
3.kvartal 2023 16. oktober 2023
4. kvartal 2023 15. januar 2024

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
November 2022 15. december 2022
December 2022 16. januar 2023
Januar 2023 15. februar 2023
Februar 2023 15. marts 2023
Marts 2023 17. april 2023
April 2023 15. maj 2023
Maj 2023 15. juni 2023
Juni 2023 17. juli 2023
Juli 2023 15. august 2023
August 2023 15. september 2023
September 2023 16. oktober 2023
Oktober 2023 15. november 2023
November 2023 15. december 2023
December 2023 15. januar 2024

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2022 16. januar 2023
1. kvartal 2023 17. april 2023
2. kvartal 2023 17. juli 2023
3. kvartal 2023 16. oktober 2023
4. kvartal 2023 15. januar 2024

Hvis virksomheden, der skal afregne lønsumsafgift efter metode 4, har ansatte, skal du både indberette aconto hvert kvartal og for hele indkomståret. Hvis virksomheden ikke har ansatte, skal du kun indberette for indkomståret.

På årsangivelsen skal du indberette lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud. Har du ansatte, skal du foruden lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud også indberette lønsumsafgiften af indkomstårets samlede lønsum og fratrække den lønsumsafgift, du har indberettet aconto hvert kvartal.

Har virksomheden ingen ansatte, skal du kun indberette en gang om året.

Kvartalsvis indberetning for virksomheder med ansatte 2023/24
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2022 16. januar 2023
1. kvartal 2023 17. april 2023
2. kvartal 2023 17. juli 2023
3. kvartal 2023 16. oktober 2023
4. kvartal 2023 15. januar 2024

Årsindberetning for virksomheder med og uden ansatte:

Når virksomheden har forskudt indkomstår
Hvis du har forskudt indkomstår, afhænger fristen for at indberette og betale årsangivelsen af virksomhedens driftsform, og af hvornår virksomhedens indkomstår udløber.

Årsindberetning 2023/24 (personligt ejede virksomheder)
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. april 2021 - 31. marts 2022 15. august 2023
1. maj 2021 - 30. april 2022 15. august 2023
1. juni 2021 - 31. maj 2022 15. august 2023
1. juli 2021 - 30. juni 2022 15. august 2023
1. august 2021 - 31. juli 2022 15. august 2023
1. september 2021 - 31. august 2022 15. august 2023
1. oktober 2021 - 30. september 2022 15. august 2023
1. november 2021 - 31. oktober 2022 15. august 2023
1. december 2021 - 30. november 2022 15. august 2023
1. januar 2022 - 31. december 2022 15. august 2023
1. februar 2022 - 31. januar 2023 15. august 2023
1. marts 2022 - 28. februar 2023 15. august 2023
1. april 2022 - 31. marts 2023 15. august 2024
Årsindberetning 2023/24 (ikke-personligt ejede virksomheder - fx et APS)
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. maj 2021 - 30. april 2022 15. december 2022
1. juni 2021 - 31. maj 2022 16. januar 2023
1. juli 2021 - 30. juni 2022 15. februar 2023
1. august 2021 - 31. juli 2022 15. marts 2023
1. september 2021 - 31. august 2022 17. april 2023
1. oktober 2021 - 30. september 2022 15. maj 2023
1. november 2021 - 31. oktober 2022 15. juni 2023
1. december 2021 - 30. november 2022 17. juli 2023
1. januar 2022 - 31. december 2022 15. august 2023
1. februar 2022 - 31. januar 2023 15. september 2023
1. marts 2022 - 28. februar 2023 16. oktober 2023
1. april 2022 - 31. marts 2023 15. november 2023
1. maj 2022 - 30. april 2023 15. december 2023
1. juni 2022 - 31. maj 2023 15. januar 2024

 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Tryk på Lønsumsafgift.
 3. Tryk på Indberet og betal lønsumsafgift.
 4. Vælg Indberet ud for den periode, du vil indberette.
 5. Vælg Se satsen og hvordan du beregner lønsum over indberetningssiden og find den aktuelle sats.
 6. Skriv det beløb, du har beregnet. Alle beløb skal være i hele kroner.
 7. Vælg Godkend.
 8. Tjek, at du har indberettet korrekt (vælg Fortryd, hvis du har lavet en fejl).
 9. Du får nu vist et kvitteringsbillede. Her kan du se, hvor meget du skal betale.
 10. Du har nu indberettet din lønsumsafgift.
 11. Log af TastSelv.

