Gå til indhold

Indtægtsloft på elproduktion

Lovforslaget vedrørende indtægtsloft på elproduktion er vedtaget den 27. april 2023 af Folketinget med virkning fra 1. december 2022

Se lovforslaget L68 Forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion (ft.dk)

Baggrund

EU har den 30. september 2022 vedtaget en forordning om et midlertidigt nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Forordningen indeholder bl.a. et indtægtsloft for elproducenter.