Gå til indhold

31.033 A - Ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger

Blanketnr.

31.033 A

Om Blanketten

Ansøgningen, blanket 31.033 A, findes ikke i en PDF-udgave, da den skal indsendes digitalt via nedenstående link.

Blanket 31.033 B (Revisorerklæring) kan eventuelt anvendes.

Hent blanket 31.033 B (Revisorerklæring)

Før du udfylder ansøgningen digitalt, skal revisorerklæring (31.033 B) gemmes på din pc. Herefter udfyldes, printes, underskrives og indscannes erklæringen, så den kan vedhæftes den digitale ansøgning. Der kan også medsendes supplerende revisorerklæringer.

For yderligere oplysninger om ordningen henvises til vejledning E nr. 160


Digital løsning


Ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger godkendt i henhold til Ligningslovens §8A og §12 stk. 3. 

Ansøgningen, blanket 31.033 A, skal indsendes digitalt senest den 1. juli i året efter det kalenderår, der søges om kompensation for. Er ansøgningen samt underskrevet revisorerklæringen af statsautoriseret eller registreret revisor ikke modtaget inden fristen, vil der ikke blive udbetalt kompensation for det pågældende kalenderår.

Ansøgningsfristen for indkomståret 2022 er udløbet. Der åbnes for ansøgninger for indkomståret 2023 medio januar 2024.

For yderligere oplysninger om reglerne henvises til Vejledning E nr. 160 og Den juridiske vejledning D.A.23.

Vi forventer, at jeres ansøgning om kompensation er færdigbehandlet medio november måned, og at udbetaling kan ske medio december. Det er ikke muligt at få rentegodtgørelse i tilfælde af at denne tidsfrist ikke kan overholdes

Vi forventer, at jeres ansøgning om kompensation er færdigbehandlet medio november måned, og at udbetaling kan ske medio december. Det er ikke muligt at få rentegodtgørelse i tilfælde af at denne tidsfrist ikke kan overholdes.

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.