Gå til indhold

Indberetning af grænseoverskridende ordninger (DAC6)

Er du indberetningspligtig under DAC6 jf. bekendtgørelsen (BEK) nr. 1634 af den 27. december 2019 og Rådets direktiv (EU) 2018/822 kan du indberette oplysninger om grænseoverskridende ordninger via DAC6-indberetningsblanketten.

Først skal du registrere indberetningspligten. Derefter skal du udfylde DAC6-indberetningsblanketten.

Du har mulighed for at indberette:

  • en ny markedsegnet ordning
  • en ny individuel ordning
  • en kvartalsvis opdatering til en markedsegnet ordning

Du kan se de specifikke frister i Bekendtgørelsen (BEK) nr. 1049 af 29. juni 2020 på retsinformation.dk

 

NemID overgår til MitID

Vær opmærksom på, at det kun vil være muligt at indberette med MitID efter den 31. oktober 2023, hvor NemID ophører med at virke. Læs mere om, hvordan du sikrer, at medarbejderne fortsat har de rette adgange til virksomhedens eller kundens TastSelv Erhverv.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6/MDR