Gå til indhold

Beviser og aktier i investeringsforeninger og selskaber (IFPA)

Her kan du se, om du har pligt til at indberette, og få vejledning til at indberette.

Information om Individstrukturer, Klassifikationslister og Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen findes under Årsbrevet for det pågældende år.

Se driftslog for værdipapirer

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv.