Gå til indhold

Indberetning af grænseoverskridende ordninger (DAC6)

Er du indberetningspligtig under DAC6 jf. bekendtgørelsen (BEK) nr. 1634 af den 27. december 2019 og Rådets direktiv (EU) 2018/822 kan du indberette oplysninger om grænseoverskridende ordninger via DAC6-indberetningsblanketten.

Først skal du registrere indberetningspligten. Derefter skal du udfylde DAC6-indberetningsblanketten.

Du har mulighed for at indberette:

  • en ny markedsegnet ordning
  • en ny individuel ordning
  • en kvartalsvis opdatering til en markedsegnet ordning

Du kan se de specifikke frister i Bekendtgørelsen (BEK) nr. 1049 af 29. juni 2020 på retsinformation.dk

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6/MDR