Nulindberetning

Er du registreret for lønsumsafgift, skal du også indberette lønsumsafgift, selvom du ikke har haft nogen aktiviteter i perioden (nulindberet).

 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Tryk på Lønsumsafgift.
 3. Tryk på Indberet og betal lønsumsafgift
 4. Vælg Indberet ud for den periode, du vil indberette.
 5. Vælg derefter Nul indberet, hvis din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet i perioden.
 6. Du har nu indberettet din lønsumsafgift.
 7. Log af TastSelv.

Hvis lønsumsafgiftsgrundlaget er under 80.000 kr.

Hvis du er lønsumsafgiftsregistreret, men afgiftsgrundlaget ikke har oversteget 80.000 kr. for indkomståret, skal du ikke betale lønsumsafgift for perioden. Har du allerede indberettet og betalt lønsumsafgift for perioden, skal du rette indberetningerne. Hvis din virksomhed er registreret efter metode 4 uden ansatte, skal du dog lave en nulindberetning.

Hvis du regner med, at afgiftsgrundlaget fortsat vil være under 80.000 kr. for indkomståret, skal virksomheden ikke være registreret for lønsumsafgift. Du kan afmelde virksomheden for lønsumsafgift på indberet.virk.dk.

Leverandørservice

Når du indberetter lønsumsafgift, kan du med fordel tilmelde dig Leverandørservice. På den måde sikrer du, at det korrekte beløb bliver betalt til tiden, og du undgår rykkergebyrer. Det betyder også, at du undgår at blive ramt af 5-dages reglen. Læs mere om 5-dages reglen.

Sådan tilmelder du Leverandørservice

For at betale med Leverandørservice, skal du tilmelde dig i TastSelv Erhverv. Læs, hvordan du tilmelder dine betalinger til Leverandørservice.

Du kan også tilmelde dig Leverandørservice via denne blanket (leverandoerservice.dk)

Husk at godkende din betaling senest kl. 16 dagen før indberetnings- og betalingsfristen. Når du betaler med Leverandørservice, går der en bankdag, før betalingen gennemføres.

Netbank

Brug betalingslinjen, som du har fået på kvitteringen for din indberetning. Du kan også finde betalingslinjen under Stamoplysninger i din Skattekonto i TastSelv Erhverv.

Læs mere om Betaling til skattekontoen.

Visa/Dankort, Dankort og MobilePay

Fra din kvitteringsside bliver du tilbudt at betale med Visa/Dankort, Dankort eller MobilePay.

Udenlandsk konto

Når du betaler fra en udenlandsk bankkonto, skal du bruge nedenstående IBAN-nummer, swift-kode og konto. Du skal derudover tilføje dit CVR-/SE-nummer i feltet Meddelelse til modtager. 

Betal til os fra en udenlandsk konto
IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: Skattestyrelsen
Meddelelse til modtager: 8-cifret CVR-/SE-nummer (Skriv kun tal uden mellemrum i dette felt!)

Regler for rettidig betaling

Din betaling er rettidig hvis:

 • Du betaler via netbank, og beløbet bliver trukket på din konto senest på dagen for udløbet af betalingsfristen. Betalingen skal være sket efter bankens forretningsbetingelser for overførsler. Bemærk venligst, at banker har forskellige tidspunkter for, hvornår en overførsel bliver klaret samme dag.
 • Du betaler via indbetalingskort senest på dagen for udløbet af betalingsfristen.
 • Du betaler via Leverandørservice og har godkendt betalingstrækket på TastSelv Erhverv senest kl. 16 bankdagen før betalingsfristens udløb.
 • Du betaler ved at anmode din bank om at overføre beløbet. Beløbet skal være overført fra din konto til vores konto senest dagen for udløbet af betalingsfristen.

Vi anbefaler desuden, at du betaler til betalingsfristen og tidligst 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Læs mere om vores anbefaling under Betaling til Skattekontoen

Læs også mere om, hvordan du kan oprette en betalingsordning for betalingen af din lønsumsafgift.