Når du er fuldt skattepligtig i Danmark, skal du oplyse alle indkomster og fradrag, uanset om de kommer fra Danmark eller udlandet.

Udenlandsk indkomst kan fx være:

  • Løn for arbejde udført i udlandet (se afsnittet "Du bor i Danmark og arbejder i udlandet")
  • Pension
  • Honorarer
  • Renteindtægter og -udgifter
  • Værdipapirer
  • Formue
  • Ejendom, herunder lejeindtægter.

Når du får løn fra en udenlandsk arbejdsgiver, men fysisk udfører arbejdet i Danmark, skal lønnen kun beskattes her. Denne løn skal derfor oplyses på det danske oplysningsskema (tidligere selvangivelse) i rubrik 1015.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter