Gå til indhold

01.005 - Ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk efter kildeskatteloven - Grønland

Blanketnr.

01.005

Om blanketten

Hent blanket 01.005


Ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk efter kildeskatteloven - Grønland.

Fra 1. januar 2023 skal denne blanket kun anvendes, hvis arbejdsgiveren skal indeholde dansk A-skat. Dette betyder, at blanketten skal anvendes af borgere med danske arbejdsgivere eller borgere, der er ansat ved dansk fast driftssted. Blanket 01.005 skal fra 1. januar 2023 kun indsendes til den danske skattemyndighed.

Ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk efter kildeskatteloven - Grønland - blanket 01.005

 • Hvis du har bopæl i Grønland, eller opholder dig i Grønland i mindst sammenhængende 6 måneder uden anden afbrydelse end ferie og lignende, bliver du fuld skattepligtig til Grønland.

Dokumentation

 • Du skal dokumentere, at du betaler skat til arbejdslandet, før vi giver dig en skattefritagelse. Dokumentation kan være i form af:
  • Du godtgør, at der er sket tilmelding til skattemyndighed i Grønland. Fx i form af grønlandsk forskudsregistrering. 
  • Lønsedler, som viser, at din arbejdsgiver trækker skat i Grønland.
  • Kvitteringer for betalt skat af lønindkomsten.
  • Attestation fra din arbejdsgiver, der viser, at der bliver indeholdt skat i Grønland.

Læs mere om reglerne og den nødvendige dokumentation i Den juridiske vejledning, afsnit C.F.4.2.7.

Bemærk

 • Hvis du udvandrer til Grønland og herefter ikke længere har hel eller delvis rådighed over en bolig i Danmark, skal du indsende blanket 04.029 - Oplysning til Skattestyrelsen om din bopæl mv. når du skal flytte fra Danmark. 
 • Har du en ægtefælle eller en samlever, som også flytter fra Danmark, og skal arbejde for en dansk arbejdsgiver, skal han eller hun udfylde og sende sin egen blanket 01.005
 • Har du spørgsmål til din skattepligt i Danmark? 
  • Ring til os på 72 22 28 92
 • Har du spørgsmål til din skattepligt til Grønland, skal du tage kontakt til de grønlandske skattemyndigheder.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.