Gå til indhold

Indberetning ved blandede aktiviteter

Har virksomheden både lønsumsafgiftspligtige og momspligtige aktiviteter, skal du kun betale lønsumsafgift af de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.

Virksomheder, der både har aktiviteter med pligt til at betale lønsumsafgift og andre aktiviteter, skal på grundlag af en opdeling af virksomhedens regnskab fordele virksomhedens lønsum og over-/underskud på aktiviteter med lønsumsafgiftspligt og virksomhedens øvrige aktiviteter.

En opdeling af regnskabet skal sikre, at virksomheden kun betaler lønsumsafgift af de relevante aktiviteter.

Hvis virksomheden ikke har momspligtige aktiviteter, der overstiger registreringsgrænsen for moms på 50.000 kr., har den ikke pligt til at være momsregistreret. Alligevel skal regnskabet stadig opdeles i en lønsumsafgiftspligtig del og en momspligtig del, fordi virksomheden kun skal betale lønsumsafgift af de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.

Hvis virksomheden har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, der er omfattet af flere forskellige metoder, skal der laves en fordeling og betales lønsumsafgift for de aktiviteter, der vedrører den enkelte metode.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning afsnit D.B.4.6 Metodernes prioritering og afsnit D.B.4.7 Virksomheder med blandede aktiviteter LAL § 4, stk. 4.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om lønsumsafgift