Gå til indhold

02.008 - Omkostningsgodtgørelse

Blanketnr.

02.008

Om blanketten

Denne blanket benyttes til at ansøge om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i skatte-, told- og afgiftssager.

På siden Omkostningsgodtgørelse kan du læse mere om, hvem der kan ansøge, hvilke betingelser og undtagelser der gælder, hvordan du søger, hvilken dokumentation du skal vedlægge osv.

I afsnit A.A.13 Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager i Den juridiske vejledning kan du desuden læse mere om de juridiske retningslinjer, der gælder for ordningen.

Ansøgningen skal altid fremsendes digitalt ved at benytte nedenstående digitale blanket. Blanketten skal underskrives af både ansøger og sagkyndig med digital signatur (MitID).


Hent digital blanket 02.008

Du logger på med MitID, og blanketten udfyldes og indsendes digitalt.

Blanketten guider dig igennem. Det er en fordel, at du har din dokumentation og alle oplysninger klar.


Hent PDF-version af blanket 02.008

OBS! Kan kun benyttes ved fritagelse fra Offentlig Digital Post.

PDF versionen kan kun benyttes, hvis ansøger eller sagkyndig, som fysisk person, er fritaget for Offentlig Digital Post. Vær opmærksom på, at din ansøgning bliver afvist, hvis du benytter PDF-blanketten, og du eller den sagkyndige ikke er fritaget for digital post.

Der skal medsendes dokumentation for fritagelsen for digital post.

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.