Gå til indhold

Indberetning af aktiesparekonto

(ASK)

Her kan du få vejledning til at indberette oplysninger om beskatningsgrundlag, skat og eventuel afgift vedrørende aktiesparekontoen, jf. Skatteindberetningslovens § 11a.

Pengeinstitutter, der forvalter aktiesparekonti skal tilmeldes for pligten til at indberette om aktiesparekonti.

På aktiesparekontoen kan der investeres i aktier, som enten er optaget til handel på et reguleret marked eller multilaterale handelsfaciliteter og investeringsbeviser i minimumsbeskattede investeringsinstitutter, hvor mindst 50 % af aktiverne består af aktier.

Fra 1. januar 2020 kan der også investeres i aktiebaserede investeringsselskaber, som er omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 19 B og desuden har registreret sig hos Skattestyrelsen. 

Det gælder dog kun, hvis:

  • De aktier og anparter, der står på listen, er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, eller
  • De investeringsbeviser, der står på listen, er omsættelige.

Du finder den aktuelle liste over aktiebaserede investeringsselskaber på siden Beviser og aktier i investeringsforeninger og selskaber (IFPA).

Tilmeld indberetningspligt vedrørende aktiesparekonto, blanket 03.047 (virk.dk)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om aktiesparekontoen