Gå til indhold

Ansøgning om refusion af udbytteskat med vores masseafleveringsformat

De fleste, som vil ansøge om refusion af udbytteskat, kan benytte vores almindelige webblanket.

Repræsentanter, der skal sende mange ansøgninger, har mulighed for at ansøge ved hjælp af vores særlige masseafleveringsformat. Det kan fx være banker og agenter, som ansøger på vegne af et større antal aktionærer.

Masseafleveringsformatet er XML, og det afleveres via Skattestyrelsens FTPS-gateway. Af hensyn til sikkerheden kan masseafleveringsformatet kun bruges af danske virksomheder med et gyldigt OCES-certifikat udstedt af DanID, og som er autoriseret af Skattestyrelsen til at bruge løsningen.

Download beskrivelse af dataelementer og payloadstruktur (docx)

Download XML-formatet (XSD) (zip)

Hent beskrivelse af, hvordan vores FTPS gateway tilgås (docx)

XML-filens indhold skal overholde en række krav, ud over dem der fremgår direkte af XSD’en, for at vi kan behandle ansøgningen. Se forretningskrav til XML-filen (xls).

Krav til dokumentation

Ansøgninger ved hjælp af masseafleveringsformatet er underlagt samme krav til dokumentation, sagsbehandlingstid og andre aspekter af sagsbehandlingen som andre ansøgninger om refusion af udbytteskat.

Få autorisation

Du kan ansøge om autorisation til at benytte masseafleveringsformatet ved at sende en ansøgning til fagit@ufst.dk. Du skal oplyse se-nr. og UID/RID på det relevante OCES-certifikat. Husk at mailen skal krypteres, hvis den indeholder personhenførbare oplysninger som cpr- eller se-numre. Det kan fx være tunnelkryptering, TLS krypteret forbindelse eller kryptering med MitID.