Gå til indhold

Royaltyangivelse samt efterangivelse

Blanketnr.

06.013

Om blanketten

Link til online blanket


Blanket 06.013 skal anvendes til at angive royaltyskat, hvis en dansk virksomhed, fond eller forening udbetaler royalty til en eller flere modtagere i udlandet, samt rette tidligere angivelser (efterangivelse).

Frist for angivelse og betaling

Fristen for at angive og betale er den 10. i måneden efter den måned, hvor royaltyen er blevet udbetalt eller godskrevet (i januar er fristen dog den 17.). Hvis den sidste betalingsdag er en lørdag, søndag eller helligdag rykkes fristen til den førstkommende hverdag.

Betalingsfristen følger jeres frist for afregning af A-skat og am-bidrag. Det vil sige, at hvis virksomhedens frist for betaling af A-skat og am-bidrag er den sidste bankdag i måneden, er fristen for at angive og betale royaltyskatten den sidste bankdag i måneden efter den måned, hvor royaltybeløbet er udbetalt eller godskrevet. Efterangivelser har samme forfaldsdato som den tidligere angivelse.

Sådan betaler I

I kan betale royaltyskatten via netbank. I skal bruge betalingslinjen til jeres Skattekonto, som I finder på skat.dk/tastselverhverv   -> Skattekontoen -> Stamoplysninger.

 Vi anbefaler, at I tidligst betaler, når beløbet er oprettet på Skattekontoen. Betaler I før beløbet er oprettet på Skattekontoen er der risiko for at indbetalingen returneres. Betaler I for sent, bliver I opkrævet renter og eventuelt et rykkergebyr.

Læs mere

I kan læse mere om reglerne for angivelse og betaling af royaltyskat i kildeskattelovens § 66a, stk. 1 og Opkrævningslovens § 2, som I finder på skat.dk/skattelove.