B-indkomst er indkomst, hvor der ikke er trukket skat og am-bidrag, inden du får udbetalt beløbet. Fx hvis du er freelancer eller har fået et honorar for at give en koncert eller for at holde et oplæg.

Du skal selv sørge for at betale skat og am-bidrag af din B-indkomst.

Lille B-indkomst: Betal med dankort eller netbank

Fast B-indkomst: Skriv B-indkomst på din forskudsopgørelse, felt 210

Hvis du har en fast B-indkomst, er det nemmest at betale ved at skrive din B-indkomst på din forskudsopgørelse i felt 210.

Når du har gjort det, trækker vi dig i skat ved at hæve din trækprocent og/eller sænke dit månedsfradrag.

Hvis vi ikke kan indregne hele skatten, skal du desuden betale på indbetalingskort. Det vil du kunne se, når du retter din forskudsopgørelse.

Det er ikke muligt at betale indbetalingskort med dankort.

Tilmeld dine indbetalingskort til Betalingsservice

Hvis du vil tilmelde dine indbetalingskort til Betalingsservice, så de bliver betalt automatisk, kan du gøre det på to måder. Du kan tilmelde dig via et specifikt link til betalingsservice.dk, eller du kan gøre det i din bank eller netbank. Du kan følge vejledningen her på siden.

Når betalingen fremgår på din betalingsoversigt fra Betalingsservice, vil betalingen fremover foregå automatisk.

Tilmeld dine betalinger på betalingsservice.dk:

Sådan tilmelder du din B-skat og am-bidrag på betalingsservice.dk

B-skat kan indeholde almindelig B-skat, indregnet restskat, morarenter og ejendomsværdiskat.

Gå til Tilmeld på betalingsservice.dk (B-skat og am-bidrag)

 1. Udfyld felterne med dit cpr-nummer og dine bankoplysninger (reg.nr. og kontonr.).
 2. Desuden skal du indtaste dit cpr-nummer igen i feltet "16xxxxxx9xxxx25", hvor x’erne er dit cpr-nummer.
 3. Bekræft tilmeldingen og dine oplysninger ved at underskrive med NemID. Du kan kun oprette aftaler på din egen konto.

Sådan tilmelder du dine personskatter (B-skat, restskat, am-bidrag og rest-am-bidrag) på betalingsservice.dk

Tilmeld på betalingsservice.dk (alle personskatter)

 1. Udfyld felterne med dit cpr-nummer og dine bankoplysninger (reg.nr. og kontonr.).
 2. Indtast dit cpr-nummer igen i feltet "16xxxxxx9xxxx25", hvor x’erne er dit cpr-nummer.
 3. Bekræft tilmeldingen og dine oplysninger ved at underskrive med NemID. Du kan kun oprette aftaler på din egen konto.

Tilmeld dine betalinger i din bank eller netbank

Du kan også tilmelde dig Betalingsservice ved at oplyse følgende i din bank eller netbank.

Tilmeld din B-skat og am-bidrag

B-skat kan indeholde almindelig B-skat, indregnet restskat, morarenter og ejendomsværdiskat.

 1. PBS-nr.: 02056372
 2. Debitorgruppe: 00001
 3. Kundenummer: 16xxxxxx9xxxx25 (x'erne er dit cpr-nummer)

Tilmeld alle dine personskatter (B-skat, restskat, am-bidrag og rest-am-bidrag)

 1. PBS-nr.: 03663833
 2. Debitorgruppe: 00002
 3. Kundenummer: 16xxxxxx9xxxx25 (x'erne er dit cpr-nummer)

Sidste frist for at tilmelde eller afmelde din betaling til Betalingsservice er den 6. sidste bankdag i måneden kl. 09 om morgenen. Se kalender med tidsfrister på betalingsservice.dk.

Hvis din B-indkomst er lille, eller der er tale om et engangsbeløb, er det nemmest at betale med dankort eller via netbank.

Når du skal beregne din B-skat, skal du først trække 8 % am-bidrag fra B-indkomsten. Herefter beregner du skatten ved hjælp af din trækprocent, som du finder på din forskudsopgørelse. Du skal huske, at du både skal indbetale am-bidraget og skatten.

Eksempel

Du har fået en B-indkomst på 1.000 kr. På din forskudsopgørelse ser du, at din trækprocent er 38 %.

Du skal betale...
Am-bidrag: 1.000 kr. (B-indkomst) x 8 % (am-bidrag) = 80 kr.
Skat:  920 kr. (B-indkomst - am-bidrag) x 38 % (trækprocent) = 349,60 kr.
Betal i alt: 80 kr. (am-bidrag) + 349,60 kr. (skat) = 429,60 kr.

Du retter eller annullerer dine B-skatterater og indbetalingskort i din forskudsopgørelse ved at:

 • Rette din B-indkomst i felt 210.
 • Indtaste, hvor meget B-skat du allerede har betalt, i felt 342.

Herefter skal du ikke betale flere af de oprindelige indbetalingskort.

Ret din forskudsopgørelse, felt 210 og 342

Hvis du har fået indbetalingskort og skal betale fra udlandet, skal du bruge:

 • IBANnr: DK94 30000007540531
 • Swiftkode: DABADKKK

I tekstfeltet til modtager skal du skrive dit cpr-nummer, og hvad beløbet skal dække.

Hvis du mangler betalingslinjen på din betaling:

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg Betaling.
 3. Vælg indkomståret for din betaling, fx 2021.
 4. Under Din B-skat 2021 finder du betalingslinjen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.