Gå til indhold

Indtægtsloft

Blanketnr.

05.042

Om blanketten

Denne blanket anvendes til at angive de betalingspligtige markedsindtægter, der overstiger 180 euro pr. MWh for elproduktion, der er implementeret med [indtægtsloftsloven].

På siden Indtægtsloft på elproduktion - Skat.dk  kan du læse mere om gældende betingelser og undtagelser. 

For at udfylde blanketten skal du have følgende klar: 
•    Se-nummer eller alternativt cpr-nummer, hvis du angiver som privatperson
•    Oplysninger om produktionsanlæggets GSRN. GSRN er entydigt 18-cifret identifikationsnummer.
•    En opgørelse på månedsbasis over de indtægter, der overstiger indtægtsloftet på 180 euro per MWh.


Link til digital løsning