Gå til indhold

Giv os besked om dine udenlandske investeringer senest 1. juli

Hvis du har aktier eller andre værdipapirer i udlandet, skal du selv skrive formue, rente, udbytte, gevinst og tab på årsopgørelsen (eller oplysningsskemaet). Vi skal have oplysningerne senest 1. juli (året efter indkomståret). 

Husk også at give os besked om nye køb. Du kan kun få fradrag for eventuelle tab, hvis vi har fået besked om de værdipapirer, der er tab på.