Gå til indhold

Forskerskatteordningen

Forskere og højtlønnede medarbejdere kan søge om at anvende forskerskatteordningen. De, der registreres på ordningen, betaler en skat på 32,84 % (27 % + am-bidrag) af lønindkomsten i penge samt af visse personalegoder fra den specifikke arbejdsgiver i en periode på højst 7 år. 

Det kræver dog, at medarbejderen opfylder en række betingelser.

  • Som udgangspunkt må den person, der ønsker at anvende forskerskatteordningen, ikke have været fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år forud for anvendelsen af ordningen. Hvis den højtlønnede medarbejder eller forskeren flytter til Danmark, må de tidligst flytte hertil 1 måned før deres første arbejdsdag.

  • Det er kun muligt at være omfattet af ordningen én gang i livet, dog kan de 7 år splittes op i flere perioder, forudsat betingelserne for anvendelsen af ordningen er opfyldt for hver periode. Eventuelle andre indtægter beskattes efter de almindelige danske skatteregler.

Fælles ansvar, at betingelserne er opfyldt i hele perioden

Det er medarbejderens og arbejdsgiverens ansvar at sikre, at betingelserne for at være omfattet af ordningen løbende er opfyldt. Begge parter har pligt til at informere Skattestyrelsen, hvis betingelserne for at blive beskattet efter forskerskatteordningen ikke længere opfyldes.

Både arbejdsgivere og rådgivere kan søge på vegne af de medarbejdere, som ønsker at benytte sig af forskerskatteordningen. Medarbejdere kan også selv søge. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om forskerskatteordningen.