Gå til indhold

Ansøgning om refusion af udbytteskat

Når du ansøger om refusion af udbytteskat, skal du være særligt opmærksom på de 5 betingelser, som du kan læse mere om herunder. Du kan også finde information om sagsbehandlingstid og muligheden for rentegodtgørelse. 

Hvis du har brug for at kontakte os om en igangværende ansøgning, skal du oplyse det kvitteringsnummer, du modtog, da vi kvitterede for din ansøgning.

Bemærk, at forældelsesfristen i de fleste tilfælde er 3 år fra aktionæren har modtaget udbyttet. Særlige forældelsesfrister kan dog følge af dobbeltbeskatningsoverenskomster. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Tilbagebetaling af udbytteskat