Gå til indhold

Omkostningsgodtgørelse

- Når du klager i en skatte- eller afgiftssag

Når du klager over en afgørelse i skatte-, told- eller afgiftssager eller indbringer en sag for domstolene, kan du i nogle tilfælde søge om at få dækket dine udgifter til sagkyndig bistand (omkostningsgodtgørelse). Du kan læse mere om betingelserne for at få omkostningsgodtgørelse her.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager